SevgiForum.NET  Go Back   SevgiForum.NET > > >

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
      #1  
Alt 11.03.2013
Ayala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 23.10.2012
Üye No: 10
Mesajlar: 2.229
Aldığı Beğeni : 1215
Karizma Puanı: 255
Ayala isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Ayala
Üye
Standart İmam-ı Gazali Kimdir?
imam-ı Gazali Kimdir?

Gazali nisbesiyle meşhur, "Huccetü'l-İslâm" ve "Zeyneddîn" lakablarıyla anılan, künyesi de "Ebû Hâmid" olan Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed, İslâm âlimlerinin en büyüklerindendir. İctihâdı, Şâfiî mezhebine uygun olan bir "müctehid"di.

Hicrî-kamerî 450 (m. 1058) senesinde Îrân'ın Tûs şehrinin "Gazâl" kasabasında doğmuştur. Babası, âlimlerin sohbetlerinden hiç ayrılmayan, elinden geldiği kadar, onlara yardım ve iyilik eden ve hizmetlerinde bulunan sâlih ve fakîr bir zâttı. Âlimlerin nasîhatlarını dinleyince ağlar ve Allahü teâlâdan, kendisine âlim olacak bir evlâd vermesini yalvara-yakara isterdi.

Yün eğirip, Tûs şehrinde bir dükkânda satan, böylece evinin geçimini temîn eden babası, vefâtının yaklaştığını anlayınca, hem oğlu Muhammed Gazâlî'yi, hem de diğer oğlu Ahmed'i, hayır sâhibi ve zamânın sâlihlerinden olan bir arkadaşına, bir miktar mal da vererek şöyle vasiyette bulundu:

"Ben kendim, âlim bir kimse olamadım; bu yolla kemâle gelemedim. Maksadım, benim kaçırdığım kemâl mertebelerinin, bu oğullarımda hâsıl olması için yardım etmenizdir. Bıraktığım bütün para ve erzâkı, onların tahsîline sarf edersin."

VASİYETİ YERİNE GETİRDİ
O arkadaşı vasiyeti aynen yerine getirdi. Babalarının bıraktığı para ve mal bitinceye kadar, onların yetişme ve olgunlaşmaları için çalıştı. Sonra iki kardeşi medreseye verdi ve bu sâyede her ikisi de büyük âlimlerden olma saâdetine kavuştular...

İmâm-ı Gazâlî, çocukluğunda, kendi memleketinde, fıkıhtan bir miktâr okudu. Sonra Cürcân'a gitti. İmâm Ebû Nasr İsmâîlî'den bir müddet ders aldı. Sonra Tûs'a döndü. Cürcân'dan Tûs'a dönerken başından geçen bir hâdiseyi şöyle anlatır:

"Bir grup yol kesici karşımıza çıktı. Yanımda olan her şeyimi alıp gittiler. Arkalarından gidip kendilerine yalvardım: 'Ne olur, işinize yaramayan ders notlarımı bana geri verin' dedim. Reîsleri: 'Onlar nedir? Nasıl şeylerdir?' diye sorunca: 'Onları öğrenmek için memleketimi terk ettim, gurbetlere gittim. Filân yerdeki birkaç tomar kâğıttır' dedim. Eşkıyânın reîsi güldü; 'Sen o şeyi bildiğini nasıl iddiâ ediyorsun, biz onları senden alınca, ilimsiz kalıyorsun' dedi, ama onları bana geri verdi. Sonra düşündüm, 'Allahü teâlâ, belki de beni îkâz için, yol kesiciyi o şekilde konuşturdu' dedim. Tûs'a gelince üç yıl boyunca, bütün gayretimle çalışarak, Cürcân'da tuttuğum notların hepsini ezberledim."

