SevgiForum.NET  Go Back   SevgiForum.NET > > >

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
      #1  
Alt 06.09.2014
KardelenGüL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 30.12.2012
Üye No: 64
Mesajlar: 5.645
Aldığı Beğeni : 2106
Karizma Puanı: 4994
KardelenGüL isimli Üye şimdilik offline konumundadır
KardelenGüL
Standart Candan da Öte Can Yoldaşı Hz. Hatice R.Anha


Candan da Öte Can Yoldaşı Hz. Hatice
İslâm tarihinin kendisine en büyük emanet yüklenilen şerefli kadını, iman edenlerin ilki, Hz. Peygamberi tasdik edenlerin ilki, onu koruyanların önde gideni, zorluk ve darlık anında onun destekçisi, cennet kadınlarının efendisinin annesi, Allah’ın arslanı Hz. Ali’nin hamisi, Cebrail'in kendisine selam verdiği ve yüce Allah’tan kendisine selam getirdiği kimse, mü ’minlerin annesi...

Hz. İsa doğalı 555 yıl olmuştu. Güneş bütün insanları defalarca ay*dınlatmış, bir o kadar da karanlıkta bırakmıştı. Güneş kendini yarata*nı biliyor ve hududunu aşmıyordu, yıldızlar, gezegenler, bulutlar, yağmurlar, fırtınalar, şimşekler, yıldırımlar, bitkiler ve hayvanlar... Hâsılı âlemde ne varsa hepsi kendilerini yaratandan haberdar, ona ita*at ve taatte kusur etmeksizin ömür sürüyorlardı. Hiçbiri gaflete uğra*mamış, uyanıklıklarından bir adım ayrılmamışlardı.

Lâkin insan; aklını, kalbini, vicdanını unutmuş, bir var bir yok*muşçasına yaşıyordu. Kendini inkâr etmiş, aslını yitirmişti. İçinde şu*ur güneşi batmış, gaflet karanlığı her yanı sarmıştı. Kalpler kendileri*ni yüzyıllardır sıkan bunalımların içinde cinnetin eşiğine gelmiş, bir kurtarıcının gelmesini bekliyordu.

Bu gidişin sonunu görebilen, bir avuç insan kalmıştı ancak. Hisle*rine, akıllarına, işittiklerine dayanarak sararmış yapraklarda okuduk- larına ümit bağlayarak bekliyorlardı. “Ezelden beri âlemlerde dolaşan ruhların en nurlusu, kendisine yakışan bedenine girip dünyayı şeref- lendirecekti.” İnsanlığını unutan insan, Onun saadetli eliyle insanlığı*nı hatırlayacak, kalplerdeki karanlık aydınlanacak ve cinnet hâli son bulacaktı. Heyhat, Onun gelmesine 15, insanlığın derdine derman ol*masına 55 sene vardı.

Bekleyiş artık iyiden iyiye zorlaşmış, bir elin parmaklan kadar olan Hanifler, bir avuç meczup sayılmış, itibarlarını kaybetmeye başlamış*lardı.

Varaka onlardandı, Varaka b. Nevfel. Mekkelilere göre o bir di*vaneydi, kendi gibi divanelerin meclisinden ayrılmazdı. Akıllı biri gi*bi gözükmesine rağmen söyledikleri deli saçmasıydı. Ona göre insan*lığın kurutuluşu yaklaşmıştı, bütün işaretler bunu gösteriyordu. Kâ- be’yi süsleyen, süslemekten ziyade koruyan ve gözeten binlerce putu bir yana atıp bir tek tanrıya inanıyordu. Çok varken azı kim isterdi, işte Varaka gibi ömrünü kitaplar arasında çürütmüş bir divane böyle bir çılgınlığın meftunu olabilirdi.

Halkın çılgın bildiği bu bir avuç akıl sahibi, sık sık bir araya gelir*di. O bir araya geldikleri evlerden biri de Varaka’nınkiydi. Mekkelile- ri oyalayan eğlencelerden uzaktılar, rengârenk giysiler onlann tabiatı*na uymazdı, dünya mekânı büyük evler, döşemeler, süsler hayatlarının parçası olmaktan uzaktı. İşi gücü bırakmış beklenilen müjdeyi so*ruşturuyorlardı. Ne zaman gelecekti, bir ay sonra mı bir yıl sonra mı, ne zaman? Acaba kendilerini onu görecek kadar yaşayacak mıydı? Hepsi aynı cümleyi tekrarlıyordu “Halkı Onu Mekke’den çıkardığın*da ah ne olurdu yanında olabilseydim.”
Varaka inançlarını her fırsatta anlatmayı seviyordu. Adı da bu yüz*den meczuba çıkmıştı zaten. Ailesinin de Haniflerden haberi vardı. Ama onların cesareti Varaka’nınki kadar olmadığı için ifşa etmemeyi uygun buluyorlardı. Yayılmadıkları ve taraftar toplama merakına düşmedikle*ri sürece Mekke’nin eşrafı tarafından tehlike olarak görülmezlerdi.

