SevgiForum.NET  
Go Back   SevgiForum.NET > > >

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
  #1  
Alt 04.05.2015
AsyA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 17.12.2013
Üye No: 3972
Mesajlar: 1.651
Aldığı Beğeni : 35
Karizma Puanı: 138
AsyA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
AsyA
Üye
Standart Hz. Ebu Bekir (ra)'in hayatı ve şahsiyeti hakkında detaylı bir bilgi verir misiniz?
 


Hz. Ebu Bekir es Sıddîk (r.a) (571-634), Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.

Kur'ân-ı Kerim'de hicret sırasında Rasûlullah (s.a.s.) ile beraber olmasından dolayı, "...mağarada bulunan iki kişiden biri..." (Tevbe, 9/40) şeklinde ondan bahsedilmektedir. Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm'dan sonra Rasûlullah (s.a.s.)'in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan azad edilmiş mânâsına "atik"; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da "sıddik" lâkabıyla anılmıştır. "Deve yavrusunun babası" manasına gelen Ebû Bekir (ra) adıyla meşhur olmuştur.

Teym oğulları kabilesinden olan Ebû Bekir (ra)'in nesebi Mürre b. Kâ'b'da Rasûlullah'la birleşir. Anasının adı Ümmü'l-Hayr Selma, babasının ki Ebû Kuhafe Osman'dır. Künyesi Abdullah b. Osman b. Amir b. Amir... b. Murra ...et-Teymî'dir. Bedir savaşına kadar müşrik kalan oğlu Abdurrahman dışında bütün ailesi Müslüman olmuştur. Babası Ebû Kuhafe, Ebû Bekir (ra)'in halifeliğini ve ölümünü görmüştür. Hz. Ebû Bekir (ra) (ra)'in Rasûlullah (s.a.s.)'den bir veya üç yaş küçük olduğu zikredilmiştir.

İslâm'dan önce de saygın, dürüst, kişilikli, putlara tapmayan ve evinde put bulundurmayan "hanif" bir tacir olan Ebû Bekir (ra), ölümüne kadar Hz. Peygamber (s.a.s.)'den hiç ayrılmamıştır. Bütün servetini, kazancını İslâm için harcamış, kendisi sade bir şekilde yaşamıştır.

Hz. Ebû Bekir (ra), Fil yılından iki sene birkaç ay sonra 571'de Mekke'de dünyaya gelmiş, güzel hasletlerle tanınmış ve iffetiyle şöhret bulmuştur. İçki içmek câhiliye döneminde çok yaygın bir âdet olduğu halde o hiç içmemiştir. O dönemde Mekke'nin ileri gelenlerinden olup Arapların nesep ve ahbâr ilimlerinde meşhur olmuştur. Kumaş ve elbise ticaretiyle meşgul olurdu; sermayesi kırk bin dirhemdi ki, bunun büyük bir kısmını İslâm için harcamıştır.

Rasûlullah (s.a.s.)'a iman eden Ebû Bekir (r.a.) İslâm dâvetçiliğine başlamış, Osman b. Affân, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Ebî Vakkas ve Talha b. Ubeydullah gibi İslâm'ın yücelmesinde büyük emekleri olan ilk Müslümanların bir çoğu İslâm'ı onun dâvetiyle kabul etmişlerdir.

Hz. Ebû Bekir (ra) (ra) hayatı boyunca Rasûlullah (s.a.s.)'ın yanından ayrılmamış, çocukluğundan itibaren aralarında büyük bir dostluk kurulmuştur. Rasûlullah (s.a.s.) birçok hususlarda onun görüşünü tercih ederdi. Umûmî ve husûsî olan önemli işlerde ashâbıyla müşavere eden Peygamber (s.a.s.) bazı hususlarda özellikle Ebû Bekir (ra)'e danışırdı. (İbn Haldun, Mukaddime, 206). Araplar ona "Peygamber'in veziri" derlerdi.

Teymoğulları kabilesi Mekke'de önemli bir yere sahipti. Ticaretle uğraşıyorlar, toplumsal temasları ve geniş kültürlülükleri ile tanınıyorlardı. Hz. Ebû Bekir (ra)'in babası Mekke eşrafındandı. Hz. Ebû Bekir (ra), câhiliye döneminde de güzel ahlâkı ile tânınan, sevilen bir kişi idi. Mekke'de "eşnak" diye bilinen kan diyeti ve kefalet ödenmesi işlerinin yürütülmesiyle görevliydi. Muhammed (s.a.s.) ile büyük bir dostlukları vardı. Sık sık buluşur, Allah'ın birliği, Mekke müşriklerinin durumu ve ticaret gibi konularda müşâvere ederlerdi. İkisi de câhiliye kültürüne karşıydılar, şiir yazmaz ve şiiri sevmezlerdi, daha ziyade tefekkür ederlerdi.

İslâm'ı Benimsemesi

Hz. Ebû Bekir (ra), Hira dağından dönen Hz. Muhammed (s.a.s.) ile karşılaştığında, Rasûlullah (s.a.s.) ona, "Allah'ın elçisi" olduğunu söyleyip

"Yaratan Rabbinin adıyla oku." (Alâk, 96/1)

diye başlayan âyetleri bildirdiği zaman hemen ona: "Allah'ın birliğine ve senin O'nun rasûlü olduğuna iman ettim." demiştir. Hz. Hatice (r.anha)'den sonra Rasûlullah (s.a.s.)'a ilk iman eden odur. Hz. Peygamber (s.a.s.) İslâm'ı tebliğinin ilk zamanlarında kiminle konuştuysa en azından bir tereddüt görmüş, ancak Ebû Bekir (ra) şeksiz ve tereddütsüz bir şekilde kabul etmiştir. Hatta Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bütün insanların imanı bir kefeye, Ebû Bekir (ra)'in ki bir kefeye konsa, onun imanı ağır basardı." diye lâtif bir benzetme de yapmıştır. Mü'min Ebû Bekir (ra), hayatının sonuna kadar tüm varlığını İslâm'a adamış, bütün hayırlı işlerde en başta gelmiştir.