Memleketinde geçirdiği bu üç seneden sonra, tahsîline devâm etmek için, o zamânın büyük bir ilim ve kültür merkezi olan Nîşâbûr'a gitti. İmâmü'l-Haremeyn Ebü'l-Meâlî el-Cüveynî'nin talebesi oldu. Hocası, kendisine yakın alâka gösterdi. Burada kelâm [akâid], usûl-i fıkıh, fıkıh [İslâm hukûku], usûl-i hadîs, mantık ve münâzara ilimlerini öğrendi. Ebû Hâmid er-Rezekânî, Ebü'l-Hüseyin el-Mervezî, Ebû Nasr el-İsmâîlî, Ebû Sehl el-Mervezî, Ebû Yûsuf en-Nessâc gibi devrin büyük âlimleri de onun belli başlı hocalarındandır.

Nîşâbûr'da tahsîlini tamâmlayınca, büyük bir ilim-irfân ve edebiyât hâmîsi olan Selçûklu vezîri, büyük devlet adamı Nizâmül-mülk'ün daveti üzerine Bağdâd'a gitti. Nizâmül-mülk'ün topladığı ilim meclisinde bulunan zamânın âlimleri, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin ilminin derinliğine ve mes'eleleri îzâh etmekteki üstün kâbiliyetine hayrân kaldıklarını i'tirâf ettiler. O zaman ortaya çıkan sapık fırkaların mensupları, onun yüksek ilmi ve en zor, en ince mevzûları en açık bir şekilde anlatması, hitâbet ve îzâh etme kâbiliyetinin yüksekliği, zekâsının parlaklığı karşısında perişân oluyorlar ve tutunamıyorlardı.

BAŞ MÜDERRİS OLDU
Bu sırada otuz dört yaşında bulunan İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin, İslâmiyete yaptığı büyük hizmetleri gören Selçûklu vezîri Nizâmül-mülk, onu Nizâmiye Medresesi başmüderrisliğine [şimdiki ta'birle Nizâmiye Üniversitesi Rektörlüğü'ne] tâyin etti. Bu Üniversite'nin başına geçen İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin yetiştirdiği talebelerin had ve hesâbı yoktu. Ebû Mansûr Muhammed, Muhammed bin Es'ad et-Tûsî, Ebü'l-Hasan el-Belensî, Ebû Abdillah Cümert el-Hüseynî talebelerinin meşhûrlarındandır.

Bir taraftan da kıymetli kitaplar yazan İmâm-ı Gazâlî, hem ilim ehli, hem devlet adamları, hem de halk tarafından büyük bir muhabbet ve hürmet gördü. Şöhreti gün geçtikçe arttı. Nizâmiye Üniversitesinde bulunduğu yıllarda, "Kitâbü'l-Basît fil-Fürû'", "Kitâbü'l-Vesît", "El-Vecîz", "Meâhizü'l-Hilâf" adlı kitaplarını yazdı.


Konu ALI25 tarafından (3 Hafta önce Saat 12:17 ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
3 Hafta önce
  #2
ALI25
La Edri
 
ALI25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 05.01.2018
Üye No: 8740
Mesajlar: 2.661
Aldığı Beğeni: 2604
Rep Puanı: 9406
Etiketle: @ALI25
Online / Ofline :
ALI25 isimli Üye şimdilik offline konumundadırAlıntı: Ayala
imam-ı Gazali kimdir?
Eline saglik tesekkür ederim Ayala. Bu konuda hos bir paylasim yapmissin imam Gazali gibi bir allame ona dair yazilmasi ve o verilmesi gereken seyler de kisaca verilmistir.

Bu arada sunuda diyeyim onun bilinip ve meshur o hocasi bugünkü biz insanlara göre de bilmekte oldugumuz imamu'l-Haremeyn Ebu'l-Meali el-Cüveyni ve burda baska hocalarinida ögrenmis olmaktayiz iste suanda su yaziya göre.

imam Gazali vefat tarihi Hicri 505/ Miladi 1111´dir miladi olarak.

Not allowed! Not allowed!

