PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hasan-ı Basri r.anh


Aşikar
11-28-2012, 01:44 AM
Zâhid, muhaddis, fakîh ve müfessirdir.

Adı, Ebû Sâid el-Hasan b. Ebi'l-Hasan Yesâr el-Basrîdir.
Basrî nisbetiyle şöhret bulmuştur.
Babası, Ashâb-ı Kirâm'dan Zeyd bin Sâbit el-Ensârî'nin kölesi, annesi ise, sevgili Peygamber'imizin temiz zevcelerinden,
Ümmü Seleme'nin câriyesiydi. 641 (H.21) senesinde Medîne-i Münevvere'de doğdu.
Doğduğunda teberrüken ad koymak üzere Hz. Ömer'e götürdüler.

Hz. Ömer (r.a.), onun güzel yüzünü görünce:
"Adı Hasan (güzel) olsun." buyurdu.
Böylece Hasan adı verildi.


Ey insanlar!
Dualarınız kabul olunmayacak diye korkmuyorum.
Dua edemez hale gelmenizden korkuyorum.

Sonsuz olan Cennet, dünya'da yapılan birkaç günlük amelin değil,
halis niyetlerin karşılığıdır.


İnsan dünyadan üç şeye hasret gider:
1-Topladığına doymaz
2-Umduğuna kavuşmaz
3-Önündeki ahiret yolculuğuna iyi azık temin edemez.

Bağlı olanı aç, açık olanı da bağla;
Kesenin ağzını aç, cömert ol.
Dilini de tut, lüzumsuz konuşma.

Bir kimsenin malını nereden kazandığını öğrenmek istiyorsanız,
onu nereye harcadığına bakınız.

"Dünyanın senden sonra nasıl olduğunu görmek istersen, senden evvel ölenlerden sonra ne olduğuna bak!"

"Ey insan! İnsanların çokluğuna bakıp da aldanma! Çünkü sen yalnızsın, yalnız öleceksin, kabre yalnız gireceksin, yalnız kabirden kalkacaksın ve kendi hesabını vereceksin."

Dünya üç gün gibidir.
Geçen gün, geçip gitmiştir artık.

Geri döndüremezsin. Ondan ümit kesilmiştir.
İkinci gün, içinde bulunduğun gündür. Bunu ganimet ve fırsat bil.

Üçüncüsü ise, gelecek olan gün ki, sen ona ulaşır mısın belli değil. Belki de gelecek olan güne kavuşamadan ölürsün.

"Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz."

"Mü'min, daima nefsinin hâkimidir. Onu Allah için inceler. Dünyada nefsini murakabe edenlerin hesabı, âhirette kolay olacaktır. Kendilerini murakabe ve muhasebe etmeyenlerin hesabı da zor olacaktır."