Sevgi Forum  

Go Back   Sevgi Forum > KURAN'I KERİM > Kuran Meal Ve Tefsiri
Nickiniz

Kuran Meal Ve Tefsiri Yüce Kitabımız ile ilgili meâl, tefsir ve açıklamalar.

Ağaç Şeklinde Aç2Beğeni
  • 1 gönderen iڪے†∂ηßﺙuℓ
  • 1 gönderen ALésém
Yeni Konu aç  Cevapla
 
Dönüş Bağlantısı Seçenekler
Alt 16.08.2013   #1
Girişimci Üye
 
iڪے†∂ηßﺙuℓ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 16.08.2013
Üye No: 1307
Mesajlar: 110
Konular: 57
Nereden: IstanbuL
Beğenileri: 104
Karizma Puanı: 10
Online / Ofline
iڪے†∂ηßﺙuℓ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Standart Kurandaki tüm surelerin Türkçe isimleri ve anlamları

 
1- Fatiha: Açılış Suresi Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.

2- Bakara: İnek Suresi 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.

3- Ali İmran: İmran Ailesi Suresi İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

4- Nisa: Kadınlar Suresi Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.

5- Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.

6- En’am: Davar Suresi Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır.

7- Araf: Orta Yer Suresi 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır.

8- Enfal: Ganimetler Suresi Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır.

9- Tevbe: Tövbe Suresi ismini 104. ayetinde yer alan Allah’ın tövbeleri çokça kabul ettiği çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır.

10- Yunus: Yunus Suresi Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır.

11- Hud: Hud Suresi Hz. Hud’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

12- Yusuf: Yusuf Suresi Hz. Yusuf’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

13- Rad: Gök Gürültüsü Suresi 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır.

14- İbrahim: İbrahim Suresi 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır.

15- Hicr: Hicr Suresi adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr’den almıştır.

16- Nahl: Arı Suresi 68-69. ayetlerinde Allah’ın balarısına dağlardan ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır.

17- İsra: Gece Yürüyüşü Suresi Allah’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesindealmıştır ismini.

18- Kehf: Mağara Suresi 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır.

19- Meryem: Meryem Suresi Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu ismi almıştır.

20- Ta-Ha: Ta-Ha Suresi ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır.

21- Enbiya: Peygamberler Suresi ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır.

22- Hac: Hac Suresi Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

23- Müminun: İnananlar Suresi İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

24- Nur: Işık Suresi ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah’ın nurunu tasvir eden ayetten alır.

25- Furkan: Ayırıcı Suresi ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.

26- Şuara: Şairler Suresi 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır.

27- Neml: Karınca Suresi ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır.

28- Kasas: Tarihi Vakalar Suresi İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır.

29- Ankebut: Dişi Örümcek Suresi 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır.

30- Rum: Romalılar Suresi ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır.

31- Lokman: Lokman Suresi ismini Allah’ın Hz. Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır.

32- Secde: Secde Suresi ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır.

33- Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır.

34- Sebe: Sebe Suresi ismini 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır.

35- Fâtır: Yaratan Suresi ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır.

36- Ya-Sin: Ya-Sin Suresi ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır.

37- Saffat: Saf Tutanlar Suresi adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır.

38- Sad: Sad Suresi Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır.

39- Zümer: Yığınlar Suresi 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir.

40- Gafir (Mü’min Suresi): Bağışlayan Suresi Allah’ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır.

41- Fussilet: Ayrıntılı Suresi Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır.

42- Şura: Danışma Suresi 38. ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır.

43- Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi ismini 35. ayetinde Allah’ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesindenalmıştır.

44- Duhan: Duman Suresi ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır.

45- Casiye: Diz Çöküş Suresi ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır.

46- Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır.

47- Muhammed: Muhammed Suresi ikinci ayetinde Hz. Muhammed’in ismi anıldığından bu adı almıştır.

48- Fetih: Fethetmek Suresi ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır.

49- Hucurat: Odalar Suresi ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır.

50- Kaf: Kaf Suresi adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır.

51- Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini.

52- Tur: Tur Dağı Suresi adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır.

53- Necm: Yıldız Suresi adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır.

54- Kamer: Ay Suresi adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.

55- Rahman: Merhametli Suresi ismini 1. ayetinde yer alan Allah’ın Rahman isminden almıştır.

56- Vakıa: Olay Suresi 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır.