Ebû Bekir (ra) Mekke döneminde güçlü kabilelere mensup kişileri İslâm'a kazandırmaya çalıştı, öte yandan müşriklerin işkencelerine maruz kalan güçsüzleri, köleleri korudu; servetini eziyet edilen köleleri satın alıp azad etmekte kullandı. Bilâl, Habbab, Lübeyne, Ebû Fukayhe, Amir, Zinnire, Nahdiye, Ümmü Ubeys bunlardandır. Kendisi de Mescid-i Haram'da müşriklerin saldırısına uğramıştı. Ebû Bekir (ra), iman ettikten sonra İslâm'ı tebliğe gizli gizli devam ediyordu. Annesi, karısı Ümmü Ruman ve kızı Esma da iman etmiş, fakat oğulları Abdullah, Abdurrahman ve babası Ebû Kuhafe henüz iman etmemişlerdi. Osman b. Affan, Sa'd b. Ebî Vakkas, Abdurrahman b. Avf, Zübeyr b. Avvâm, Talha b. Ubeydullah gibi ilk Müslümanları İslâm'a dâvet eden odur.

Müşriklerin eziyetleri çoğalıp Müslümanlara yapılan baskılar arttıktan sonra Hz. Peygamber (s.a.s.) Hz. Ebû Bekir (ra)'e de Habeşistan'a göç etmesini söylemiş ve Ebû Bekir (ra) yola çıkmış; ancak Berkü'l-Gımâd'da Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden İbn Dugunne ile karşılaştığında İbn Dugunne onu himayesine aldığını ve Mekke'ye dönmesi gerektiğini belirterek, ikisi birlikte Mekke'ye dönmüşlerdir. Ancak şartlı olarak Ebû Bekir (ra)'i himayesine alan İbn Dugunne, Ebû Bekir (ra)'in açıktan açığa ibadet etmesi ve inancını yaymaya devam etmesi sebebiyle şartları yerine getirmediğini iddia ederek ona ibadetini gizli yapmasını söylediğinde Ebû Bekir (ra), onun himayesine ihtiyacı olmadığını, zaten kendisine söz de vermediğini ifade etmişti: "Senin himayeni sana iâde ediyorum. Bana Allah'ın himayesi yeter." Böylece onüç yıl Mekke'de Rasûlullah (s.a.s.)'ın yanında kalan Hz. Ebû Bekir (ra), Hz. Aişe (r.anha)'nin rivâyetine göre, Rasûlullah (s.a.s.) hicret emrini alıp Ebû Bekir (ra)'e gelerek ona beraberce hicret edeceklerini söyleyince Ebû Bekir (ra) sevinçten ağlamaya başlamıştı (İbn Hişâm, es-Sire, II, 485).

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bir gecede Mekke'den Kudüs'e oradan Sidretü'l Münteha'ya gittiği İsra ve Mirâc hâdisesini duyan müşrikler bunu Hz. Ebû Bekir (ra)'e yetiştirdikleri zaman; "O dediyse doğrudur." demiştir. Bu sözünden sonra Ebu Bekir (ra)'e; ihlâslı, asla yalan söylemeyen, özü doğru, itikadında şüphe olmayan anlamında, "Sıddık" lâkabı verildi. Kur'an tâbiriyle, "O, ne iyi arkadaştı " (en-Nisâ, 4/69) denilebilir.
İşte o "Sıddîk" ile o "Emîn", o iki arkadaş beraberce Sevr dağındaki mağaraya hareket ederek hicret etmişlerdir.

Hicreti

Sevr mağarasına ilk giren Hz. Ebû Bekir (ra), mağarada keşif yaptıktan sonra Rasûlullah (s.a.s.) içeri girmiştir. Ebû Bekir (ra)'in kızı Esma yolda yemeleri için azıklarını hazırlamıştı. Onlar Mekke'den ayrılınca müşrikler her tarafa adamlarını yollayarak aramaya başladılar. Kureyş kabilesinin müşrikleri Ebû Cehil başkanlığında Esma'nın evini aradılar, hakaret edip dayak attılar.

Hz. Ebû Bekir (ra) hicret yolculuğuna çıkarken yanına bütün parasını almıştı. Buna rağmen kızı Esma onun nerede olduğunu, nereye gittiğini kâfirlere söylememiştir. İz süren Mekkeli müşrikler Sevr mağarasına kadar geldiler. Rasûlullah (s.a.s.) bu sırada Kur'ân'da anlatıldığı biçimde şöyle diyordu:

"Üzülme, Allah bizimledir." (Tevbe, 104/40).

Nitekim Allah ona güven vermiş, göremedikleri askerleriyle onu desteklemiştir; Allah güçlüdür, hakimdir. Kâfirler tüm aramalara rağmen onları bulamadılar. Mağarada üç gün kaldıktan sonra Medine'ye yönelen Rasûlullah (s.a.s.) ile Ebû Bekir (ra) Kuba'ya vardılar.