Konu ALI25 tarafından (3 Hafta önce Saat 01:07 ) değiştirilmiştir.
  Alıntı ile Cevapla
3 Hafta önce
  #3
ALI25
La Edri
 
ALI25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 05.01.2018
Üye No: 8740
Mesajlar: 2.661
Aldığı Beğeni: 2604
Rep Puanı: 9406
Etiketle: @ALI25
Online / Ofline :
ALI25 isimli Üye şimdilik offline konumundadırGazali´nin Eserleri

1.el-imla ala Muşkil´il- ihya
2.el-Erbain
3.Kitab´ul-Esma´il-Husna
4.el-iktisad fi´litikad
5.ilcam´ul-Avam an ilm´il-Kelam
6.Esraru Muamelat´id-Din
7.Esraru Envar´il-ilahiyye
8.Ahlak´ul-Ebrar
9.Esraru ittiba´is-Sunne
10.Esraru Huruf´il Kelimat
11.Eyyuhe´l-Veled (Farsca)
12.Bidayet´ul-Hidaye
13.el-Basit
14.Beyan´ul-Kavleyn li´ ş-Şafii
15.Fezayih´ul-ibahiye
16.Bedayi´ul-Usul
17.Tenbih´ul-Gafilin
18.Telbis´ul-iblis
19.Tehafut´ul-Felasife
20.Tahsil´ul-Meahiz
21.et-Talike
22.Tahsil´ul-Edille
23.Tefsir´ul-Kur´an´il-Azim
24.Faysal´ut-Tefrika Beyne´l-islam ve´z-Zandaka
25.Cevahir´ul-Kur´an
26.Huccet´ul-Hak
27.Hakikat´ur-Ruh
28.Hakikat´ul-Kavleyn
29.Hulasatu´ul-Resail ila ilm-il-Mesail
30.Risalet´ul-Aktab
31.Risalet´ut-Tayr
32.er-Reddu ala Men Taan
33.er.Risalet´ul-Kudsiyye
34.es-Sirr´ul-Mesun
35.Şerh´ul Daireti Ali b. Ebi Talib (Nuhbet´ul-Esma)
36.Şifa´ul-Galil
37.Akidet´ul-Misbah
38.Acaib´ul-Sun´ullah
39.Unkud´ul-Muhtasar
40.Gayet´ul-Gavr fi Mesail´id-Devr
41,Gavr´ud-Devr
42.el-Fetava
43.el-Kanun´ul-Kulli
44.Kanun´ur-Rasul
45.el-Kurbet ilallah
46.el-Kistas´ul-Mustekim
47.Kimya-yi Saadet (Farsca)
48.Kücük Kimya-yi Saadet (Arabca)
49.Keşfu Ulum´il-Ahire
50.Kenz´ul-Udde
51.el-Muteha fi´l-Cedel
52.el-Mustasfa fi Usul´il-Fikih
53.el-Menhul fi´l-Usul
54.el-Meahiz´ul-Hilafiyat
55.el-Mebadi ve´l-Gayat
56.el-Mecalis´ul-Gazaliye
57.Mekasid´ul-ilim.
58.el-Munkiz min´ed-Dalal
59.Mi´yar´un-Nazar
60.Mi´yar´ul-ilim
61.Mahallu´n-Nazar
62.Mişkat´ul-Envar
63.el-Mustezhera
64.Mizan´ul-Amel
65.Mevahim´ul-Batiniyye
66.el-Menhec´ul-A´la
67.Mi´rac´us-Salikin
68.el-Meknun
69.Muslim´us-Selatin
70.Mufesser´ul-Hilaf
71.Minhac´ul-Abidin
72.Nasihat´ul-Abidin
73.Nasihat´ul-Muluk (Farsca)
74.el-Veciz
75.Yakutu Te´vil fi Tefsir´it-Tenzil (Kirk cüz´dür)
(ihya-i Ulum´id-Din-imam Gazali, Ct. 1. Sf.45-47/Ali Arslan)

Not allowed! Not allowed!

Konu ALI25 tarafından (3 Hafta önce Saat 12:15 ) değiştirilmiştir.
  Alıntı ile Cevapla
2 Hafta önce
  #4
ALI25
La Edri
 
ALI25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 05.01.2018
Üye No: 8740
Mesajlar: 2.661
Aldığı Beğeni: 2604
Rep Puanı: 9406
Etiketle: @ALI25
Online / Ofline :
ALI25 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
İhya´ya Hizmet Edenlerİhya´ya Hizmet Edenler

İhya´yi şerhedeni görmedigim gibi, onun o güzel siyakini izak etmeye kalkişani da görmedim. Sadece Gazali´nin hayatinda İhya´ya yapilan itirazlara cevap olarak kendi kaleminden cikan el-İmla ab´il-İhya adli kücük bir risalesini gördüm.