57- Hadid: Demir Suresi 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır.

58- Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.

59- Haşr: Toplanma Suresi adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır.

60- Mümtehine: Sorgulanan Suresi Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihanedilmesinden alır.

61- Saff: Saf Tutmak Suresi 4. ayette mü’minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır.

62- Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır.

63- Münafikun: İkiyüzlüler Suresi münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır.

64- Tegabun: Aldanış Suresi adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır.

65- Talak: Boşanma Suresi surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır.

66- Tahrim: Yasaklama Suresi ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır.

67- Mülk: Yönetim Suresi adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır.

68- Kalem: Kalem Suresi adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır.

69- Hakka: Gerçekleşen Suresi adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır.

70- Mearic: Yükseliş Yolları Suresi ismini 3. ayetinde yer alan Allah’ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesindenalmıştır.

71- Nuh: Nuh Suresi Hz. Nuh’un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır.

72- Cin: Cin Suresi Cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır.

73- Müzemmil: Bürünen Suresi ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır.

74- Müdessir: Gizlenen Suresi ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır.

75- Kıyamet: Diriliş Suresi adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır.

76- İnsan: İnsan Suresi 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır.

77- Mürselat: Gönderilenler Suresi ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır.

78- Nebe: Haber Suresi sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır.

79- Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır.

80- Abese: Surat Astı Suresi ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır.

81- Tekvir: Dolama Suresi 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır.

82- İnfitar: Parçalanma Suresi 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

83- Mutaffifin: Kandıranlar Suresi ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır.

84- İnşikak: Yarılma Suresi 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

85- Buruc: Burçlar Suresi ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır.

86- Tarık: Vuruşlu Suresi ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır.

87- Alâ: Yüce Suresi Allah’ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır.

88- Ğaşiye: Kuşatan Suresi her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır.

89- Fecir: Tan Vakti Suresi tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır.

90- Beled: Şehir Suresi Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

91- Şems: Güneş Suresi 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır.

92- Leyl: Gece Suresi 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır.

93- Duha: Kuşluk Vakti Suresi kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır.

94- İnşirah: Ferahlık Suresi Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır.

95- Tin: İncir Suresi İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

96- Alak: Asılıp Tutunan Suresi 2. ayetinde insanın alâk’tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

97- Kadir: Kudret Suresi Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

98- Beyyine: Kanıt Suresi ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır.

99- Zilzal: Deprem Suresi yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır.

100- Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır.

101- Karia: Şiddetli Ses Suresi ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır.

102- Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden buadı almıştır.

103- Asr: Zaman Suresi zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır.

104- Hümeze: Dedikoducu Suresi dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır.

105- Fil: Fil Suresi Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

106- Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

107- Maun: Yardımlaşma Suresi yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır.

108- Kevser: Bolca Güzellik Suresi ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır.

109- Kafirun: İnkârcılar Suresi kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır.

110- Nasr: Yardım Suresi Allah’ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır.

111- Mesed: Bükülmüş ip ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır.

112- İhlâs: Özgüleme Suresi dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır.

113- Felak: Açılma Suresi ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır.

114- Nas: İnsanlar Suresi ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır.

KardelenGüL bunu beğendi.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 16.08.2013   #2
Onursal Üye
 
KardelenGüL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 30.12.2012
Üye No: 75
Mesajlar: 7.670
Konular: 610
Nereden: Antalya
Beğenileri: 9414
Karizma Puanı: 965
Online / Ofline
KardelenGüL isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Standart

 
emeğime sağlık kardeşim..teşekkürler.

__________________________________________________________________________________________
  Alıntı ile Cevapla
Alt 18.08.2013   #3
Elde Var Hüzün
Furkan
 
ALésém - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 18.08.2013
Üye No: 1320
Yaş: 19
Mesajlar: 2.580
Konular: 175
Nereden: Adana
Beğenileri: 3275
Karizma Puanı: 962
Online / Ofline
ALésém isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Standart

 
25- Furkan: Ayırıcı Suresi ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.

Benim ismim olur

Rahman razı olsun..

KardelenGüL bunu beğendi.
__________________________________________________________________________________________
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Ve Düşlerde Donar Kalp Üşürken...

  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
anlamları, isimleri, kurandaki, sûrelerin, tüm, türkçe


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are AçıkTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:53.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Sevgiforum.net, All Rights Reserved