Ebû Bekir (ra) mağarada kaldıkları günü şöyle anlatır: "Rasûlullah (s.a.s.) ile beraber bir mağarada bulundum. Bir ara başımı kaldırıp baktım. O anda Kureyş casuslarının ayaklarını gördüm. Bunun üzerine, 'Ya Rasûlullah, bunlardan birkaçı gözünü aşağı eğse de baksa muhakkak bizi görür.' dedim. O, 'Sus ya Ebû Bekir. İki yoldaş ki, Allah onların üçüncüsü ola, endişe edilir mi?' buyurdu.

Kuba'da üç gün kalan Rasûlullah (s.a.s.) ile Hz. Ebû Bekir (ra) nihayet Medine'ye vardılar. Medine'de Hz. Ebû Bekir (ra) humma hastalığına tutuldu. Hastalık ilerleyip yatağa düştüğünde Rasûlullah (s.a.s.),

"Allah'ım Mekke'yi bize sevgili kıldığın gibi Medine'yi de bize sevgili kıl, hummayı bizden uzaklaştır."

diye dua ettiği zaman Hz. Ebû Bekir (ra) ve hasta olan diğer sahâbîler iyileştiler. Bu aradâ Hz. Âişe (r.anha) ile Hz. Muhammed (s.â.s.)'in düğünleri yapıldı. Mescidi Nebî inşâ edildi. Masrafların bir kısmını Hz. Ebû Bekir (ra) karşıladı. Medine'de kardeşlik tesis edildiğinde Ebû Bekir (ra)'in kardeşliği Harise b. Zeyd oldu.

Hz. Ebû Bekir (ra) Medine'de Mescidi Nebî'nin inşasına katıldı. Rasûlullah (s.a.s.) İslâm'ı yaymak ve düşmanlar hakkında bilgi toplamak için seriyye denilen keşif kollarını Medine dışına gönderiyor, bunlara bazen Hz. Ebû Bekir (ra) de katılıyordu. Rasûlullah (s.a.s.) ile birlikte bizzat çarpıştığı savaşlarda (Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te) Ebû Bekir (ra) de yer aldı. O, Müreysi, Kurayza, Hayber, Mekke, Huneyn, Taif gazvelerinde de bulundu.

Rasûlullah (s.a.s.)'ın bizzat idare ettiği harplere gazve denir. Ebû Bekir (ra), bu sözü geçen büyük savaşlardan başka, otuzdan fazla gazveye katılmıştır. Çarpışma olmaksızın Veddan, Buvat, Bedr-i Ûlâ, Uşeyre gazveleriyle de düşmanlar itaat altına alınmıştır. Bütün bu gazvelerde Hz. Ebû Bekir (ra), Rasûlullah (s.a.s.)'ın en yakınında yer almış olup onun "veziri" gibi idi.

Bedir'de, oğlu Abdurrahman müşrikler safında yer aldığında Ebû Bekir (ra) oğluyla çarpışmıştır. Sadece o değil, Bedir'de birçok sahâbî, oğlu, kardeşi, babası, dayısı ile çarpışmıştı. Bedir savaşı, Müslümanların İslâm'ı her şeyden üstün tuttuklarını, Allah için en yakınları olan müşrikleri kan bağı veya kabile taassubu içinde kalmadan, başka insanlardan ayırdetmeden öldürdüklerini göstermektedir. Rasûlullah (s.a.s.)'ın bir amcası Hamza, İslâm ordusu safındayken öteki amcası Abbas, düşman safındaydı. Yeğeni Ubeyde kendi yanındayken, öteki yeğenleri Ebû Süfyan ve Nevfel müşriklerle beraberdi. Hattâ kızı Zeyneb'in eşi Ebû'l-As da Rasûlullah (s.a.s.)'a karşı müşriklerle birlikte savaşıyordu.

Hicretin 9. yılında Medine'de büyük bir kıtlık oldu. Bu arada Bizans İmparatoru, Şam'da Hicaz bölgesini istilâ etmek üzere büyük bir ordu hazırladı. Rasûlullah (s.a.s.), bu orduya karşı İslâm ordusunu hazırlarken, kıtlık sebebiyle zorluklarla karşılaştı. Ebû Bekir (ra) malının hepsini bu ordunun hazırlanmasında kullandı. Onuncu yılda "Vedâ Haccı"nda bulunan Allah'ın Rasûlü (s.a.s.), on birinci yılda hastalandı.

Hilâfeti

Hicrî on birinci yılda hastalanan Rasûlullah (s.a.s.) 13 Rebiyülevvel Pazartesi günü (8 Haziran 632) vefât etti. Onun vefâtını duyan Müslümanlar büyük bir üzüntüye kapıldılar ve ilk anda ne yapmaları gerektiğine karar veremediler. Ama o da bir ölümlüydü. Hz. Ömer (ra), onun Hz. Musa (as) gibi Rabbi ile buluşmaya gittiğini, O'nun için "öldü" diyen olursa ellerini keseceğini söylüyordu. Ebû Bekir (ra), Rasûlullah (s.a.s.)'ın iyi olduğu bir sırada ondan izin alarak kızının yanına gitmişti. Vefât haberini duyar duymaz hemen geldi, Rasûlullah (s.a.s.)'ı alnından öptü ve

"Babam ve anam sana fedâ olsun ya Rasûlullah. Ölümünde de yaşamındaki kadar güzelsin. Senin ölümünle peygamberlik son bulmuştur. Şânın ve şerefin o kadar büyük ki, üzerinde ağlamaktan münezzehsin. Yâ Muhammed, Rabbinin katında bizi unutma; hatırında olalım ..."

dedi. Sonra dışarı çıkıp Ömer (ra)'i susturdu ve şöyle dedi:

"Ey insanlar, Allah birdir, O'ndan başka ilâh yoktur, Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Allah apaçık hakikattir. Muhammed'e kulluk eden varsa, bilsin ki o ölmüştür. Allah'a kulluk edenlere gelince, şüphesiz Allah diri, bâkî ve ebedîdir. Size Allah'ın şu buyruğunu hatırlatırım: 'Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Simdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse Allah'a hiçbir ziyan veremez. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır.' (Âl-i İmrân, 3/144). Allah'ın kitabı ve Rasûlullah'ın sünnetine sarılan doğruyu bulur, o ikisinin arasını ayıran sapıtır. Şeytan, peygamberimizin ölümü ile sizi aldatmasın, dininizden saptırmasın. Şeytanın size ulaşmasına fırsat vermeyiniz." (İbn Hişâm, es-Sire, IV, 335; Taberî, Târih, III, 197,198).