Alıntı ile Cevapla
06.09.2014
  #2
KardelenGüL
 
KardelenGüL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 30.12.2012
Üye No: 64
Mesajlar: 5.645
Aldığı Beğeni: 2106
Rep Puanı: 4994
Etiketle: @KardelenGüL
Online / Ofline :
KardelenGüL isimli Üye şimdilik offline konumundadırFatıma, Varaka’nın halasının kızıydı ve sık sık onu ziyarete gelirdi. Bu genç ve zarif hanımın yüreği hakikatin otağı olmalıydı, zira yüzünde an*cak yürek aydınlığı olanların yüzünde beliren bir panltı vardı. Konuştuk- ları çoğu insanın duyup da anlayamayacağı türden şeylerdi. Varaka: “Zamanımız berbat oldu ey Fatıma. Bütün şehirler birbirinden be*ter! Lanete uğramış, sapıtmış insanlardan ne beklenir. Ama bir ümi*dim var! O da sendedir. Keşke her kadın senin gibi olsa... Sevgi, vidan, güzellik, iyi huy, iyi amel, anlayış, merhamet... Hepsi sende. Ba*na göre ey Fatıma sen yarının ümidisin.”

Mahcup olmuştu Fatıma. Başını öne eğerek:
“Bunlan görebilen de öyledir... Yalnız anlamadığım ben de gördü*ğün ümit nedir? Ben de diğerleri gibiyim, ben de Mekke bataklığında doğdum ve büyüdüm. Annem ve babam Mekke’nin putlarına ihtira*mı en çok edenleri oldukları hâlde, sokaklara taşan ahlâksızlığa karşı hiçbir şey yapmadılar. Doğrusunu söylemek gerekirse benim de elim*den bir şey gelmiyor. Buna rağmen niçin bana bu kadar bel bağlıyor*sun.”

“Söylemem” dedi Varaka b. Nevfel. Ama az gören gözleri parlamış*tı. “Mekkeliler gibi düşmanım olursun. Seni kaybetmek istemem.” “Ey Varaka, Mekke’nin bilgini! Beni nasıl başkaları ile bir tutarsın. Hem niçin, senden hayırdan başka bir şey görmemişken nasıl hasım olup fenalığını isteyeyim ki!”

“Geçen gün anlattığın kocan Huveylid’in gördüğü rüyayı dört ar*kadaşıma da anlattım. Biz dördümüz ceddimiz Hz. İbrahim’in, Al*lah’ın birliğini öğreten yolunun yolcularıyız. Allah bir resûl göndere*cek, onu bekliyoruz. İnsanlan kurtaracak son ümit, son peygamber*dir o.”

Duydukları Fatıma’yı korkutmuştu.
“Yavaş konuş ey Varaka. Birinin duyup sana zarar vermesinden korkarım. Huveylid’in rüyasını böyle mi yorumladın? Yoksa ben bek*lenen resûle mi hamileyim?”

“Hayır. Sende o alametler yok. Onun annesi bile henüz doğmadı. Belki de çocuktur ama henüz malumumuz olmadı. Ancak senin dün*yaya getireceğin inci, resûlün dostu, kuvvet kaynağı, ruhunun gıdası olacak. Onu anlayacak ve onun vazifesini kolaylaştıracak.”

Varaka’nm gözlerinde alevlenen şule Fatıma’ya da sıçramıştı. He*yecanla:

“Söylediğin bunca şeyden sonra çocuğumun erkek olacağını dü*şünmem lazım. Ama içimdeki his hiç de öyle şeyler söylemiyor. Ya kız olursa söylediklerini yapması nasıl mümkün olacak? Âciz ve insan bi*le sayılmayan bir kadın Allah’ın göndereceği resûle nasıl fayda sağla*yabilir ki? Bir kadının böyle büyük bir yükün altına girmesi ve onu kaldırması nasıl mümkün olabilir?”

