SevgiForum.NET  Go Back   SevgiForum.NET > >

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
      #1  
Alt 19.12.2013
Türk_Che - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 01.12.2013
Üye No: 3706
Mesajlar: 558
Aldığı Beğeni : 10
Karizma Puanı: 1
Türk_Che isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Türk_Che
Sf muhtarı
Standart İslam âlimi kime denir
İslam âlimi kime denir

Sual: Günümüzdeki yazarlara ve profesörlere, âlim denir mi?
CEVAP
Âlim, çok kitap okuyana, çok bilene, diploma sahibi olana değil; dinini doğru bilene, hakkı bâtıldan ayırabilene denir. Kıyamet yaklaştıkça ilim azalır, din adamlarına güvenilemez. İki hadis-i şerif meali:
(Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar.) [İbni Mace]

(Her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur.) [Hadika]

Din âlimi olmak için, Kur’an-ı kerimi ve manalarını ezbere bilmek, binlerle hadis-i şerifi ve manalarını ezbere bilmek, İslam’ın 20 ana ilminde mütehassıs olmak ve bunların kolları olan 80 ilmi iyi bilmek, dört mezhebin inceliklerine vakıf olmak, bu ilimlerde ictihad derecesine yükselmek, tasavvufun en yüksek derecesinde olmak lazımdır. (S. Ebediyye)

Sultan ikinci Abdülhamid hanın tahttan indirilmesiyle din işlerine de fesat karıştı. İttihat ve terakki fırkasına kayıtlı olan cahiller, hatta masonlar, din işlerinde yüksek mevkilere getirildi. İlk iş olarak, sultan Abdülhamid hanın son şeyhülislamı Muhammed Ziyaüddin efendi, görevinden alındı. Bu yüksek makama 1910’da Musa Kazım getirildi. Bu zat, koyu ittihatçı ve masondu. İslamiyet’e uymayan hareketlerinden ve sapık yazılarından dolayı, ikinci Abdülhamid han tarafından Irak’a ve Fizan’a sürülmüş olan bölücü kimseler, İstanbul’a getirilip, kendilerine din işlerinde vazifeler verildi. Bu cahil ve partizan kimseler, bozuk, sapık din kitaplarının yazılmasına, yayılmasına, önayak oldular. İkinci Abdülhamid han zamanında yazılan din kitapları, bir ilim heyeti tarafından kontrol edilirdi. Tasdik edilip, izin verilenler bastırılırdı. Böylece, o tarihlerde basılan din kitaplarına güvenilir. 1909’dan sonra, din kitapları yetkili âlimler tarafından kontrol edilmez oldu. Bu kitaplardan, ancak önceki muteber kitaplardan vesikalar vererek yazılanlara güvenilir. (E. Kiram kitabı)

Görüldüğü gibi 1909 yılından sonra yazılan din kitaplarından, ancak nakli esas alanlar muteberdir. Âyet ve hadisleri, yazarının kendi görüşlerine göre açıklananlar veya ilhamla yazılanlar muteber değildir.

Müctehid olmak için
Sual: Müctehid olmak için hangi kitapları okumak lazımdır?
CEVAP
Eshab-ı kiram kitabında buyuruluyor ki:
Müctehid olmak için Arabi ilimleri ve Kur’an-ı kerimi ezbere bilmek, her âyet-i kerimenin manay-ı müradisini, manay-ı zımni ve iltizamisini bilmek ve âyet-i kerimelerin geldikleri zamanları ve gelme sebeplerini ve ne hakkında geldiklerini, külli ve cüzi olduklarını, nasih veya mensuh olduklarını, mukayyed veya mutlak olduklarını ve kıraet-i seba ve aşereden ve kıraet-i şazzeden nasıl çıkarıldıklarını bilmek, hadis kitaplarındaki, yüz binlerce hadisi ezberden bilmek ve her hadisin ne zaman ve ne için irad buyurulduğunu ve manasının ne kadar genişlediğini ve hangi hadisin diğerinden önce veya sonra olduğunu ve bağlı bulunduğu olayları ve hangi vaka üzerine buyurulduğunu ve kimler tarafından nakil ve rivayet olunduğunu ve nakledenlerin ne halde ve ne ahlakta olduklarını bilmek, fıkıh ilminin üsul ve kaidelerini tanımak, 12 ilmi ve Kur’an-ı kerimin ve hadis-i şeriflerin işaretlerini, rumuzlarını ve açık ve kapalı manalarını kavramak ve bu manalar kalbinde yer etmiş olmak, kuvvetli iman sahibi olmak ve itminan ile dolu, nurlu ve saf bir kalbe ve vicdana malik olmak gerekir.

Bütün bu üstünlükler, ancak Eshab-ı kiramda ve sonra, 200 yıl içinde yetişen, bazı büyüklerde bulunabildi. Daha sonraları, fikirler, reyler dağılıp, bid’atler çıkıp yayıldı. Böyle üstün zatlar azala azala, 400 yıl sonra, bu şartlara haiz olan, yani mutlak müctehid olarak meşhur olan görülmedi.