Hz. Ebû Bekir (ra) bu konuşmasıyla orada bulunanları teskin ettikten sonra Rasûlullah (s.a.s.)'ın teçhiziyle uğraşırken, Ensâr, Benû Sâide sakifesinde toplanarak Hazrec'in reisi olan Sa'd b Uhâde'yi Rasûlullah (s.a.s.)'tan sonra halife tayini için bir araya gelmişlerdir. Ebû Bekir (ra), Hz. Ömer (ra), Ebû Ubeyde ve Muhacirlerden bir grup hemen Benû Saîde'ye gittiler. Orada Ensâr ile konuşulduktan ve hilâfet hakkında çeşitli müzakereler yapıldıktan sonra Hz. Ebû Bekir (ra), Ömer (ra) ile Ebû Ubeyde'nin ortasında durdu ve her ikisinin ellerinden tutarak ikisinden birine bey'at edilmesini istedi. O, kendisini halife olarak öne sürmedi. Hz. Ebû Bekir (ra)'in konuşmasından sonra Hz. Ömer (ra) atılarak hemen Ebû Bekir (ra)'e bey'at etti ve,

"Ey Ebû Bekir (ra), Müslümanlara sen Rasûlullah (s.a.s.)'ın emriyle namaz kıldırdın. Sen onun halifesisin ve biz sana bey'at ediyoruz. Rasûlullah (s.a.s.)'a hepimizden daha sevgili olan sana bey'at ediyoruz."

dedi. Hz. Ömer (ra)'in bu âni davranışı ile orada bulunanların hepsi Ebû Bekir (ra)'e bey'at ettiler. Bu özel bey'attan sonra ertesi gün Mescid-i Nebî'de Hz. Ebû Bekir (ra) bütün halka hutbe okudu ve resmen ona bey'at edildi. Rasûlullah (s.a.s.)'ın defni salı günü gerçekleşirken, onun nereye defnedileceği hakkında da bir ihtilâf meydana geldiğinde Hz. Ebû Bekir (ra) yine firasetini ortaya koydu ve

"Her peygamber öldüğü yere defnedilir."

hadisini ashaba hatırlatarak bu ihtilâfı giderdi. Rasûlullah (s.a.s.)'ın cenaze namazı imamsız olarak gruplar halinde kılındı. Bütün bunlar olurken, Hz. Ali (ra)'nin Hz. Fatıma (r.anha)'nın evinde Haşimoğulları ve yandaşları ile toplandığı ve bey'ata ilk zamanlar katılmadığı nakledilir. Hz. Ali (ra) rivâyetlere göre, el-Bey'atü'l-Kübrâ'ya bey'at edildiği haberini alır almaz, elbisesini yarım yamalak giydiği halde evden fırlamış ve gidip Hz. Ebû Bekir (ra)'e bey'at etmiştir. (Taberî, Târih, III, 207). Onun aylarca Hz. Ebû Bekir (ra)'e bey'at etmediği haberleri gerçeğe uygun olmasa gerektir. Çünkü onun Ebû Bekir (ra)'in üstünlüğünü bildiği, onun hakkında yaptığı konuşmalar ve tarihin akışı, diğer rivâyetlere aykırıdır.

Râsulullah (s.a.s.)'ın en yakın ashâbı arasında -hattâ Ebû Bekir (ra) ile Ömer (ra) arasında- zaman zaman ihtilâflar, görüş ayrılıkları meydana gelmişse de ilk iki halife zamanında da görüldüğü gibi dâima birliktelik devam ettirilmiştir. Anlaşmazlık gibi görünen hâdiselerin birçoğunda huy ve karakter farklılığı rol oynuyordu. Meselâ Ebû Bekir (ra) yumuşak ve sâkin davranırken, Ömer (ra) sertlik yanlısıydı. Ama her zaman birlikte hareket ettiler. Ebû Bekir (ra)'in yönetiminde, Hz. Ali (ra) ve Zübeyr b. Avvam Ridde savaşlarında kararların içinde, namazlarda Ebû Bekir (ra)'in arkasında yer almışlardır (İbn Kesir, el-Bidâye ve'n Nihâye, V, 249). Hz. Ali (ra), Rasûlullah (s.a.s.)'ın bir vasiyeti olsaydı ölünceye kadar onu yerine getireceğini söylemiş (Taberî, a.g.e., IV, 236) ancak, İbn Abbas'ın Rasûlullah (s.a.s.) hastalandığı zaman ona gidip hilâfet işini sormak istemesini geri çevirmiştir. Yani Hz. Ebû Bekir (ra)'in halifeliğine karşı kimseden bir çıkış olmamıştır. Zaten tabii, fıtrî, akli ve maslahata uygun olan da onun halifeliğidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ölmeden önce yazılı bir ahidname bırakmamış, ancak Hz. Ebû Bekir (ra)'in faziletine dair Mescid'de konuşmuş, hasta yatağındayken onu ısrarla çağırtmış ve yerine imam tâyin etmiştir.