Not allowed! Not allowed!
  Alıntı ile Cevapla
06.09.2014
  #3
KardelenGüL
 
KardelenGüL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 30.12.2012
Üye No: 64
Mesajlar: 5.645
Aldığı Beğeni: 2106
Rep Puanı: 4994
Etiketle: @KardelenGüL
Online / Ofline :
KardelenGüL isimli Üye şimdilik offline konumundadırHz. İbrahim ve Hz. İsmail’den sonra Mekke civarı ve Arap yanma- dası, uzunca bir süre kendilerine bildirilen din üzere bulundular. Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği tevhid akidesini koruyan ve Hz. Peygamber’in peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın birliğine iman eden Haniflerin bir kısmı varlıklarını ve inançlannı Kur’ân-ı Kerîm’in vahyedildiği yıllara kadar devam ettirdiler. Varaka b. Nevfel onlardan biriydi. İnandıkları uğrunda cefa çekmiş, halkı tarafından meczup ve aklı başında olmayan biri muamelesine tâbi tutulmuştu.

Ya Huveylid’in kansı Fatıma’nın söyledikleri. O zamanların insanı çölde yaşardı. Çöl, dünya iklimlerinin en serti, en yıpratıcısı, en öldü*rücüsü, en müsamahasızı... Çölde yaşayan insan güçlü olmalı, güç*lükleri yenmeli. Öyleyse kendisini güçlü kılacak çocuklara sahip ol*malı. Kız çocukları zayıftı, erkek çocuklar güçlü ve gürbüz. Hem ken*disini dosta düşmana karşı da korurdu. Abdulmuttalib bile hep ken*disinin yanında olacak oğullar istememiş miydi? Bu yüzden oğulları*nın en değerlisini kurban vermek zorunda kalmamış mıydı?
Kadınlar yalnız felaket getirirdi. Kız ağırlıktı. İşe yaramazdı, belki ilerde kötü yola bile düşebilirdi. Kız çocuğunu evlendirmek de zordu. Sefalete düşerdi. O hâlde niçin yaşasın, boş yere yesin içsindi. Kadın önce babasının evlenince de kocasının malı olurdu. Bir eşya gibi alı*nır satılır, mirastan pay alamaz, bilakis mirasın bir parçası olurdu. Bö*lüşülür, gerekirse pazara götürülür köle diye satılırdı. Aslında çöl ka*dıını savaşlarda orduyu destekleyen, gerekirse atılgan, kılıçla ve savaşandı.

Kabileler hayatta bırakacakları kızlan seçerler, bir süre yaşayacak olan bu kızlara sof bir cübbe giydirirler, ona koyun, deve otlatırlardı. Bu kılıktaki kızlara kimse dokunmazdı. Yaşamasına bir müddet izin verilen ama sof elbisesi olmayanların yakın zamanda çöl kumlannda açılacak sıcak çukurlarda öldürüleceğini herkes bilirdi, o zavallı ço*cuktan başka. Kız çocuk sahibi olmak büyük dertti ama kız ve kadın olmak hakiki belaydı.

Bir süre sonra Fatıma ve Huveylid’in bir kız çocuklan oldu. Bütün ai*le geleneğe göre evlerinde toplanmış ya gelecek hayırlı müjdeyi ya da bir uğursuz haberi bekliyorlardı. Bir kızın doğduğu haberi verilince herke*sin suratı asılmıştı, Huveylid ve Fatıma hariç. Çünkü onlar bu doğanın kim olduğunu biliyor, kız ya da erkek, onu heyecanla bekliyorlardı.
Huveylid, yüzlerine birer kara perde inmiş akrabalarının karşısına dikildi.

“Üzüldünüz, cümlenizin bakışlan değişti. Neşeden birdenbire el çektiniz. Doğum düğünümüze sanki kıtlık yılının gölgesi düştü. Ne*dendir? Kız yerine oğlumuz olsaydı çöl bile yerinden oynayacaktı. Ba*na ne derseniz deyiniz, sözlerimi nasıl karşılarsanız karşılayınız, ben se*vindim dostlarım. Şimdi kınadığımız yavru, ele dile geldiği vakit hare*ketleriyle gam dağıtacağız. Çocuğum ağırmış, sıhhatliymiş. Annesine bir zarar gelmemiş. Yetmez mi? Elbet sevineceğim. Şer dolu bir erkek*ten, uğur dolu bir kadın üstündür. Mekke’de doğduk, çölde değil. Ey büyüklerim, akrabalanm, yakmlanm, dostlanm! Evimi size açtım. Cümlenizi bağnma bastırdım. Ne kadar çok eğlenirseniz beni o kadar sevindirirsiniz. Dünyamı aydınlatan kızımın adını Hatice koydum.”

