PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mustafa Cilasun Şiirleri


Sayfa : [1] 2 3 4 5 6

 1. Siz kal ederken, mefkurem bereketleniyor!
 2. İnsan kimliğin tefekkür nezninde aleniyeti!
 3. Düşlemeden nasıl düşüneyim ve ne söyleyim!
 4. Hicranıma hassasiyet gösteren kalbi naif nefese!
 5. Evet, acıda olsa sabırla dinlemek!
 6. Yegâne sahibe mahcubiyetimle ağlar yakarırım!
 7. Ey derdin gailesiyle irşat olmuş gönüller nerdesiniz!
 8. Halimin hazin sayfalarını bir de sana açsam!
 9. Edebin kal eyleyip, kalbin sabırla demlenmeli!
 10. Nerde sandal var,umut adına bir bahar!
 11. Aşkın inzivası, ruhun firkat gedasında ki sırdır!
 12. Ömrü hazan eden, ruha eza verir, kalbi titretir!
 13. Gönlüne bin hüzün düşsede, üzülme yine!
 14. Gönül güle hasret, ruhumda dinmeyecek firkat!
 15. Gönül aldanır, vicdan suskun kalır, ümit kırılır!
 16. Dert, aşk lisanıyle deva bulup, sabırla durulmalı!
 17. Her mevsim bahar olmalı, aşkı firkat yaşatmalı!
 18. Gönül hun olur,aşkın narı sır olur,sabır okunur!
 19. Bilmem ki hangi derin güçten bahsedeyim!
 20. Aşk öyle bir düşer ki nasibi doğrultusunda!
 21. Düşünmek onunla el ele yürümeyi denemek!
 22. Anlamaya çalışıyorum lakin!
 23. Canı veren Hakk emri verendir muhakkak!
 24. Bir akşam acil servisi…
 25. Teşhis ve tespitler!
 26. Etrafımda bakınırken göremediğim gerçekler!
 27. Yaprak ve kuş!
 28. İçselliğimde yol alırken düşündüklerim!
 29. Seven bir aşk zadedir!
 30. Nerdeyim, meşkûk bir halde, halin hazan perdesindeyim!
 31. Kim şerri sıfat bilirse, mana adına kefensizdir!
 32. Ülfetin ne ar her nefesinde hasret kokar!
 33. Neydi fark edemediğim ayrıntı!
 34. Sisli bir mazinin efkârıyla hıçkırırken!
 35. Hayatın satır aralarında tahayyül ederken!
 36. Sufiliğin dilinden ve kalbin sır perdesinden!
 37. Yitik kimlik olarak farkı yadedilen derviş!
 38. İnsanın yedi olan ruhi ve kalbi katlarını anarken!
 39. Yorgunum!
 40. Kanadı kırılan, içi burkulan can, umuda ram ol!
 41. Kan Gelir Gözyaşımdan!
 42. Kalp inşiraha adanınca, aşk bambaşka!
 43. Canlı olan kitap, İnsan-ı kamil makamıyla fark!
 44. Cümle varlığın birliği ve kardeşiliği!
 45. Fırtat üzre yol almalı, mizaç hasbi olmalı!
 46. Aşkı tahayyül edip, firkatiyle yetinmek!
 47. Gönül hun olur,aşkın narı sır olur,sabır okunur!
 48. Canımızı sıkan çok şey var, neler’e bakarsak!
 49. Sen hiç bilirmisin!
 50. Hakikatin” Bir”liği düşüncesinden hareketle!
 51. Sıdk ile gelen gelsin, gönlünü aşka hasretsin!
 52. Kim canını canana kurban eder, ne bekler!
 53. Aşk!
 54. İki doğum ve iki ölüm’ün esrarını anarken!
 55. Titreyen bir halin kaliyim, aşkı neyleyim!
 56. Niyazi Mısri’ yi anarken düşündürdükleri!
 57. Ağlat bakalım!
 58. Sürünsem, firkatinle meşk edip, inlesem!
 59. Suskun bir can, bedbin ve yılgın hicranım!
 60. Anlamaktan korkma ve uzaklaşma!
 61. Ey Rabbim bu ne büyük bir lütuf!
 62. Sinemde bir hicran var yüreğimi burkar!
 63. İçimde kopmalar başlıyor, kalem yazmıyor!
 64. B i l i r m i s i n!
 65. Saklayamam sevgimi akan gözyaşlarımdan!
 66. Niçin derinden ağlar, ettiğin sükûta yanarım!
 67. Kimi şikayet edeyim, gönlün hicranını dindireyim!!
 68. Kalbin’in diliyle konuşuyordun, ben ise bakıyordum!
 69. Şayet bir gün pişman olursan!