Hz. Ebû Bekir (ra), kendisine Rasûlullah (s.a.s.)'ın mirasından pay almak için gelen Hz. Fâtıma (r.anha)'ya, "Rasûlullah'ın yaptığı hiçbir şeyi yapmaktan geri durmam." diyerek, Fâtıma (r.anha)'nın peygamberin kızı olmasını dinin üstün tutulmasından daha önemsiz görmüş ve Rasûlullah (s.a.s.)'ın yanındayken ondan ne duymuş, ne görmüşse onu tatbik etmiştir (Taberî, III, 220). Sonraları Hz. Ali (ra)'nin hilâfeti zamanında Fâtıma'ya -ki, Ebû Bekir (ra)'e gidip miras isterken onu savunmuştu- mirastan hiçbir şey vermemesi de ashâbın Rasûlullah (s.a.s.)'ın sünnetine nasıl itaat ettiklerinin delilidir (İbn Teymiye, Minhâc'üs-Sünne, III, 230). Hz. Ebû Bekir (ra) "Rasûlullah'ın Halifesi" seçildikten sonra Mescid'de yaptığı konuşmada,

"Sizin en hayırlınız değilim, ama başınıza geçtim; görevimi hakkıyle yaparsam bana yardım ediniz, yanılırsam doğru yolu gösteriniz; ben Allah ve Rasûlü'ne itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat ediniz, ben isyan edersem itaatiniz gerekmez..." demiştir. (İbn Hişâm, es-Sire, IV, 340-341; Taberî, Târih, III, 203).

Mürtedlerle Mücadele, Irak ve Suriye Fütühatı

Hz. Ebû Bekir (ra) Rasûlullah (s.a.s.)'ın halifesi olduktan sonra, onun vefâtıyla Arabistan'da Mekke ve Medine dışındaki bölgelerde görülen dinden dönme hareketlerine, yalancı peygamberlere, "Namaz kılarız, ama zekât vermeyiz." diyenlere karşı savaş açtı. Esvedu'l-Ansı, Müseylemetü'l-Kezzâb, Secah, Tuleyha gibi yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarla bu zararlı unsurlar yok edilmiş, isyan bastırılmış, zekât yeniden toplanmaya ve Beytü'l-Mal'e konulup dağıtılmaya başlanmıştır. Rasûlullah (s.a.s.)'ın hazırladığı, ancak vefâtı sebebiyle bekleyen Üsâme ordusunu Ürdün'e yollayan Ebû Bekir (ra), Bahreyn, Umman, Yemen, Mühre isyanlarını bastırmıştır. İçte isyancılarla mücâdele edilirken, dışta da iki büyük imparatorluğun, İran ve Bizans'ın ordularıyla karşılaşılmıştır. Hîre, Ecnâdin ve Enbâr, savaşlarla İslâm diyarına katılmış, Irak fethedilmiş, Suriye'nin de önemli kentleri ele geçirilmiştir. Yermük savaşı devam ederken Hz. Ebû Bekir (ra) vefât etmiştir. Onun ordusuna verdiği öğütlerde şu ibareler vardır:

"Kadın, çocuk ve yaşlılara dokunmayın, yemiş veren ağaçları kesmeyin, ma'mur bir yeri tahrip etmeyin, haddi aşmayın, korkmayın."

Gerçekten İslâm ordusu fethettiği yerlerde kimseye zulmetmemiş, adaletiyle düşmanların takdirini kazanmış, Müslüman olmayıp da cizye vererek İslâm'ın himayesine giren milletler huzur ve emniyet içinde yaşamışlardır.

Kur'ân-ı Kerîm'in Toplanması, "Mushaf''ın Meydana gelmesi

Hz. Ebû Bekir (ra), Ridde harplerinde, vahiy kâtiplerinin ve kurrânın birçoğunun şehid olması üzerine, Hz. Ömer (ra)'in Kur'ân'ın toplanması fikrine önce sıcak bakmamışsa da sonra ona hak vererek, Kur'ân âyetlerinin toplanmasını sağlamıştır. Rasûlullah (s.a.s.) zamanında peyderpey inen vahiy, kâtiplerce ceylan derilerine, beyaz taşlara, enli hurma dallarına yazıldığı gibi, ashâbın çoğu da Kur'ân hâfızı idi. Ancak, yazılı olan âyetler dağınıktı, kurrâ da azalınca Kur'ân'ın muhafazası hususunda endişe edildi. Ebû Bekir (ra), Zeyd b. Sâbit'in başkanlığında bir heyet teşkil ederek, herkesin elindeki âyetleri getirmesini emretti. Ayrıca şâhitlerle âyetler doğrulanıyor, kurrâ' ile te'kid ediliyordu. Böylece bütün âyetler toplandı ve "Mushaf" meydana getirildi. Bu Mushaf Ebû Bekir (ra)'den Ömer (ra)'e, ondan da kızı Hafsa (r.anha)'ya geçti ve Hz. Osman (ra) zamanında çoğaltılarak Dârü'l-İslam'ın bütün vilâyetlerine dağıtıldı.