Not allowed! Not allowed!
  Alıntı ile Cevapla
06.09.2014
  #4
KardelenGüL
 
KardelenGüL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 30.12.2012
Üye No: 64
Mesajlar: 5.645
Aldığı Beğeni: 2106
Rep Puanı: 4994
Etiketle: @KardelenGüL
Online / Ofline :
KardelenGüL isimli Üye şimdilik offline konumundadırDoğduğunda elem yükünü sırtlanan ama dünya tatlısı olan gönül alıcı bu bebeğin çocukluğu ve gençliği, yüreklerini yumuşattığı amca- lannm koruyuculuğunda geçti. O devirde diğer kadınların bulamadı*ğı bir huzur ve rahatlık içinde yaşadı. Şüphesiz, ileride yükleneceği büyük vazifenin işaretleriydi bunlar. Yüce Allah âlemlere en büyük rahmetini göndereceği vakte kadar onu, çeşitli ikram ve meziyetlerle donatarak hazırlıyordu.

Kureyşli bir anne ve babadan dünyaya geldi. Her ikisi de Arap ya*rımadasındaki en köklü ailelere mensuptular. Hz. Hatice mensup ol*duğu bu yüksek nesebin yanı sıra, temiz ve saygı uyandıran bir üne de sahipti. Güzel ahlâkıyla ve erdemli vasıflarıyla biliniyordu. Onun ne kadar saygın biri olduğunun en önemli göstergesi, Hz. Peygam*berle evlenmeden önce temizliğiyle ve Kureyş kadınlarının efendisi niteliğiyle tanınmasıdır. Bunun yanında Kureyş’in en zenginlerinden ve mevki olarak en yükseklerinden biriydi.

Hz. Hatice son derece akıllı, basiret ve dirayet sahibiydi. Bunun işaretlerini, sıradan bir cep harçlığını idare ederken ya israf batağına yahut cimrilik tuzağına ya da kontrolsüzlük derdine müptela olarak zafiyete düşen ahir zaman kadının acziyeti ile onun, Mekke’nin en bü*yük servetini idare edişindeki hâkimiyetini mukayese ederek görebi*liriz.
Modern psikoloji; şahsiyet olgunluğunun işaretlerini sayarken parayı ihtiyaçları giderirken israfa yahut cimriliğe düşmeyecek kadar dengeli kullanabilmenin, güçlü bir kabiliyetin işareti olduğunu vur*guluyor. Tarih, sanki bu kudrete işaret etmek istercesine Hz. Hati*ce’nin serveti hakkında şöyle diyor: “Onun sadece ticaret yaptığı mal- larını 80 bin deve taşıyordu. Dört yüz hizmetçi onun ticaret ve sair iş*lerini yürütmekle görevliydi.”

Hz. Hatice buna ilave olarak, bu serveti halkının hayrına harcaya*rak ulvi şahsiyetinin, gün geçtikçe büyüyen ticaret hacmiyle ticari ze*kâsının işaretlerini vermiştir. En önemlisi ise bütün bunlan bir kadın olarak hem de cahiliye Araplan arasında başarmış bir kadın olarak te*barüz etmesidir. Cahiliye Araplannm belki sayılabilecek tek tük müs*pet özelliklerinden biri, yücelik ve maharet gösterebilmiş kadınlara saygı duymasıdır, tabii eğer zengin bir kadınsa...
devamı gelecek inşallah

Not allowed! Not allowed!
  Alıntı ile Cevapla
06.09.2014
  #5
Zümrüt
Bayan Üye
 
Zümrüt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 05.07.2013
Üye No: 999
Yaş: 31
Mesajlar: 666
Aldığı Beğeni: 34
Rep Puanı: 1
Etiketle: @Zümrüt
Online / Ofline :
Zümrüt isimli Üye şimdilik offline konumundadırKonu için teşekkür ediyorum..H.z Hatice annemizin kitabını okudum.Muhteşem tekrar okumak isterim doğrusu..

Not allowed! Not allowed!
  Alıntı ile Cevapla
07.09.2014
  #6
KardelenGüL
 
KardelenGüL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 30.12.2012
Üye No: 64
Mesajlar: 5.645
Aldığı Beğeni: 2106
Rep Puanı: 4994
Etiketle: @KardelenGüL
Online / Ofline :
KardelenGüL isimli Üye şimdilik offline konumundadırAlıntı: Zümrüt anka
Konu için teşekkür ediyorum..H.z Hatice annemizin kitabını okudum.Muhteşem tekrar okumak isterim doğrusu..
rica ederim @Zümrüt anka cım ben buraya azar azar ekliyorum okursunz inşaallah.Serpil özcanın Hz.Havvadan Hz.Zeynebe kadınların izinde kitabından alıntılar...tavsiye ederim okumanızı inşallah.
http://www.sevgiforum.net/f171/hz-ha...-izinde-61237/
burada tanıtımını yapmıştım