 70. Kalbimin telleri ne söyler, niye figan eder!
 71. İhsan ve ikram kalbin inşirahından nükseden şavktır!
 72. Saklı umudun ar, sabrın en sessiz har!
 73. Hangi divanenin umutları sevdanın ecrinde!
 74. Sahranın sessizliğinde nükseden hüzün ve hicran!
 75. Gözyaşları çare sunmuyor artık, biz nerede yanıldık!
 76. Lal olan dil kalbin hüzün perdesinde!
 77. Ey aziz nefesli , kalbi hamiyetli kardeşim;
 78. Var olmanın sessiz çığlıkları, boyun büktüren acıları!
 79. Hangi mısrayı yazsam, kalbimi titreten hıçkırığa kansam!
 80. Hissediş hiç dinmedi,çaresiz sukut etti!
 81. Yanmaktır, kanmahtır, adanmaktır çaresi aşkın!
 82. Aşk; kalbi ve aklı kemale eriştiren nasibi şiardır!
 83. Ne vakit maziyi ansam,nedense içim burkulur!
 84. Ser vermesen, renkten renge girsen de suçlusun!
 85. Dinlerken sanki bir rüya halindeydim, öylece dalıp gitmiştim!
 86. Ey sabreden, kalbini dinleyen suhuletli nefes!
 87. Hissiyatın alıp götürdüğü sokaklar!
 88. Ruhumun Hicran Damlaları....
 89. Kalbin esrarımücibinden kal ederken…
 90. Gönül dili hal şivesi ve aşk nişanesidir…
 91. Hüzün vadisinden geçerken hal başkalaşıyor!
 92. Beklemek, umut içinde boyun bükmek!
 93. Ey _elizan_ mahlasıyla hasreden serencam!
 94. Ey susturan an, gönül telleri kristaldir..
 95. Kimbilir ne zaman, hangi lahzada umut gülecektir..
 96. Viran olan kalbimde söyle kimi özlerim..
 97. Artık baharı neyleyin, yazı neyleyim..
 98. Ey can hangi demde olursan ol Hak için yan!
 99. Liyakat sahibi kul, tahkikin şevki endişesindedir..
 100. Gönül hakikat sevdasındadır, akıl ikbali şavktır!
 101. İçimde bir sızı var, kalbim sessizce ağlar!
 102. Kalacak sanma bu güzellik, hazan gibi solacak!
 103. Lahza nedeni içinde ki dem-i edeptir, kalp içindir!
 104. Ey Rabbim, sahibim, başka kime muhtacım…
 105. Gâh hüznün abat olduğu sessizliğin …
 106. İnsanın içi yanar, beşer har içinde nefsine koşar!