Vefâtı

Hilâfeti iki sene üç ay gibi çok kısa bir müddet sürmesine rağmen Hz. Ebû Bekir (ra) zamanında İslâm devleti büyük bir gelişme göstermiştir. Hz. Ebû Bekir (ra) Hicrî 13. yılda Cemâziyelâhir ayının başında hicretten sonra Medine'de yakalandığı hastalığının ortaya çıkması üzerine yatağa düşünce yerine Ömer (ra)'in namaz kıldırmasını istedi. Ashâbla istişâre ederek Hz. Ömer (ra)'i halifeliğe uygun gördüğünü söyledi. Hz. Ömer (ra)'in sert ve kaba oluşu gibi bazı itirazlara cevap verdi ve hilâfet ahitnamesini Hz. Osman (ra)'a yazdırdı. Ebû Bekir (ra) de, çok sevdiği Rasûlullah (s.a.s.) gibi altmış üç yaşında vefât etti. Vasiyeti gereği Rasûlullah (s.a.s.)'ın yanına -omuz hizasında olarak- defnedildi. Böylece bu iki büyük insanın, iki büyük dostun, kabirlerinde de birliktelikleri devam etti.

Kişiliği ve Yönetimi

Tâcir olarak geniş bir kültüre sahip olan Hz. Ebû Bekir (ra), dürüstlüğü ve takvâsı ile ashâb içinde ilk sırada yeralır. Karakteri; yumuşak huyluluk, çok düşünüp çok az konuşmak, tevâzu ile belirgindi. Hz. Âişe (r.anha)'nin rivâyetine göre, "gözü yaşlı, gönlü hüzünlü, sesi zayıf" biri idi. Câhiliye döneminde müşrikler ona güvenir, diyet ve borç-alacak işlerinde onu hakem tanırlardı. Rasûlullah (s.a.s.)'ın en sadık dostu olan Ebû Bekir (ra)'in Mirâc olayında sergilediği sonsuz bağlılık örneği ona "es-Sıddık" lâkabını kazandırmıştır. O bu olayda "O ne söylüyorsa doğrudur." demiştir. Cömertlikte ondan üstünü de yoktur. Bütün malını mülkünü İslâm için harcamış, vefât ederken vasiyetinde, halifeliği müddetince aldığı maaşların, topraklarının satılarak iâde edilmesini istemiş ve geride bir deve, bir köleden başka bir şey bırakmamıştır. Dört eşinden altı çocuğu olan Ebû Bekir (ra), kızı Âişe (r.anha)'yi Rasûlullah (s.a.s.) ile hicretten sonra evlendirmiştir. (Tabakat-ı İbn Sa'd, VI, 130 vd.; İbnu'l-Esir, II, 115 vd).

Hicret sırasında mağarada iken ayağını bir yılan soktuğunda ve ayağı acıdığında o sırada dizine yatıp uyumuş olan Peygamber (s.a.s.)'i uyandırmamak için sesini çıkarmaması, ağlarken Hz. Peygamber (s.a.s.) uyanıp ne olduğunu sorduğunda, "Anam-babam sana fedâ olsun ya Rasûlullah" demesi olayı Ebû Bekir (ra)'in Rasûlullah (s.a.s.)'a olan bağlılığının örneklerinden sadece biridir.

Hz. Ebû Bekir (ra)'in beyaz yüzlü, zayıf, doğan burunlu, sakallarını kına ve çivit otuyla boyayan sakin bir adam olduğu rivâyet edilir (İbnü'l Esir, el-Kâmil fi't-Târih, II, 419-420).

Rasûlullah'tan sonra bu ümmetin en hayırlısı Ebû Bekir (ra)'dir. O, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in veziri, fetvâlarda en yakını idi. Rasûlullah (s.a.s.)'ın,

"İnsanlardan dost edinseydim, Ebû Bekir (ra)'i edinirdim." (Buhâri, Salât, 80: Müslim, Mesâcid, 38: İbn Mâce, Mukaddime, II) ve

"Herkeste iyiliklerimin karşılığı vardır, Ebû Bekir (ra) hariç."

demesi ve son hutbesinde, "Allah, kullarından birini dünya ile kendi katında olan şeyleri tercih hususunda serbest bıraktı; kul, Allah katında olanı tercih etti.'' diye Ebû Bekir (ra)'i övmesi ve mescide açılan tüm kapıları kapattırıp yalnız Hz. Ebû Bekir (ra)'in kapısını açık bırakması, ona verdiği değeri göstermektedir.

Hz. Ebû Bekir (ra)'in nasslara aykırı hiçbir görüşü bize ulaşmamıştır, çünkü böyle bir reyi yoktur. Ebû Bekir (ra) nâsih sünneti çok iyi biliyor, Rasûlullah (s.a.s.)'ı herkesten çok tanıyordu. Bu yüzden hilâfetinde kendisine karşı içte muhâlif bir hareket olmamış ve fitneler görülmemiştir (Buhâri, Fedâilü'l-Ashâbı'n-Nebî, 3 ). İhtilâf veya ihtilâflarda çözümsüzlük, bid'atler onun devrinde yaşanmamıştır. "Üzülme, Allah bizimle beraberdir." buyuran Rasûlullah (s.a.s.)'ın haberi sanki lâfızda ve mânâda Hz. Ebû Bekir (ra)'de zâhir olmuştur. (İbn Teymiye, Külliyat Tercümesi, İstanbul 1988, IV, 329).