Not allowed! Not allowed!
  Alıntı ile Cevapla
07.09.2014
  #7
KardelenGüL
 
KardelenGüL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 30.12.2012
Üye No: 64
Mesajlar: 5.645
Aldığı Beğeni: 2106
Rep Puanı: 4994
Etiketle: @KardelenGüL
Online / Ofline :
KardelenGüL isimli Üye şimdilik offline konumundadırHz. Hatice bir rivayete göre iki kez evlenmiş ve bu iki evliliğinden Hind adını taşıyan bir oğlu ve bir kızı dünyaya gelmiştir.
Her iki eşi*nin vefatından sonra uzunca bir müddet dul olarak yaşamış, Mek*ke’nin en güzel, en zengin ve en asil kadını olması dolayısıyla yapılan bütün üst tabakanın evlilik tekliflerini reddetmişti. Dolayısıyla Pey*gamber Efendimiz ile 40 yaşı civarında evlenmişti.
Ancak göz ardı edemeyeceğimiz bir başka rivayet de onun hiç ev*lenmediği, evlenmiş olsa bile Peygamberimiz ile evlendiği sırada sade*ce 28 yaş civarında olduğudur. Arap kadınlarının çok erken yaşta ev*lendiği ve çetin çöl şartları altında yine erken yaşta yaşlılık etkilerine kapıldıklan ve kısa bir ömür yaşadıkları da verilen bilgiler arasında. Dolayısıyla Hz. Hatice daha önce evlenmiş de olsa Peygamber Efendi*miz ile evlendiğinde 28 yaşında olması akla aykırı sayılamaz. 28 yaşı*na gelmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olması, bütün kadınların yılların tesirini hissetmeye başladığı bir zamanda övülecek bir durum sayılmıştır.

Hz. Hatice, ticaretle meşgul olduğu süre boyunca Peygamber Efendimiz ile ilgili övgü dolu sözler işitmiş, İlâhî takdir icabı gönlü, görmeden ve bilmeden 25 yaşındaki soyunun seçkini, akranının en değerlisi, Mekke’nin emini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sel*lerde. kaymıştı. Gizliden gizliye Hz. Muhammed’i soruşturdu. Duyup dinlediklerini sormak üzere tıpkı annesinin yaptığı gibi Varaka b. Nevfel’in yanma koştu, beklenen elçinin Muhammed aleyhisselâm olacağı üzerinde durdu.
Varaka:
“Alametler onda açıkça var. Küçük yaşından beri onu yakından iz*ledim. Sevgili Allahımızın onu vazifeye çağırmasını beklemekten baş*ka yapacak işimiz yoktur. Ancak şehrin hâlini biliyorsun. Sağ gözü*nün, sol gözüne bile emniyeti olmasın. Dilini tut kızım, kalbindekile- ri ifşa etme.”

İlmin başı meraktır. Hele söz konusu ilim bütün bir dünya haya*tına değer bir pahaya sahip ise o vakit hissedilen şey meraktan daha fazlası olmalıdır. Hz. Hatice devrinin belki de bütün insanlığın en önemli bilgisine sahipti: Son Peygamberin zuhuru. Bu da onu sahip olduğu diğer bütün değerleri geride bırakarak çağdaşlarından çok da*ha üstün kılıyordu. Çünkü her zamanın kendine özgü bir kıymeti ve bu kıymeti elde edenlerin müstesna bir yeri vardır. O müstesna yer*de bu kez bir hanımefendi oturuyordu ki o bütün İslâm dünyasının ve sahabelerin üzerinde hakkı bulunmaktadır.
Hz. Hatice uzunca süredir akimda olan fikri Varaka’ya açtı:

“Ben onu bir davet ile ticaret kervanımın başına geçirmek istiyo*rum. Hem benim onun gibi güvenilecek birine ihtiyacım onun da be*nim gibi ticarete güç yetirebilecek birine ihtiyacı var.”
Belki de onun son peygamber olduğundan hiçbir şüphesi kalma*yan Hz. Hatice mümkün mertebe Hz. Peygamber’e yakın olmak isti*yordu. Zira bir süre sonra dost düşman, Mekke sokaklarında serazat gezen bu gencin varlığından haberdar olabilirdi, olacaktı da.

