PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sözlük


Sayfa : [1] 2

 1. Hipotez - Hipotez Nedir - Hipotez Hakkında
 2. Bulamaç - Bulamaç Nedir - Bulamaç Hakkında
 3. Sura - Sura Nedir - Sura Hakkında
 4. Tahayyül - Tahayyül Nedir - Tahayyül Hakkında
 5. Vakıf - Vakıf Nedir - Vakıf Hakkında
 6. Hilat - Hilat Nedir - Hilat Hakkında
 7. Hınçak - Hınçak Nedir - Hınçak Hakkında
 8. Hidiv - Hidiv Nedir - Hidiv Hakkında
 9. Yüklük - Yüklük Nedir - Yüklük Hakkında
 10. Hıdırellez - Hıdırellez Nedir - Hıdırellez Hakkında
 11. Hayta - Hayta Nedir - Hayta Hakkında
 12. Goygoycular - Goygoycular Nedir - Goygoycular Hakkında
 13. Turşu - Turşu Nedir - Turşu Hakkında
 14. Gılman - Gılman Nedir - Gılman Hakkında
 15. Vakıa - Vakıa Nedir - Vakıa Hakkında
 16. Tohum - Tohum Nedir - Tohum Hakkında
 17. Öznel - Öznel Nedir - Öznel Hakkında
 18. Enterdi - Enterdi Nedir - Enterdi Hakkında
 19. Nadas - Nadas Nedir - Nadas Hakkında
 20. Endüljans - Endüljans Nedir - Endüljans Hakkında
 21. Yayın - Yayın Nedir - Yayın Hakkında
 22. Endaze - Endaze Nedir - Endaze Hakkında
 23. Sıkıyönetim - Sıkıyönetim Nedir - Sıkıyönetim Hakkında
 24. Güzel - Güzel Nedir - Güzel Hakkında
 25. İmza - İmza Nedir - İmza Hakkında
 26. Kurabiye - Kurabiye Nedir - Kurabiye Hakkında
 27. Kır - Kır Nedir - Kır Hakkında
 28. Mucize - Mucize Nedir - Mucize Hakkında
 29. Sigara - Sigara Nedir - Sigara Hakkında
 30. Peşrev - Peşrev Nedir - Peşrev Hakkında
 31. Bıyık - Bıyık Nedir - Bıyık Hakkında
 32. Sığa - Sığa Nedir - Sığa Hakkında
 33. Vahiy - Vahiy Nedir - Vahiy Hakkında
 34. Müzik Aletleri - Müzik Aletleri Nedir - Müzik Aletleri Hakkında
 35. Sifon - Sifon Nedir - Sifon Hakkında
 36. Birun - Birun Nedir - Birun Hakkında
 37. Sıfır - Sıfır Nedir - Sıfır Hakkında
 38. İbret - İbret Nedir - İbret Hakkında
 39. Yol Evladı - Yol Evladı Nedir - Yol Evladı Hakkında
 40. Sıfat - Sıfat Nedir - Sıfat Hakkında
 41. Beytü'l-Hikme - Beytü'l-Hikme Nedir - Beytü'l-Hikme Hakkında
 42. Sarih - Sarih Nedir - Sarih Hakkında
 43. Ender - Ender Nedir - Ender Hakkında
 44. Bennak - Bennak Nedir - Bennak Hakkında
 45. Ter Bezi - Ter Bezi Nedir - Ter Bezi Hakkında
 46. Başmak - Başmak Nedir - Başmak Hakkında
 47. Egemenlik - Egemenlik Nedir - Egemenlik Hakkında
 48. Salik - Salik Nedir - Salik Hakkında
 49. Balyos - Balyos Nedir - Balyos Hakkında
 50. Kıl - Kıl Nedir - Kıl Hakkında
 51. Saime - Saime Nedir - Saime Hakkında
 52. Teneke - Teneke Nedir - Teneke Hakkında
 53. Balat - Balat Nedir - Balat Hakkında
