PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bilişim Suçlari !!!


Özgü®
12-05-2012, 02:09 AM
A-BİLİŞİM SUÇLARI

Bilişim Suçlarında teknolojinin kullanılması kaçınılmazdır. Bir bilgisayar, internet uzayı, bir kredi kartı, elektronik bir cihaz veya cep telefonu ile de bu suçlar işlenebilmektedir. İngilizcede IT (Information Technologies) Crime (Bilişim Teknolojileri Suçları) olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda belirtilen ortamlarda yani Bilişim Teknolojileri kullanılarak işlenen tüm suçlar "Bilişim Suçlarını" oluşturur.

B-BİLİŞİM SUÇLARININ TASNİFİ

Suç tipleri arasındaki farkı oluşturan esas etken "suçun işlenmesindeki amaç" olmalıdır. Bu tür suçlar hangi yöntemle işleniyor olsa da, hangi amaca hizmet ettiğine bakmak lazımdır. Örneğin; bir bilgisayar sistemine girmek için bir çok yöntem bulunabilir; bir virüs veya trojan kullanarak veya sistemin açık kapıları zorlanarak giriş yapılabilir. Ancak burada amacın "sisteme girme" eylemi olduğuna dikkat etmek lazımdır. Bilişim Suçlarının sınıflandırılması yapılırken İnterpol ve Birleşmiş Milletlerin hazırlamış olduğu tanımlamalar örnek alınarak hazırlanmıştır. Suçların tasnifleri ile ilgili olarak Bilgisayar Suçları ve Bilgi Güvenliği Kurulunun hazırlamış olduğu RAPOR I ve RAPOR II'de daha detaylı bilgi bulmak mümkündür. Genel itibariyle ülkemizde karşılaştığımız bilgisayar suçları aşağıda sıralanmıştır.


1. Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme

Bir bilgisayar sistemine yada bilgisayar ağına yetkisi olmaksızın erişimi ve sistemin yapmış olduğu iletişimin yetkisiz dinlenmesini tanımlar. Suçun hedefi bir bilgisayar sistemi yada ağıdır. "Erişim" sistemin bir kısmına yada bütününe ve programlara veya içerdiği verilere ulaşma anlamındadır. İletişim metodu önemli değildir. Bu bir kişi tarafından bir bilgisayara direkt olarak yakın bir yerden erişebileceği gibi, uzak bir mesafeden örneğin bir modem hattı yada başka bir bilgisayar sisteminden de olabilir. "Dinleme" ise; genellikle halka açık ya da özel telekomünikasyon sistemleri yoluyla yapılan veri transferinin teknik olarak takip edilmesi ve dinlenmesini tanımlar.


2. Bilgisayar Sabotajı

Bir bilgisayar yada iletişim sisteminin fonksiyonlarını engellenme amacıyla bilgisayar verileri veya programlarının sisteme girilmesi, yüklenmesi, değiştirilmesi, silinmesi veya ele geçirilmesi ile olabileceği gibi bu amaca yönelik sisteme fiziksel yollarla zarar verilmesini de kapsar.
Amaç sistemin işlemesinin durdurulmasıdır. Bilgisayar Sobotajı için; Zaman Bombası (Logic-Time Bomb), Truva Atları (Trojan Horses), Virüsler, Solucanlar (Worms) gibi yazılımlar kullanılabileceği gibi sisteme fiziksel zarar verilerek de yapılabilir. Burada önemli olan mala karşı değil de, bilgisayarın içindeki bilgilere karşı yapılmış bir eylemdir. Çünkü bu bilgiler bilgisayar kendisinden daha değerli olabilir.

3. Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık

Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak verilerin alınması, girilmesi, değiştirilmesi ve silinmesi yoluyla kendisine veya başkasına yasadışı ekonomik menfaat temin etmek için mağdura zarar vermektir.
Suçlunun hedefi kendisine veya bir başkasına mali kazanç sağlamak yada mağdura ciddi kayıplar vermektir. Bilgisayar dolandırıcılığı suçları suçların modern bilgisayar teknolojileri ve ağ sistemlerinin avantajlarını değerlendirmeleri yoluyla klasik dolandırıcılık suçlarından farklılık gösterir.


4. Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik

Kendisine ve başkasına yasa dışı ekonomik menfaat temin etmek ve mağdura zarar vermek maksadıyla; bilgisayar sistemlerini kullanarak sahte materyal (banknot, kredi kartı, senet vs.) oluşturmak veya dijital ortamda tutulan belgeler (formlar, raporlar vs.) üzerinde değişiklik yapmaktır.
Dijital ortamda tutulan dokümanlar üzerinde değişiklik yapmak bir tür sahteciliktir. Bilgisayarlarda tutulan dokümanlarda (İş akış programları, raporlar, personel bilgileri vs) sahtecilik amacıyla yapılan değişikliklerle kişiler kandırılabilmektedir.

5. Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı

Kanunla korunmuş yazılımların izinsiz olarak çoğaltılmasını, yasadışı yöntemlerle elde edilen bilgisayar yazılımlarının satışını, kopyalanmasını, dağıtımını ve kullanımını ifade eder. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda eser olarak kabul edilen bilgisayar yazılımlarının lisans haklarına aykırı olarak kullanılmasıdır. Bilgisayar yazılımları satın alınırken üzerinde gelen lisans sözleşmesine göre bir yazılımın bir adet kopyası ancak satın alan şahıs tarafından yapılacağı ve bu yazılımın başka bir kişi tarafından kopyalanmayacağı ve kiralanmayacağı belirtilmektedir.


6. Yasadışı Yayınlar

Yasadışı unsurların yayınlanması ve dağıtılması maksadı ile bilgisayar sistem ve ağlarının kullanılmasıdır. Kanun tarafından yasaklanmış her türlü materyalin, Web Sayfaları, BBS'ler, elektronik postalar, haber grupları ve her türlü veri saklanabilecek optik medyalar gibi dijital kayıt yapan sistemler vasıtasıyla saklanması dağıtılması ve yayınlanmasıdır.
Yasadışı yayınlar karşımıza üç şekilde çıkmaktadır. Bunlardan birincisi; vatanın bölünmez bütünlüğüne aykırı olarak hazırlanmış terör içerikli internet sayfalarıdır. Bununla birlikte; halkın ar ve haya duygularını incitecek şekilde genel ahlaka aykırı pornografik görüntüler içeren internet sayfaları da yayınlanabilmektedir. İnternet sayfaları ile işlenebilecek diğer bir suç türü ise; bir kişiye karşı yapılan hakaret ve sövme suçudur

SEVGİLER....