PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İman Gerçekten İnanmayı Gerektirir


Painfully
01-10-2013, 11:59 PM
İman Gerçekten İnanmayı Gerektirir


İmanın tasdik olması, onun aynı zamanda kesin bir inanca dayalı olması anlamına gelir.
Zira tasdik, inancın şüpheye yer bırakmayacak biçimde kesinleşmiş halidir. İnsan bir şeye, olduğu gibi ve aksine ihtimal vermeyecek, tereddüt hasıl etmeyecek şekilde inandığında o şeyi tasdik etmiş olur.
Nitekim Kur’an , kalbi doğrulama olmadan sadece söz kalıbına dökülmüş bir ifadenin iman olmadığını ve bu yüzden münafıklarda imanın gerçekleşmediğini şu âyetleriyle açıkça ifade etmektedir:
“İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah’a ve âhiret gününe iman ettik derler, oysa onlar iman etmiş değillerdir.” (Bakara Sûresi 2/8)
“Ey şânı yüce Peygamber! Kalbleri iman etmedikleri hâlde ağızlarıyla iman ettik diyenler ve Yahudilerden küfür içinde koşuşturanlar seni üzmesin…” (Mâide Sûresi 5/41).
İmanda aslî unsur inanmak olduğundan iman kavramı da bu manaları içermektedir.
İnanmak imanın olmazsa olmaz şartıdır. O olmadan iman olmaz. Ama sadece inanmak da tek başına iman etmeyi ifade etmez. Çünkü iman etmek, inanılan şeylere bağlanmak, marifete ermek, muhabbet duymak, teslim olmak, tevekkül etmek gibi daha başka mânâları da ihtiva eder.
Bu çerçevede imanı, insanın bir bütün olarak akıl, kalb, vicdan ve irade gibi unsurlarının birlik içinde ve canlı bir biçimde mukaddes olana veya mukaddes saydığına inanmasını, yönelmesini ve bağlanmasını, O’nun la sürekli alaka kurmasını ifade eden bir terim olarak tanımlayabiliriz.

İman bir defa olup biten bir hadise değil, sürekli yaşanan bir haldir. Bu yüzden devamlılık ister, tecdidi, yenilemeyi gerektirir. Çünkü zaman içinde onu zayıflatan unsurlar devreye girer; iman yenilenmezse bir süre sonra yerini küfre bırakabilir.

Bu yüzden Allah (cc), “Ey İman edenler! İman edin.” (Nisa Sûresi, 4/136) buyurmakla imanda sürekliliği sağlamanın gerekliliğine işaret etmektedir.

Muttakilerin niteliklerini anlatan “ellezîne yü’minûne bi’l-ğayb - Onlar gayba iman ederler” (Bakara Sûresi, 2/3) âyetinde de imanda yenilenmeye işaret edilmektedir.
Bunlar da gösteriyor ki iman süreklilik ve yenilenme isteyen bir olgudur. Bu da Allah’ı bilmeye, tanımaya, rahmet eserlerini sürekli görmeye yani marifetullaha bağlıdır.

Selam , Sevgi ve Saygılarımla http://www.forumalev.net/images/smilies/nokta.gif.