 54. Kalabalık - Kalabalık Nedir - Kalabalık Hakkında
 55. Bac - Bac Nedir - Bac Hakkında
 56. Orta Kulak - Orta Kulak Nedir - Orta Kulak Hakkında
 57. Cülus - Cülus Nedir - Cülus Hakkında
 58. Horon - Horon Nedir - Horon Hakkında
 59. Muaf - Muaf Nedir - Muaf Hakkında
 60. Silikon - Silikon Nedir - Silikon Hakkında
 61. Nüzul - Nüzul Nedir - Nüzul Hakkında
 62. Telif - Telif Nedir - Telif Hakkında
 63. Bilet - Bilet Nedir - Bilet Hakkında
 64. Terim - Terim Nedir - Terim Hakkında
 65. Rapor - Rapor Nedir - Rapor Hakkında
 66. Zağar - Zağar Nedir - Zağar Hakkında
 67. Terza Rima - Terza Rima Nedir - Terza Rima Hakkında
 68. Kutup - Kutup Nedir - Kutup Hakkında
 69. Tekrar - Tekrar Nedir - Tekrar Hakkında
 70. Sikloit - Sikloit Nedir - Sikloit Hakkında
 71. Sıcak - Sıcak Nedir - Sıcak Hakkında
 72. Gövde - Gövde Nedir - Gövde Hakkında
 73. Sefalet - Sefalet Nedir - Sefalet Hakkında
 74. Be - Be Nedir - Be Hakkında
 75. Silah - Silah Nedir - Silah Hakkında
 76. Etajenero - Etajenero Nedir - Etajenero Hakkında
 77. Perfore - Perfore Nedir - Perfore Hakkında
 78. Hakan - Hakan Nedir - Hakan Hakkında
 79. Tekfur - Tekfur Nedir - Tekfur Hakkında
 80. Etabli - Etabli Nedir - Etabli Hakkında
 81. Hudut - Hudut Nedir - Hudut Hakkında
 82. Teknik - Teknik Nedir - Teknik Hakkında
 83. Yabgu - Yabgu Nedir - Yabgu Hakkında
 84. Tefrika - Tefrika Nedir - Tefrika Hakkında
 85. Görmemiş - Görmemiş Nedir - Görmemiş Hakkında
 86. Numune - Numune Nedir - Numune Hakkında
 87. Seri - Seri Nedir - Seri Hakkında
 88. Kilim - Kilim Nedir - Kilim Hakkında
 89. Nokta - Nokta Nedir - Nokta Hakkında
 90. Hortlak - Hortlak Nedir - HortlakHakkında
 91. Teveccüh - Teveccüh Nedir - Teveccüh Hakkında
 92. Sansür - Sansür Nedir - Sansür Hakkında
 93. Kavram - Kavram Nedir - Kavram Hakkında
 94. İrite - İrite Nedir - İrite Hakkında
 95. Limon - Limon Nedir - Limon Hakkında
 96. Likopen - Likopen Nedir - Likopen Hakkında
 97. Erdem
 98. Sidoma Nedir?
 99. Sikloit nedir?
 100. Sura nedir?
 101. Sancak ne demek
 102. Salpa ne demek
 103. Şorolo ne demek
 104. Rabb-ül'Âlemîn
 105. Rabbânî
 106. Râbıta
 107. Racîm
 108. Râfızîler
 109. Ragîbet
 110. Râhib
 111. Râhibe
 112. Rahmet
 113. Rahmet Melekleri
 114. Ramazan
 115. Regâib gecesi
 116. SÂ'
 117. Sâat
 118. Sabah vakti
 119. Sabî
 120. Sâbiîler
 121. SABR (Sabır)
 122. Sadaka
 123. şa'bân ayı
 124. ŞÂFİÎ
 125. Şâfiî Mezhebi
 126. ŞAKÎ
 127. şakîk
 128. şâmânîler
 129. ŞÂN
 130. şart
 131. şâziliyye
 132. Ta'ammüden