Yüksek din bilgileri, tefsir, usul-i kelam, kelam, usul-i hadis, ilm-i hadis, usul-i fıkıh, fıkıh, ilm-i tasavvuftur. Bu 8 ilmi öğrenebilmek için gerekli alet ilimleri ise 12 dir. Bunlar, sarf, iştikak, nahv, kitabet, iştikak-ı kebir, lügat, metni lügat, beyan, meani, bedi, belagat, inşa ilimleridir. (Hadika)

Mevduat-ül ilim kitabının (Tefsir İlminin Dalları) bölümünde, Kur’an-ı kerim ilmi, içinde şaşılacak, akıllara durgunluk verecek sayısız acayip haller bulunan engin bir denizdir. Öyle yüksek ve metin bir dağdır ki, ondaki hayret veren şeyleri öğrenmek, her sırrına erişmek imkansızdır. Bu ilmin sayılmayacak kadar dalı vardır, denilerek altmışın üstünde tefsir ilminin kolları bildirilmiştir.

Sual: Kur'anda vesileden bahsediliyor. Vesile nedir?
CEVAP
Allahü teâlâ mealen, (Bana yaklaşmak için, vesile arayınız) buyuruyor. (Maide 35) Mezhepsizler, (Vesile, ibadetlerdir. Bir mürşide tâbi olmak, ölülere, dirilere yalvarmak, insanı Allah’a yaklaştırmaz. Aksine uzaklaştırır) diyor.

Ehl-i sünnet âlimleri ise buyuruyor ki:
İbadetler içinde, sahih, doğru, halis olan ibadetler vesile olur. İbadetlerin sahih olması için, doğru iman, temiz ahlak sahibi olmak ve şartlarına uygun yapmak lazımdır. Mesela, namazın sahih olması için, abdest almak, kullanılan suyun temiz olması, namazı vaktinde kılmak ve kıbleye karşı kılmak, namazdaki âyetleri, tesbihleri ve duaları doğru okumak ve diğer şartları, vesileleri bilmek ve yapmak lazımdır. Her ibadetin de böyle şartları, vesileleri vardır. Bunlar, senelerce çalışarak öğrenilir. Bunlar düşünmekle öğrenilemez. Bunları bilen ve yapan âlimlerden işiterek veya kitaplarını okuyarak öğrenilir.

Fen bilgileri de, bilenlerden uzun zamanda öğrenilmektedir. Böyle, imanı, kalbi temiz, doğru din âlimlerine müderris, muallim ve mürşid denir. Mürşid demek, su üstünde yürüyen, havada uçan, kaybolan şeyleri bilen, okuyup, üfleyerek hastalara şifa dağıtan kimse demek değildir. Ahkâm-ı islamiyeyi, yani kalb, ruh ve beden ile yapılan ibadetleri bilen, yapan ve başkalarına da öğreten Ehl-i sünnet âlimi demektir. Her müslüman, Maide suresindeki emre uymak için, böyle bir âlimden veya kitaplarından farz ve nafile ibadetleri öğrenmelidir! (F.Bilgiler)

Her ilim sahibine âlim denir mi?
Her ilim sahibine âlim denmez. Mal ve mevki sahibi olmak için ilim öğrenen ve ilmi ile amel etmeyen, İslam âlimi değildir. Buyuruluyor ki:
Âlimler hariç, insanlar helak olmuştur. İlmiyle amel edenler hariç, âlimler de helak olmuştur. İhlaslı olanlar hariç, amel eden âlimler de aldanmıştır. O halde gerçek âlim, ilim, amel ve ihlas sahibi salih kimsedir.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Cahiller ile mücadele etmek ve meşhur olmak için ilim öğrenen Cehenneme gider.) [İbni Mace]

(Allah rızasından başka maksatla ilim öğrenen Cehennemdeki yerine hazırlansın.) [Tirmizi]

(Dünya için ilim öğrenen, mala, mevkiye kavuşursa, kazancı Cehennem ateşi olur.) [R.Nasıhin]

(Âlim, ilmi az da olsa, ilmi ile amel eden kimsedir.) [Ebuşşeyh]

Mürşidi tanımak
Sual: Herkes birine mürşid-i kâmil diyor. Bir kimsenin mürşid-i kâmil olduğu nasıl anlaşılır?
CEVAP
Ehl-i sünnet itikadını ve İlmihal bilgilerini iyi bilen hemen anlar. Yani dört hak mezhebi bilip birine uyan kimse, hakkı bâtıldan ayırır. Bilmeyen ayıramaz. İstidracla kerameti karıştırır. Bid'at ehli bir kimse, deniz üstünde yürüse, havada uçsa da evliya olamaz. İstidrac ile kerameti ayıramayan bunu anlayamaz.

İlmihal okuyan bilir ki, mürşid kendi kendine olmaz, yerden ot biter gibi bitmez. Bir müslüman kendi kendine evliya olabilir, ama asla mürşid olamaz. Mürşidin, icazetli bir hocadan icazet alması şarttır. Hocasının da icazetli olması şarttır. Bu silsilenin Peygamber efendimize kadar dayanması da şarttır.