H. 751 senelerinde hadis hafizi İmam Zeyneddin Ebu´l-Fadl Abdurrahman b. Huseyin el-Iraki, İhya hadislerini iki kitab halinde derleyip tedkik etti. Onlardan biri birkac cilt tutan büyük bir kitabtir. Fakat İhya´nin bir kisim hadislerinin durumunu bu kitabta aciga kavusturamadigi icin, H. 760 senesinde daha önce durumuna vakif olmadigi hadislerin bir cogunu bulup tedkik etmiştir. Bunun üzerine sözü edilen kitabini kisaltip bir cilt halinde yazdi. Kitabina el-Mugni an Haml´il-Esfar ismini verdi.

Bu kitabinda Iraki şu hususlara dikkat cekmiştir :
1.Hadisin geliş yolu
2.Hadisin rivayet eden sahabi ve ravisi
3.Rivayetin sihhati
4.Rivayetin zayifligi
5.Bir kac kere tekrar edilen hadisi bir defa zikretmekle yetinmiştir. Eger tekrar ederse, mutlak bir sebebe binaen tekrar etmiştir.

Iraki´den sonra talebesi meşhur muhaddis Şihabeddin İbn Hacer el-Askalani hocasinin gözünden kacan hadisleri tedkik ederek bir cilt icinde toplamiştir.

Hanefi ulemasindan Kasim b. Kutlubaga da Tuhfet-ul-Ehya fima Fate min Tahrici Ehadisi İhya adli bir eser yazip İhya´daki hadislerin kaynaklarini göstermiştir.

İbn Subki´nin Tabakat´inin sonunda İhya´nin itiraz edilen hadislerinin tedkikine dair bir bahis vardir.

İhya´nin Özetleri
İhya´yi ilk defa kisaltan, Gazali´nin kardeşi Ebu Feth Ahmed b. Muhammed el-Gazali´dir. Kisalttigi kitaba Lubab´ul-İhya adini vermiştir. Daha sonra H. 622 senesinde vefat eden Ahmed b. Musa el-Musuli de ayni işi yapmiştir.

Ücüncü olarak Muhammed b. Said el-Yemeni ; ondan sonra Yahya b. Ebu´l-Hayr el-Yemeni ; ondan sonra Muhammed b. Ömer b. Osman el-Belhi İhya´yi kisaltmiş ve kitabina Ayn´ul İlim ismini vermiştir.

Abdulvahhab b. Ali el-Meragi de İhya´yi kisaltarak Lubab´ul-İhya ismiyle yayinlamiştir. İhya´yi ihtisar edenlerden biri de eş-Şems Muhammed b. Ali b. Cafer el-Acluni´dir. Bu zat el-Bilali mahlasiyla şöhret bulmuştu. Misir´da Said´us-Suada tekkesinin şeyhi idi. H. 820 senesinde vefat etmiştir.

Hafiz Sehavi, eş-Şems Muhammed b. Ali´nin ihtisar ettigi kitabin bütün İhya muhtasarlarindan daha iyi oldugunu söylemiştir.

Celaleddin es-Suyuti de İhya´yi ihtisar edenlerdendir.

İhya dört bölümden ibarettir :
1.İbadat
2.Adat
3.Mühlikat
4.Münciyat

Her bölümde on kitab bulunmaktadir ve İhya´nin tamami kirk kitabtan teşekkül etmiştir.

Şarani el-Munen adli eserinde Ebu Hasan Şazeli´den şöyle rivayet eder :
´İhya insana ilim, ruh gidasi ve nur verir´.

Subki de şöyle der :
´Müslümanlarin itina ile okuyacagi ve halk tabakasinin hidayeti icin yayabilecegi bir eser varsa o da İhya´dir´.