Kaynaklarda onun, "Ben ancak Rasûlullah'a tâbiyim, birtakım esaslar koyucu değilim." diye kararlarında çok titiz davrandığı zikredilir. (Taberî, IV, 1845; İbn Sa'd, III, 183). Bir meseleyi hallederken önce Kur'ân'a bakar, bulamazsa Sünnet'te araştırır, orda da bulamazsa ashâbla istişâre eder ve ictihad ederdi. Ganimetin bölüşümü meselesinde Muhâcir-Ensâr eşitliğinin ihtilâfa yol açmasında Ömer (ra)'in Muhâcirlere daha çok pay verilmesini savunmasına rağmen ganimeti eşit olarak bölüştürmüştür. O sebeple hilâfetinde huzursuzluk çıkmadı. Rasûlullah (s.a.s.) ve kendisi, bir mecliste bir anda verilen üç talâkı bir talâk saymışlar, bu daha sonra -birçok "maslahat gereği" diye yapılan değişiklik gibi- üç talâk sayılmıştır. Yani Ebû Bekir (ra), Rasûlullah (s.a.s.)'ın tüm uygulamalarını aynen tatbik etmek istemiş; bazen -kalpleri İslâm'a ısındırmak istenenlere toprak vermesi gibi- maslahat gereği veya zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesini söyleyen ashâbına uymuştur.

Müslümanlar henüz otuz sekiz kişiyken Mekke'de Mescid-i Haram'da İslâm'ı tebliğ eden ve müşriklerce dövülen Ebû Bekir (ra)'e hilâfetinde "Halifet-u Rasûlillah" denilmiş, sonraki halifelere ise "Emîrü'l-Mü'minîn" denilmiştir.

Mâlî işlerini Ebû Ubeyde, kadılık ve kazâ işlerini Hz. Ömer (ra), kâtipliğini Zeyd b. Sâbit ve Hz. Ali (ra), başkumandanlığını Üsâme ve Halid b. Velid yapmıştır. Medine Dârü'l-İslâm'ın başkenti olmuş, Mekke, Taif, San'a, Hadramevt, Havlan, Zebid, Rima, Cened, Necran, Cureş, Bahreyn vilâyetlere ayrılmıştır. Yönetimi merkezî olup, ganimetlerin beşte biri Beytü'l-Mal'de toplanmıştır.

Hz. Ebû Bekir (ra), mukillîn denilen çok az hadis rivâyet eden ashâbdan sayılır. O, yanılıp da yanlış bir şey söylerim korkusuyla yalnızca yüz kırk iki hadis rivâyet etmiş veya ondan bize bu kadar hadis rivâyeti nakledilmiştir. Hutbe ve öğütlerinden bazıları şöyledir:

"Rasûlullah vahy ile korunuyordu. Benim ise beni yalnız bırakmayan bir şeytanım vardır...

Hayır işlerinde acele edin, çünkü arkanızdan acele gelen eceliniz var...

Allah için söylenmeyen bir sözde hayır yoktur...

Herhangi bir yericinin yermesinden korktuğu için hakkı söylemekten çekinen kimsede hayır yoktur...

Amelin sırrı sabırdır... Hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir...

Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz." (bk. Ebû Nuaym, Hılye, l )

(Ahmet AĞIRAKÇA, Sait KIZILIRMAK)

Sorularla İslamiyet
[Bu linki görmek için izniniz yok!] Giriş yap veya üye ol....

Alıntı ile Cevapla
04.05.2015
  #2
Ademoğlu
Üye
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 27.07.2013
Üye No: 1132
Yaş: 62
Mesajlar: 1.112
Aldığı Beğeni: 40
Rep Puanı: 1
Etiketle: @Ademoğlu
Online / Ofline :
Ademoğlu isimli Üye şimdilik offline konumundadırHz. Ebû Bekir (ra), Hira dağından dönen Hz. Muhammed (s.a.s.) ile karşılaştığında, Rasûlullah (s.a.s.) ona, "Allah'ın elçisi" olduğunu söyleyip

"Yaratan Rabbinin adıyla oku." (Alâk, 96/1)

Allah (cc) razı olsun...
  Alıntı ile Cevapla
04.05.2015
  #3
AsyA
Üye
 
AsyA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 17.12.2013
Üye No: 3972
Yaş: 32
Mesajlar: 1.651
Aldığı Beğeni: 35
Rep Puanı: 138
Etiketle: @AsyA
Online / Ofline :
AsyA isimli Üye şimdilik offline konumundadırAllah senden de razı olsun @[Bu linki görmek için izniniz yok!] Giriş yap veya üye ol.... abi
  Alıntı ile Cevapla
04.05.2015
  #4
Özgü®
Adminastrator
 
Özgü® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 23.10.2012
Üye No: 1
Mesajlar: 4.378
Aldığı Beğeni: 874
Rep Puanı: 324
Etiketle: @Özgü®
Online / Ofline :
Özgü® isimli Üye şimdilik offline konumundadırEllerine ve emeğine sağlık sevgili asya Allah razı olsun.
  Alıntı ile Cevapla
04.05.2015
  #5
Zümrüt
Bayan Üye
 
Zümrüt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 05.07.2013
Üye No: 999
Yaş: 31
Mesajlar: 667
Aldığı Beğeni: 24
Rep Puanı: 1
Etiketle: @Zümrüt
Online / Ofline :
Zümrüt isimli Üye şimdilik offline konumundadırHayatını okumuştum,ayrıca Hazreti Hatice annemizin de...

Rabbim şefaatlerini nasip buyursun cümlemize,paylaşım için Rabbim sizden razı olsun..


"Üzülme, Allah bizimledir." (Tevbe, 104/40).