Alıntı ile Cevapla
14.12.2019
  #2
ALI25
La Edri
 
ALI25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 05.01.2018
Üye No: 8740
Mesajlar: 2.754
Aldığı Beğeni: 2695
Rep Puanı: 9406
Etiketle: @ALI25
Online / Ofline :
ALI25 isimli Üye şimdilik offline konumundadırAlıntı: Türk_Che
İslam âlimi kime denir Sual:Günümüzdeki yazarlara ve profesörlere,âlim denir mi?CEVAP Âlim,çok kitap okuyana,çok bilene,diploma sahibi olana değil; dinini doğru bilene,hakkı bâtıldan ayırabilene denir.Din âlimi olmak için,Kur’an-ı kerimi ve manalarını ezbere bilmek,binlerle hadis-i şerifi ve manalarını ezbere bilmek, İslam’ın 20 ana ilminde mütehassıs olmak ve bunların kolları olan 80 ilmi iyi bilmek, dört mezhebin inceliklerine vakıf olmak,bu ilimlerde ictihad derecesine yükselmek,tasavvufun en yüksek derecesinde olmak lazımdır.
İslam alimi kime denir ve iste o kimseye medrese tahsili görmüs veyahut bu almasi gereken ilimleri birilerinden okuyup bellemis şahsa da alim denir.

Günümüz yazarlarina ve profesörlere alim denir mi? Denilmez ve ölcü ne o yukaridaki yazdigim olur ve onlarda böyle egitim görmüs iseler ve okuyup bellemisler ise bu gibi ilimleri o zaman bunlar da alim denilebilir.

Alim in sözlük manasini mi veriyor ve oysa sözlükteki mana istenmemis veya sorulmamis vakia alim olmak ve o alimlik meselesi olur.

Dini dogru bilmek ve hakki batildan ayirmak gibi sözler hos da olsa alim denilen kimse icin bu vasiflar eksik ve zayif kalir.

Alim kişi ilk önce demin demis oldugum o tahsili ve ilimleri bellemek olur ve bellemedikten sonra neyi bilirse bilsin veyahut neyi neyden ayirsa ayirsin ona alim diye denilmez ve daha dogrusu böyle şeyi ne okuduk ve nede duyduk.

Din alimi olmak icin Kur´an-i Kerim´i bilmek ve zaten ezberlemis olmak kafidir. Alim denilen kimse de ondaki o ilimde Kur´an-i Kerim´i manalari bilme ve ayni zamanda onlara mana verme icinde yeterli bilgiye vakiflar.

Her alim denilen kimsenin binlerce hadis-i şerif´i ve manalarini ezbere bilmek diye bir şey yoktur. Böyle şart miş gibi söz de bir mana cikiyor ve alim kimse icin yüzlerce hadis-i şerif bilse bilir ve bu güne onun o seviyesini veya kiymetini aşagi düşürmez.

Siradan bir alim de olsa bildikleri hadis-i şerif bir kac yüz´ü gecmese bilene o ilimleri okuyup ezberlemis ve 12 ilim denilen bilgilere vakif ve buda demek olur ki o okumus oldugu kitablarida ezberlemistir.

İslam´in 20 ana ilminde mütehassis olmak da denir ve bunlarada illa bir gerek var mi ve okuyup bellemesi gereken ve kendisinden istenilen ilimler de bunlar degil 12 ilim olur.

Bir insanin alim olmasi veya olmamasi icinde iste buna bakmak gerekir ve bu denilen ilimleri okuyup ezberlemis mi iste ulema sinifina giren bu kimse olur.

Ulumu arabiyye4 arabi ilimler, ulumu şer´iyye4şer´i limler ,ulumu alet4 alet ilimleri, bu gibi ilimleri okuyup bellemis kimseyede iste alim deniliyor.

80 ilim de ifrat olmus bunlar ne ki ve var mi bu kadar da ilim dali da makul olarak ve bir kere 20 ilim dalini da okuyup ezberlemek zahmet isi ve hele 80 ilim kisi nasil okuyup belleyecek iste bu da cok zor olur.

Dört mezhebin inceliklerine vakif olmak ve bu ilimlerde ictihad derecesine yükselmek de allame gibi kimseden aşagi seviyede bir kimseyi aklimiz da getirmemektedir.

Tasavvufun en yüksek derecesinde olmak da alim icin degil ve bilhassa o şeyh icin gerek ve alim den cok şeyh ile alakali bir mesele olur.

[Not olarak da yaziyi kisa kestim ve şunuda diyeyim 12 ilim´in de kendi icinde dallari var ve o kitablarin icinde kitabcik veya söyle diyeyim risale mahiyetinde de olsa bilgiler vardir.]

Not allowed! Not allowed!

Konu ALI25 tarafından (14.12.2019 Saat 13:21 ) değiştirilmiştir.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
âlimi, denir, kime, İslâm


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 20:08.Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
SevgiForum

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.