Devamla şöyle demiştir : ´İhya´yi inceleyen mutlaka intibaha gelir. Şayet ehl-i ilim tarafindan telif edilen eserlerin hicbirisi olmasaydi ve yanliz İhya kalsaydi, bu kitab tek başina halkin ihtiyacina yeterdi. Kitablarinda nakil, düşünce ve eserleri bir araya getiren fakihlerin kitablarinda İhya´ya benzeyen bir kitab tanimiyorum´.

Gazali´nin İhya´si Magrib memleketine gittigi zaman bircok Magribli alim İhya´yi zayif hadislerle dolu oldugundan ötürü okumamayi ögütlediler. Şiddetle aleyhinde bulundular. İbn Teymiyye ve talebesi İbn Kayyim da Gazali´nin hadis ilminde cok zayif bir kişi oldugunu ileri sürdüler. Hatta İbn´ul-Cevzi İ´lam-ul-Ehya bi Eglat-i İhya adli bir eser yazarak, kendi anlayişina göre İhya´daki bütün yanlişlari bu kitabta bir araya getirdi. İddialarinin bir kismini da Telbis´ul-İblis adli eserinde zikretti.

İbn´ul-Cevzi´nin torunu olan Muzaffer de İhya hakkinda şunlari söylemiştir :
´Gazali İhya adli eserini sufilerin meşrebine göre yazmiş ve bu kitabi yazarken fikih kaidelerini büsbütün terketmiştir´.

Mevla b. Hayr şöyle der :
´İhya´da sahih olmayan hadis var diye Gazali´ye hücum edilmemelidir. Cünkü Gazali o hadisleri teşvik ve tergib icin zikretmiştir´.

Nitekim Keşf-i Zunun´un müellifi şöyle demiştir :
´Uydurma olmamak şarti ile sahih olmayan hadisleri teşvik ve tergib maksadi ile zikedelebilir´.

Zebidi ise şöyle der :
Keşf-i Zunun´da zikredilen hüküm dogrudur. Cünkü Gazali´nin zikrettigi hadislerin bazilari Buhari ve Muslim´in ittifak ettigi hadislerdir. Bazilari hasen ve bazilari da sahih´tir. Aralarinda zayif, şaz, munker ve mevzu hadisler de vardir. Nitekim İhya´yi tedkik eden kimseler bu hadislerin durumunu acikca müşahede edeceklerdir´.

Eger İhya´da tenkid edilecek bazi şeyler var ise de, başka eserlerde bulunmayan degerli meselelerini ve güzelligini hic kimse inkar edemez.(İbn Subki, Tabakat´uş-Şafiiye)(İhya-i Ulum´id-Din-İmam Gazali, Ct. 1. Sf.42-45/Ali Arslan)

****
[ihya-i Ulum´id-Din ne akide ve nede usul kitabi onun icinde cok seyler var ve kimisi onu Ansiklopedi gibi görüp kabul ediyor ve bak icinde kirk tane kitab varmis ve o kitablarin icinde neler vardir.

Bu iste en azindan birer 40 risale gibi de olur tasavvuf kitabi desen degil ve fikih desen güne degil ve akide kitabi desen günede degildir.

Ve kimiside bunu tenkid eder ve birde bundan dolayi da imam Gazali gibi bir sahsiyet hakkinda dem vurur icinde zayif hadisler var mis ve hadislerin kaynagi yokmus zayifta olsa ve kaynagida olmasa ne olur ve o kadar cok kitab var kaynak verip zikir de etmeyen.

Son olarak birde tek sunu diyeyim ve o ihya da gecen hadis-i serifleri imam Gazali biliyor ve böyle bir kimsenin ulemadan nasil sahsiyet oldugu ve ilim de derin oldugunu bilmek isteyen o kimselere de sunu diyeyim El-Mustasfa´yi ilk önce bir oku ve sonra gel istedigini diyebilirsin.]

Not allowed! Not allowed!

Konu ALI25 tarafından (2 Hafta önce Saat 12:02 ) değiştirilmiştir.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
gazâlî, kimdir, ımamı


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:24.Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
SevgiForum

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.