PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Es Selam c.c İsmi Şerif Sırrı..


Eylem
12-07-2012, 06:23 PM
ES-SELAM

Ayıplardan ve afetten yarattıklarını emin kılan, koruyan, her türlü tehlikelerden kullarını selametle çıkaran, Cennetin bahtiyar kullarına selâm eden.

İki Cihan Saadeti İçin Gerekli Sır:

Selameti, kurtuluşu yalnız O'ndan bilmeli ve yalnız O'na teşekkür etmeli, yalnız O'na kulluk etmelidir.

Allah-u Teala her türlü tehlikenin selamet yollarını ve sebeplerini yaratmış; bunları da kullarının önüne sermiştir. Agâh olup azami derecede istifade etmelidir.
Sanma ey hâce ki senden sîm-ü zer isterler yevme la yenfau'da kalb-i selîm isterler

Değerli Okuyucuma Sunulan Altın Fırsatlar:

Selam Huzur Verir

a) Hergün 131 (yüz otuz bir) defa “Ya Selâm” ismi şerifi ölümcül hastalığı olmayan bir kimseye okunursa hasta iyileşir.
b) Yine 131 (yüz otuz bir) defa “Ya Selâm” ismi şerifini okuyanların kalpleri huzurlu ve selim olur.
c) Aynı sayıda okuduğunda; dünya afetlerinden kurtulur.

Kaptanın Seyir Defteri

Farzedelim denizin ortasında, azgın dalgalar arasında, teknesinin battı batıyor vaziyetine düşen kaptanın, orada biricik dayanıp güveneceği kuvvet, kalbinde Allahu tealaya olan imamdır. O bilir ki her türlü selametin biricik sahibi, yaradanı, yaradam bağışlayanı yalnız Allah'tır ve inanmıştır ki, Allahu Teala merhametlidir, kudretlidir, bütün işleri hikmetlidir. Artık o, Allah'ın hükmüne ve kendi hakkındaki emr ü fermanını razıdır. Allah'ın yardımından ve merhametinden asla ümidini kesmez. Kalbinin bir tarafında korku varsa, öte tarafında ümit bulunur. Korku ile ümiîtten meydana gelen muvazene içinde ye'se kapılmaz, işini şaşırmaz, manasız telaşlarla vehameti artırmaz. Bilakis soğukkanlılığını muhafaza eder, vaziyetine göre tedbir alır, kumanda verir, ondan ötesini Allah'a bırakır. O'nun yaratıp sevkedeceği fırsatları gözetir ve her fırsattan sükunetle faydalanarak böylece selamet sahiline çıkar.

Doğru Rota

Fakat bu inancı ve bu kuvveti bulamayan kalplerde yalnız korku hakimdir. Müthiş bir yeis bütün bir kalbi kaplamıştır. Orada hiç bir ışık, hiç bir ümit yoktur. İşte bu yeis hali daha büyük felaketlere yol açabilir. Her zaman görüyor, işitiyor ve duyuyoruz ki, muvazenesini kaybederek kendisini fazla yeis ve ızdıraba kaptıranlarda hemen barut gibi ateş almak, olura olmaza hiddetlenmek, düşünmeden herşeye saldırmak gibi gayri tabii ve mazarrattı haller görülür. Onun için kalpleri perişan, fikirleri kararsızdır. Çaredir diye asılsız şeyler araştırır, tedbirdir diye yanlış şeylere başvurur. Halbuki böyle yapmak mevcut olan mazarrata başka mazarratlar eklemekten, durumu bütün bütün kötüleştirmekten başka bir şeye yaramaz. Bu cihetten, bu gibi hallerde muvazeneli bulunmak Allah 'in büyük nimetidir. Çünkü muvazenesizliğin neticesi - Allaha sığındık-ya intihar, ya cinnet. İşte bu da bu surette helak girdaplarına batar gider. Şayet kurtulmaları mukadder değilse imanlısı da, imansızı da dalgalar veya ızdıraplı hadiseler arasında boğulur gider. Bunlar görünüşe göre hayatlarının sonucu itibariyle birleşmiş gibi olsalar da ölümden sonra görecekleri muamele ayrıdır.
Allahu Teala buyurmuştur ki: “Kullarımdan bir kuluma bedeni, yahut malı, yahut evladı yüzünden bir musibet verirsem, o da bunu sabr-ı cemîl ile karşılarsa, kıyamet günü kendisi için bir mizan kurmaktan, yahut defter-İ a'malini açmaktan haya ederim.”
İşte iman sahibi sabr-ı cemîii sebebiyle hakkın o büyük mükafatına erecektir.
Millî Maçta İnönü Stadını Hınca Hınç Dolduran Seyirci Veya Küçük Bir Vilayetimizin Nüfusu Kadar İnsan...

Yılda 30 Bin Japon İntihar Ediyor

Japonya yönetimi, mimarlar, doktorlar ve sosyologlardan ülkenin üç yıldır 30 binlerde seyreden yüksek orandaki intihar olaylarını durduracak teklifler vermesini istedi.
Sağlık, Çalışma ve Refah bakanlıklarının, intihar problemine çözüm bulmak için akademisyenler, mimarlar, doktorlar ve sosyologlardan oluşan 18 üyeli bir çalışma grubu oluşturduğu kaydedildi. Açıklamayı yapan bir bakanlık yetkilisi “üç yıldır 30 bin dolaylarında seyreden intihar olaylarından dehşete düştük. Hükümet olarak intiharları durdurmak için tedbirler alma durumuna geldik. Bu sahadaki uzmanların yardımını istiyoruz.” dedi. Polis ajansı Ağustos ayında yaptığı açıklamada 2000 yılında 31.957 intihar olayının meydana geldiğini ve her 10 intihar olayının 7'sinin erkekler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Her yüz binde 26 erkek ve her yüz binde 12 kadın intiharıyla Japonya'nın, 1997'deki intihar oranının İngiltere, Almanya, İtalya ve ABD 'yi geride bıraktığı, Avusturya, Finlandiya ve Fransa 'da erkek intihar olaylarının Japonya’yı geçtiği ifade edildi. Her yüz binde 74 erkek intiharıyla Litvanya birinciliği elinde bulunduruyor.


Özel İntihar Evleri

Amerika 'da vaki intihar olayların günün 24 saatiyle değil belki de dakikalarıyla ancak hesap edilebilmiş olması düşündürücü olmalıdır...
Bunun ötesinde İsveç'te intihar vakalarının yüksek seviyelere ulaşmış olması sebebiyle kanun teklifi verilerek resmen intihar evlerinin kurulmak istenmesi ve intihar edeceklerin bu evlere müracat ile kayıtlarım yaptırıp kendilerine verilen gün ve saatlerde buralara gelip, kendilerine ayrılan odalarda intihar etmeleri hususu tüyler ürpertecek kadar dehşet verici görünmektedir.