Rabbim sen bizleri bırakma ne olur amin..
  Alıntı ile Cevapla
04.05.2015
  #6
Canfeza
Mihri-mah
 
Canfeza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 08.02.2015
Üye No: 7103
Yaş: 51
Mesajlar: 629
Aldığı Beğeni: 51
Rep Puanı: 14
Etiketle: @Canfeza
Online / Ofline :
Canfeza isimli Üye şimdilik offline konumundadıremeğinize sağlık konu süper
Uzun bir yazı olduğundan kenarda kalma ihtimali yüksek
keşke bölüm bölüm paylaşılsaydı hem konunun okunması ve güncellenmesi açısından iyi olurdu düşüncesindeyim acizane fikrim
  Alıntı ile Cevapla
04.05.2015
  #7
AsyA
Üye
 
AsyA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 17.12.2013
Üye No: 3972
Yaş: 32
Mesajlar: 1.651
Aldığı Beğeni: 35
Rep Puanı: 138
Etiketle: @AsyA
Online / Ofline :
AsyA isimli Üye şimdilik offline konumundadırHz Ebu Bekir sevenler hepimiz toplanmışız ne güzel

Allah senden de razı olsun @[Bu linki görmek için izniniz yok!] Giriş yap veya üye ol....

@[Bu linki görmek için izniniz yok!] Giriş yap veya üye ol.... bir sefer okumak yetmez. Tekrar tekrar okumalıyız. Malum insan unutan bir varlık. Allah senden de razı olsun.

Bu benim gibi daha fazla daha fazla diyenler için @[Bu linki görmek için izniniz yok!] Giriş yap veya üye ol..... İnş kısa olanlarınıda eklerim. Allah senden de razı olsun.
  Alıntı ile Cevapla
04.05.2015
  #8
Canfeza
Mihri-mah
 
Canfeza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 08.02.2015
Üye No: 7103
Yaş: 51
Mesajlar: 629
Aldığı Beğeni: 51
Rep Puanı: 14
Etiketle: @Canfeza
Online / Ofline :
Canfeza isimli Üye şimdilik offline konumundadırAlıntı: AsyA
Hz Ebu Bekir sevenler hepimiz toplanmışız ne güzel

Allah senden de razı olsun @[Bu linki görmek için izniniz yok!] Giriş yap veya üye ol....

@[Bu linki görmek için izniniz yok!] Giriş yap veya üye ol.... bir sefer okumak yetmez. Tekrar tekrar okumalıyız. Malum insan unutan bir varlık. Allah senden de razı olsun.

Bu benim gibi daha fazla daha fazla diyenler için @[Bu linki görmek için izniniz yok!] Giriş yap veya üye ol..... İnş kısa olanlarınıda eklerim. Allah senden de razı olsun.
Cümlemizden inşaAllah
  Alıntı ile Cevapla
04.05.2015
  #9
Zümrüt
Bayan Üye
 
Zümrüt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 05.07.2013
Üye No: 999
Yaş: 31
Mesajlar: 667
Aldığı Beğeni: 24
Rep Puanı: 1
Etiketle: @Zümrüt
Online / Ofline :
Zümrüt isimli Üye şimdilik offline konumundadırAlıntı: AsyA
Hz Ebu Bekir sevenler hepimiz toplanmışız ne güzel

Allah senden de razı olsun @[Bu linki görmek için izniniz yok!] Giriş yap veya üye ol....

@[Bu linki görmek için izniniz yok!] Giriş yap veya üye ol.... bir sefer okumak yetmez. Tekrar tekrar okumalıyız. Malum insan unutan bir varlık. Allah senden de razı olsun.

Bu benim gibi daha fazla daha fazla diyenler için @[Bu linki görmek için izniniz yok!] Giriş yap veya üye ol..... İnş kısa olanlarınıda eklerim. Allah senden de razı olsun.
Amin ecmain...Tabi ki yetmez.Devamlı vakit buldukça okumak gerek...:cicikız:
  Alıntı ile Cevapla
05.05.2015
  #10
acrophobia
Üye
 
acrophobia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri
Kayıt Tarihi: 11.10.2014
Üye No: 6571
Yaş: 30
Mesajlar: 223
Aldığı Beğeni: 7
Rep Puanı: 18
Etiketle: @acrophobia
Online / Ofline :
acrophobia isimli Üye şimdilik offline konumundadırAllah ondan razı olsun.
Teşekkür Ederiz ortağim : )Baba adı: Osman bin Amir olup Ebu Kuhafe künyesi ile bilinirdi
Ana adı: Selma binti Sarh , Ümmü Hayr namıyla bilinirdi.
Doğum tarihi ve yeri: 571 - Mekke
Ölüm tarihi ve yeri: 634-Medine
Eşi: Ümmü Ruman
Oğulları: Abdullah Abdurrahman
Kızları: Aişe, Esma
Kabilesi: Teymoğulları(Abdullah b Osman b Amir b Amir b Murra et-Teymî’)

Lakabı (Künyesi): Künyesi Ebu Bekir’dir. Aslında Hz. Ebu Bekir’in Bekir isminde bir oğlu olmamasına rağmen bu künyenin verilmesinin sebebi bilinmemektedir. Bu konuda değişik rivayetler söylenmiştir.

Hz. Ebu Bekir’in lakabları çoktur. Ancak bunların en meşhur iki tanesi “Sıddık” ve “Atik”tir.

Hz. Ebu Bekir’in diğer lakapları şunlardır: Çok şefkatli ve merhametli olmasından dolayı “Evvah”, Kur’an-ı Kerim’i ilk toplayan kişi olması sebebiyle “Camiul Kur’an”, malını Allah yolunda infak edip eski elbise giymesinden dolayı “Zül hilal” Peygamber efendimiz (S.A.v)den sonra halifelik makamına geçtiği için “ Halifetül Resulullah” .
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
bekir, bilgi, bir, detaylı, ebu, hakkında, hayatı, misiniz, rain, verir, şahsiyeti


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 20:55.Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.


SevgiForum

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sevgi Dolu Bir Forum