 107. Bilmem ki nasıl kal eylesem, suskun melali hasretsem…
 108. Hangi bahardan söz edeyim, hala avutulan iriyim!
 109. Ruhum hicran içinde, gönlüm hüznün kadrinde…
 110. Sinem yanacak, edebin vecdiyle O’na yakaracak…
 111. Bir hicaz güfteydi hissiyatımı kuşatan ve anlatan…
 112. Ey kalbi suhuletini hasreden, esirgemeyen Biiznillah…
 113. Himmet ve edebin sezgisinde bir “SahraNur”
 114. Mustafa Cilasun üstadımız için bir karalama :)...
 115. Küçük bir karalama da biz yapalım
 116. İnsan beden ve ruh dirliğinde aşkla O’na koşmalı…
 117. Nerede hata yaptım, zafiyete kandım, yaralandım…
 118. Kalbim hüzne ramdır, sevdası firkati hicrandır…
 119. Git, hiç arkana bakmadan, nedamet duymadan git…
 120. Gönül baharın gülü, sinenin firkati, ruhun suhuleti olmalı…
 121. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun…
 122. Ne haber var, kalbim hüzün içinde ağlar…
 123. Aşk, ruhun tasavvuru, kalbin itminan halidir…
 124. Kalbimin ah u zarı var, bilmem ki şimdi ne yazar!
 125. Sevda kemali yet ister, ancak irfan sahibi için bir değer…
 126. Hasretin esiri, sabrın dilencisiyim…
 127. Kalbimin yaşı durmayacak, bir lahzada sukuta kanacak!
 128. Şefkat ve muhabbet kalbin bereketidir…
 129. Ey kalbi latifliğiyle nazar eden sessiz nefes…
 130. Yalnızlık limanında melalden nükseden çığlık…
 131. Umut, ruhumdan neşet eder, kalbim aşkıyla besler…
 132. Sana ne kadar tutkunsam, o kadar yorgundum…
 133. Ya Resul, Ya Nebi nidaları arşa yükselirken…
 134. İnsan, onur ve edeple omurgalı olmalı, zaafı dışlamalı…
 135. Bilmem ki neden mahzunluğun vecdiyle akarım…
 136. Yâdımdan nükseden bir hüzün var, ey yar…
 137. Ey yar, hangi yaradan bahsetsem yüreğim ağlar…
 138. Ruhumda kopmalar başlıyor, hüzün kapımı çalıyor…
 139. Kayseri Hunat hatun Kültür ve Sanat Merkezi…
 140. Şöyle bir geçmişe gitmek istedim, göçenleri yâd ettim…
 141. Hangi salada el açsam, hıçkırıkla O’na yakarsam…
 142. Ziyaret ettim, öteleri zikrettim, evet, hüzünlendim…
 143. Ey yar hangi sanat ve sanatçıdan kelam edeyim!
 144. Dil-hun olurum yâd-ı cemalinle senin ben…
 145. Ne buğz et, ne nefrete evet, içindeki belayı def et…
 146. Kayserilinin temel meziyetleri ve hususiyetleri…
 147. Güneydoğu Anadolu insanları hüznün kaleleridir…
 148. Görsel ve yazılı basının düşüğü vahim hali...
 149. İnsan hakları adına saltanat süren gafiller…
 150. Yaratılanı sev, yaratana güven, çekinme…
 151. Bir çile yolculuğuna adanmalı, hiç arkaya bakmamalı…
 152. Akşamın olduğu yerde, hüzün bir başkadır sinemde…
 153. O gözlerin kimseye umut vermesin, yüreğine işlemesin…
 154. Hicran oldu hayat bana, hüzün sayfalarımla…
 155. Her gecenin bir kadri vardır, kadir gecesi fark yaşatandır…
 156. Niye kalbim sızlar, gözlerden yaş çıkar, içim kan ağlar!
 157. Ben nasıl hüzünlenmeyim, arka mı dönüp gideyim…
 158. Kimseye bir sözüm yok, yüreğimin derdindeyim…
 159. Aşk çilesinde ecir olmak, sevdasıyla O’na ulaşmak…
 160. Hüzün vaktinden, bayram sevincine nazar ederken…
 161. Hastane ve huzurevi sakinleri bilmem ki ne bekliyor…
 162. Ey yar, ayağımda prangalar var, firkatin dağlar…
 163. Yüreğimde yara var, ne sabır ve ne de sürur koyar…
 164. Gelme, hasretinden harap olsam artık istemem…
 165. Doktor…
 166. Artık her cefayı çekerim, gönlüme küser göçerim…
 167. Gel ey mütereddit nefes, kalbini dinle çekinme…
 168. Yar, hangi sızıdan söz etsem yüreğim bir hicran var…
 169. Bir gün ruhum solacak, aşkım nihayet bulacaktır…
 170. Bugün benim efkârım var ne olur çok görmeyin…
 171. Canan desem, can versem, yolunu gözlesem, ölsem…
 172. Ne vakit bu kalp ağrısı, hüzün sancısı dinecek…
 173. Hasretiyle toprağına yüz sürsem, gözyaşı döksem…
 174. Hal ile söylenmeyen her söz, kalplerde bereketlenmez…
 175. Halin vecdiyle sevmek, nefesi vaktine eriştirmek…
 176. Sen beni üzüyor incitiyordun, kalbimi kırıyor acıtıyordun…
 177. Aşkın feyzine ram ol, kalbin için yok başka çıkar yol…