 133. Tâ'at
 134. Tabakât-ı muhaddisîn
 135. Rabies
 136. Radius
 137. Radikal
 138. Radikül
 139. Radikülit
 140. Radikülopati
 141. Radyoaktif
 142. Radyodermatit
 143. Radyoloji
 144. Radyoterapi
 145. Raşitizm
 146. Raynaud
 147. Refraksiyon
 148. Refraktometre
 149. Rejenerasyon
 150. Rejional
 151. Regresyon
 152. Cüzzam Nedir?
 153. Aşikar Nedir ?
 154. Alamet-i Farika Nedir?
 155. Delta Nedir?
 156. Arasta Nedir?
 157. Litosoller Nedir?
 158. Karavele Nedir?
 159. Şiar Nedir?
 160. Zade Nedir?
 161. Azamet Nedir?
 162. Dombıra Nedir?
 163. Dümen Nedir?
 164. Koçan Nedir?
 165. Hale Nedir?
 166. Çarmıh Nedir?
 167. Maşuk Nedir?
 168. Fenik Nedir?
 169. Keme Nedir?
 170. Dübel Nedir?
 171. Fayton Nedir?
 172. Tüzel Kişi Nedir?
 173. Vikipedi Nedir?
 174. Kod Nedir?
 175. Protagonist Nedir?
 176. Antagonist Nedir?
 177. Antagonist Nedir?
 178. Çıkrık Nedir?
 179. Rapsodi Nedir?
 180. Fak Nedir?
 181. Esef Nedir?
 182. İhtiras Ndir?
 183. Canan Nedir?
 184. Bloke Nedir?
 185. Tülütabak Nedir
 186. Tifüs ne demek ?
 187. Ültimatom nedir ? Ültimatom ne demektir ?
 188. Tekteker nedir?
 189. Teraryum nedir?
 190. Tasarım farklılaştırma stratejisi nedir?
 191. Teizm Nedir
 192. Temellendirme Nedir
 193. Telif nedir?
 194. Terza rima nedir?
 195. Tekfur nedir?
 196. Tefrika nedir?
 197. Teveccüh nedir?
 198. Tazmin nedir?
 199. Terabayt nedir?
 200. Teva nedir?
 201. Tirbuşon nedir?
 202. Tabldot nedir?
 203. Telekomünikasyon nedir?
 204. Türkoloji nedir?
 205. Tekbir nedir?
 206. Uf nedir?
 207. İdealizm Nedir
 208. Töz nedir
 209. Tümevarım nedir
 210. Tümdengelim nedir
 211. Anadolu nedir?
 212. Sürprim Nedir?
 213. Haspelkader ne demektir?
 214. Marjinalizm nedir?
 215. İnfografik nedir?
 216. İstifa Nedir?
 217. Prosedür Nedir?
 218. Monoklinal nedir ?
 219. AGİK Nedir- AGİT Nedir
 220. Kronoloji Nedir?
 221. İktidar nedir?
 222. İdeolojik motif nedir?
 223. Abanık Nedir?
 224. Şadırvan
 225. Kılaptan nedir?
 226. Otokontrol nedir?
 227. Asimetri
 228. İlke
 229. Broşür nedir?
 230. Etik(Ahlak) Nedir?
 231. Burjuva Nedir?
 232. İdeogram nedir?
 233. Cebire nedir?
 234. Sena Nedir
 235. Terennüm Nedir ?
 236. kasıntı nedir?
 237. Yağız nedir?
 238. mabet nedir?
 239. Üsterme Nedir ?
 240. Malakan Nedir?
 241. kıtlama nedir?
 242. Tüzel Kişi Nedir ?
 243. seğmen nedir?
 244. kırağı nedir?
 245. Meczup Ne Demek?
 246. Manipülasyon nedir?
 247. Alamet-i Farika nedir?
 248. Tevhit nedir?
 249. Tahkik nedir?
 250. Tecessüm Nedir ?