Not allowed! Not allowed!
  Alıntı ile Cevapla
07.09.2014
  #8
KardelenGüL
 
KardelenGüL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 30.12.2012
Üye No: 64
Mesajlar: 5.645
Aldığı Beğeni: 2106
Rep Puanı: 4994
Etiketle: @KardelenGüL
Online / Ofline :
KardelenGüL isimli Üye şimdilik offline konumundadırHz. Hatice Peygamber Efendimiz’in halası Âtike aracılığı ile bu is*teğini ve teklifi görüşmek üzere davetini iletti. Ertesi gün davete ica*bet eden Peygamber Efendimiz yapılan teklifi kabul etti. Hz. Hatice onun başkanlığında bir ticaret kervanını Şam’a gönderdi. Aynı za*manda kölesi Meysere’yi de onunla beraber göndermiş, bu akıllı köle gittikleri her yerde Peygamber Efendimiz’in yanında bulunup onu gö*zetmiş, yolculuk sırasında Hz. Muhammed’de olan harikulade hâlleri dönüşte hanımefendisine anlatmak üzere iyice bellemişti.

Gittikleri yerde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sata*caklarını sattı ve alacaklannı da aldı. Hz. Hatice maddi mânevi büyük kâr ettiği bu kervan ticaretinden haddinden fazla memnun kaldı. Kar*şılığında Peygamber Efendimiz’e belirledikleri ücretin çok üstünde bir bedel ödedi. Bu alışverişin bir başka neticesi daha vardı.
Hz. Hatice yakın arkadaşı ve yardımcısı Nefise’den önemli bir ri*cada bulundu.
“Sevgili Nefise, senden bir isteğim olacak ama bana ne cevap verir*sin bilmiyorum.”

“Benim değerli dostum, sen ne istedin de ben itiraz ettim. Söyle yeter ki elimden gelenin fazlası ile cevap vereceğimden emin ol.” Biraz mahcup ve yanaklan al al olmuş biçimde:
“Hani seninle geçenlerde konuştuğumuz mesele vardı ya. Hani Muhammed ile ilgili olan.” dedi.
Nefise Hatun sevinçliydi. Uzun zamandır bu ikisini evlendirebil- mek için planlar yapıyordu.
“Hatırlıyorum.” dedi. “Birbirine yakışan bundan daha güzel bir çift olamayacağını da ben söylemiştim.”

“Evet, benim sevgili arkadaşım, şimdi bunun sırası gelmiştir. Gi*dip bu işi Muhammed’e açsan nasıl olur? Ama vereceği bütün cevap*ları olduğu gibi bana söylemeni de rica ediyorum senden.”
Aldığı talimat üzere bu yakın arkadaş doğruca Peygamberimiz’in yanma gitti. Ona:

“Ey Muhammed! Artık belli bir yaşa geldin, sen iyi bir ailedensin ve sahip olduğun güzel huyları herkes biliyor. Peki, o hâlde niçin ev*lenmiyorsun. Uygun birini rahatlıkla bulabilirsin” dedi.
Peygamberimiz ayrı bir ev kurmaya imkânlannm elvermediğini söyleyerek özür diledi. Ama Nefise devam etti:
“Peki, hem zengin hem de iyi bir aileye mensup zengin birini bulsan.” Bunun üzerine çok şaşıran Peygamberimiz bu hanımın kim olabi*leceğini sordu. Nefise “Hatice” karşılığını verdi. Hz. Muhammed tek*rar söz alarak,

“Onun beni kabul etmesi imkânsız! Şehrin bütün zenginleri onun peşinde, o ise herkesi reddediyor.” dedi.

“Eğer önerim hoşuna gittiyse bu işi bana bırak, ben ortak dostu*muza konuyu açarım ya Muhammed.” diyerek oradan ayrıldı. Pey*gamberimiz böyle güçlü bir güvence veren Nefise’nin bu işle görev*lendirildiğini sezmişti.
Nefise binti Münye, Allah tarafından bir araya gelmeleri takdir edilmiş bu büyük insanlann evlenmelerine aracılık etme şerefine nail olmuştu. Bir müddet sonra düğün günü tespit edilmiş ve hazırlıklar başlamıştı.

Not allowed! Not allowed!
  Alıntı ile Cevapla
07.09.2014
  #9
KardelenGüL
 
KardelenGüL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 30.12.2012
Üye No: 64
Mesajlar: 5.645
Aldığı Beğeni: 2106
Rep Puanı: 4994
Etiketle: @KardelenGüL
Online / Ofline :
KardelenGüL isimli Üye şimdilik offline konumundadırKutlu Peygamber biraz tedirgin ve telaş içinde... Hatice gibi hem madden hem de ahlâken saygın bir hanıma layık bir düğün hediyesi*ni kendi imkânları ile nasıl hazırlayacaktı? Bunun sıkıntısı ile can dos*tu, biricik arkadaşı Ebû Bekir’in yanma uğradı bir öğle vakti. Ticaret*le meşgul olan Ebû Bekir; kapıdan girer girmez can dostunun yüzü*ne yansıyan sıkıntıyı fark etmişti.