 178. Ey edebin feyzine müdrik olmuş naif kalp…
 179. Dokunma yarama, kanayan hicranıma, ahıma…
 180. Köleliğe ve esarete baş kaldıran Mısır halkı…
 181. Ümmet sancı çektiği nispette diriliş sancağıdır…
 182. Feryat ediyor, gözlerden kan geliyor, kalp Ya Rab diyor…
 183. Yoluna güller döksem, derdi gamını ben çeksem…
 184. Hasretin ruhi olmalı, kalbin sevdasıyla yanmalı…
 185. Hangi zulümden bahsetsem, bu ümmet için ne söylesem…
 186. Sormayın, arkamdan vurmayın, yaralamayın…
 187. Gözler çaresiz, yaş iner sessiz sessiz, hal kefensiz…
 188. Kalbin aklı var, edep içinde atar, vicdan ismettir yar…
 189. Nerdesin, hangi nasibin kederisin, umut için ne kadar hazinsin...
 190. Gelme, bir söz söyleme, viran eyleme…
 191. Yüreğimde dinmeyen esintiler…
 192. Sizi tebessüm ederken görmek ne büyük şans…
 193. Ötelere alıp götüren sualler sevdası…
 194. Nefesin son demi, hasret rüzgârının dinmeyen kederi…
 195. Eller semaya açılırken, gözlerden yaş iner…
 196. Gülüp geçiyorsun, beklide alay ediyorsun, bilmiyorsun…
 197. Gecenin yalnızlık sahnesinde sessiz bekleyiş!
 198. Sen sessizlik içine çekilip gidince...
 199. Buğulu yürekler, suskun gözler, boynu bükük nefesler ne der…
 200. Şahadet medarı iftiharı hanif kul can kardeşim Esma…
 201. Evet, yaş gözlerden akıyordu oysaki kalbi ağlıyordu…
 202. Ey hüzünlü kalbime sürur zerk eden Son Yaprak…
 203. Bir lahzada kalbe düşen diriliş senfonisi!
 204. Umut ağlıyor, sabah olmuyor…
 205. Biten an içinde ki buruk çaresizlik...
 206. Bazen ağlatır, hicran akıtır vakit…
 207. Nazarın hüsnü hal içinde olmalı, sevgi barındırmalı…
 208. Kalp hakikatin erkidir, nefsi nazar değişir…
 209. Halin sessizliğinden nükseden melali dinlerken…
 210. Sararan yaprağın hicranı ardır, aşkı şiardır…
 211. Sualler içinde dinmeyen yaşlar, haşyet bir ar…
 212. Kalp dingin, niyet ilk adım olmalı…
 213. Bir dem halden, bir dem ruhtan kal eğlerken…
 214. Çile ikramı ilahidir, bahtın sabrı nasibidir…
 215. Sen sevmeyi bilmiyorsun, aynalarla oynaşıyorsun…
 216. Susma konuş…
 217. Meftun olan aşkı tanımalı, sevdasında hak bulunmalı…
 218. Sual etme artık, sol yanım ağrıyor…
 219. Sessizce gelip, geçersin, nazarları celbedensin…
 220. Gönül umman, dil kıyısında kal eğleyen dermandır…
 221. Aşka adanmış ruh ölmez, kalbi yeis bilmez…
 222. Sessizce temaşa ettim, ibretin içinde eridim, ürperdim…
 223. İnşirah, kalbin, irfan ruhunun payesidir…
 224. Doğuma sevinen, ölümden korkan gariptir insan…
 225. Aşk, hali kemale erdiren, sevdası hiçliğe götüren ferdir…
 226. Aşktan nasipsiz gönül, nefsi temayüller sevdalısıdır…
 227. “Yazan adam” için ne kadar zarif ve bulunmaz bir mükâfat…
 228. Milad Gazetesinin yazarı Sabiha Doğanla söyleşi…
 229. Sanki sarhoş olmuş zavallı bir can-ı avareyim…
 230. Ömür sahifesini yazmakla tüketen kalemim, neyleyim…
 231. Halin malikine olan sevdası vardır, kalp için asıldır…
 232. Çile azmettirir, suhuletiyle gönülde feyzi bereketlenir…
 233. Bir hicran var içimde, gözyaşı durmaz bilmem ki niye…
 234. Her lahzanın bir vecdi var, o bir ayeti nazar…
 235. Hangi duvara baksam silik, gri ve kurşinilik…
 236. Akşamın sessizliğinde, hasretin vicdanı var içimde…
 237. Zaman sessizce akıyor sinemi nasıl dağlıyor…
 238. İnsan kalbi olmalı, nefsi için konuşmamalı…
 239. Aşk, kalbin zarureti, ruhun gerekçesidir…
 240. Kime ne söylerim, sefil halime gülerim…
 241. Bir suzinak makamından kalbe düşünler…
 242. Temaşa ettiğim resimlerden hal-i esintiler…
 243. Kalbi hassasiyet'in feyziyle an’ı yaşamak…
 244. Aşk farkındalıktır, ruhtan ilzam olan ikramdır…
 245. Söyle sensiz ne yaparım ağlar, hasretine kanarım…
 246. Hayat bazen anlamını kaybedip, ıssız sokakları dinliyor…
 247. Ummana dökülen gailelerin en alası hak sevdasıdır…
 248. Dil niçin lal olur, nazar melal, hal bizar olur…
 249. Kalp ahenksiz, dimağ muvazenesiz yol alamaz…
 250. Sor ayaz geceleri, fersizle şen gözleri, ağlayan hali…