Zaten gönül bağı olanlar, dostların hâlini sezmek için onların ne yüzünü görmeye ne gözüne bakmaya muhtaçtır. Onlar gönülden gönle giden gizli yolun seyyahlarıdır, kendi aralannda bu yol boyun*ca gider gelirler. Hâl böyle olunca hâli izhar etmeden derdi keşfe ehil*dirler. Nice dostlann, birbirlerine sıkıntılarını söylemeye mecbur ede*cek kadar az anlayışlı olduklarını düşünerek hayıflandıklarına az mı şahit olmuşuzdur. Ama sadece tarih sayfalarında ve menakıb kitapla*rında... Onlara göre dost, dostunun derdini o söylemeden anlayabile*ne denir. Dert söylenildikten sonra derman aramak herkesin harcıdır.
Dostunun yanma kısa süreliğine de olsa uğrayış, sorunları halledi- vermişti. O gün Hz. Ebû Bekir gelecek olan çok kârlı bir ticaret ker*vanını bekliyordu. Gidilen yerden büyük kârlar elde edilerek dönül*müştü. Dostunun derdini öğrendikten sonra bu büyük kervanı Pey*gamber Efendimiz’e düğün hediyesi olarak bağışladı. Mekke ileri ge*lenleri günlerce Kâbe’nin çevresinden dolanıp salma salma Hz. Hati*ce’nin evine dolan kervanı konuştu.

Böylece Hz. Muhammed ile Hz. Hatice’nin nikâhı kıyıldı. Hz. Mu*hammed yirmi deve mehir verdi. Nikâhtan sonra develer kesildi, yemek*ler pişirildi. Hz. Hatice’nin evi eşe dosta açıldı. Gelenler arasında Fahr-i Kâinat’m sütannesi Halime de vardı. Sütoğlunun düğününde bulunmak için ta Sa’d kabilesinden çıkıp gelmişti. Bu mübarek kadın ertesi gün şe*refli ve cömert gelinin bağışladığı kırk baş koyunla kabilesine dönecekti.

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleri nemli, yüre*ği ise buruk bir heyecan ile doluydu. Annesini küçük yaşta kaybet*mişti. Şimdi ince, latif bir el bu eski yarayı derin bir şefkatle sanyor- du. Mahzun kalp, Hatice’de uzun mahrumiyet devresinin sıkıntısına güzel bir bedel bularak ferahladı. Hz. Peygamber bu evlilik süresince Hz. Hatice’nin mülküne el sürmedi. Onun için kervanlar düzenledi, uzun seyahatler yaptı, bol kâr getirdi. O kadar... O kendi elinin eme*ğini kazandı ve ailesi için harcadı. Hz. Hatice’nin ticaret kervanları sa*yesinde oldukça iyi bir gelir elde ettiği için masrafını da hayrını da kendi kazancından sarf ediyordu.

On beş yıl bu evlilik mutluluk dolu olarak geçecekti. Ülfet ve de*vamlılıkla süslenmiş olarak... Cenâb-ı Hak da, kızlar ve oğlanlar hedi*ye ederek bu evliliğin saadetini artıracaktı. Hz. Hatice, el-Kasım isim*li oğullarını dünyaya getirdi. Hz. Muhammed, Ebû’l-Kasım (Kasım’m babası) künyesini aldı. Hz. Hatice’nin el-Kasım’dan sonra Rukıyye, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma isimli çocukları oldu. Kasım, kar*deşlerinden hatta anne ve babasından çok daha önce, küçücükken rahmet-i rahmana kavuştu.

Zaman ikisini de senelerce sükûnet ve huzur verici örtüsüyle ku*şattı. Bu süre içerisinde Fahr-i Kâinat, meçhul geleceğinde yaşayacağı zorluklar için sevgi ve muhabbet, güç ve dirayet depoluyordu. Bu, ök*süz olarak geçirdiği maziye bir karşılık, istikbalde karşılaşacağı büyük meşguliyetlere ve ağır mücadelelere de bir hazırlıktı.

Not allowed! Not allowed!
  Alıntı ile Cevapla
07.09.2014
  #10
KardelenGüL
 
KardelenGüL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 30.12.2012
Üye No: 64
Mesajlar: 5.645
Aldığı Beğeni: 2106
Rep Puanı: 4994
Etiketle: @KardelenGüL
Online / Ofline :
KardelenGüL isimli Üye şimdilik offline konumundadırHz. Muhammed yavaş yavaş değişmeye başladı. Üzerindeki 40 ya*şma gelmişliğin bir hâli miydi? Yoksa içini sıkan, onu hayattan kopa*ran bir şeyler mi vardı? Yaşı eşinden büyük olan bir hanımın aklına ne gelmez ki! Hz. Hatice’nin gözünün nuru, eşi, gitgide kendisinden uzaklaşmaya hatta yalnızlığı tercih etmeye başlamıştı. Hiçbir şeyi yal*nız kalmaktan daha çok sevmiyordu. Evinden uzaklaşıyor, dağ başla*rına çekiliyordu. Neydi derdi acaba, gün yüzlü çocuklarından uzak*laşmasının sebebi ne olabilirdi? Bizim için bir muamma olabilecek bu durum büyük Hatice için beklenilen bir durumdu. O artık zamanın geldiğini hissediyordu. Sevgili eşinin bu hallerini de yakından takip ediyor, âdeta tetikte kendisine ihtiyacı olacak zamanı bekliyordu. Tıp*kı Varaka’nm Fatıma’ya söylediği gibi o, hazır ve nazır bekleyen bir nefer gibiydi. Allah onu Peygamberine yardımcı tayin etmişti.

Hz. Hatice hiçbir meseleyi büyütmüyor, sanki bunlar hayatın tabii seyri içinde yerli yerine oturacakmış gibi bekliyordu. O sıradan bir kadın değildi ki sıradan endişeleri olsun, ayrıca sıradan bir eşe de sa*hip değildi. Ne tür bir hayatın kendisini beklediğini, eşinin karşılaşa*cağı büyük zorluklann neler olabileceğini ve zorluklar karşısında bul*ması gereken çözümleri, atması gereken adımlan, insiyaki bir davra*nış ile biliyordu. Bütün bunlar, işte onu ‘büyük’ yapan değerlerdi. O Haticetü’l-Kübra idi.
Hz. Peygamber bir süre sonra da sabahın aydınlığı gibi açık olan rüyalar görmeye başladı. Bu rüyalar ve sık sık gördüğü ışıltılı görün*tüler onu şehirden uzaklara ta Hira dağına kadar götürüyordu. Ancak bu defa başka bir hâl ile dönüyordu. Onu görenlerin her biri başka bir tahminde bulunuyordu.

“Hastalanmış galiba. Sıtma nöbetine tutulmuş.”
“Muhammed’in bu hâli kâhinlik alametidir.”
“Putlanmız ona kızdılar. Lanetledir de onu aklından ettiler.” Hâlbuki o olan bitenden, arkasından dedikodu edenlerden haber*dar değildi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün dikka*tini karşılaştığı eşsiz olaylara teksif etmişti. Başına gelenleri, gördüğü sırlı varlığı, onun söylediklerini, yol boyunca olanlan bir bir düşünü*yor, her birinden bir mâna çıkarmaya ve olup biteni anlamaya çalışı*yordu. Titreyerek girdiği evinde Hz. Hatice’den kendisini örtmesini istedi ve gelen örtülere bürünerek bir süre yattı. Başını çevirdiği her yerde o yüzü görüyor, kulaklarından o şiddetli ses hiç gitmiyordu.
Sakinleşmesi için bir müddet geçti. Kendisine bu görünenin ve ba*şına gelenlerin şeytanın işi olduğundan bahisle, olanlan merakla ba*şından bir an bile ayrılmayan sevgili eşine anlattı:

“Bana adının Cebrail olduğunu ve Allah’ın son elçisi olarak beni seç*tiğini bildirmek için kendisini gönderdiğini bildirdi. Aynca, melek ba*na abdest almayı öğretti ve vücudum tamamen arınmış hâle gelince de benden okumamı istedi. Ben okuma bilmem, diye cevap verdim. Me*lek beni kollanna alıp kuvvetle sıktı ve nihayet bırakıp, bir kez daha okumamı istedi. Ben yine okumayı bilmediğimi söyledim. Bu kez beni daha kuvvetle sıkıp, sonra benden okumamı istedi ve ben okuma bil*mediğim cevabını verdim. Üçüncü kez beni kollarına alıp, öncekilerden daha şiddetli bir biçimde sıktıktan sonra beni serbest bıraktı ve

‘Yaratan Rabbinin adıyla (Rabbin adına sana okunan şekliyle) oku (ve bildir insanlara).(2) O insanı bir alak’tan (rahim duvarına asılmış zigottan/aşılanmış yumurtadan) yarattı. Oku, insana bilmediğini öğ*reten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir.’ (96/Alak, 1-5) dedi.”
devamı gelecek inşaallah

Not allowed! Not allowed!
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
candan, hatice, Öte, ranha, yoldaşı


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 13:08.Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
SevgiForum

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.