PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hafızlık Nedir Nasıl Yapılır


Kenshi
07-02-2013, 07:21 PM
Cenab-ı Hakkın göndermiş olduğu Kuran-ı Kerimi baştan sona kadar
hıfz etmiş ezberlemiş kişilere HAFIZ denir,HAFIZLIK çok kutsaldır.

Mahşerde sahibine anne babasına ve bir rivayete göre de yakınlarından sevdiklerinden 70 kişiye şefaat edeceği bildirilmiştir.onun içindir ki Hafız olmak değil Hafız ölmek gerek demişler büyükler. Ama maalesef günümüzde hafızlık müesseselerinin çoğu faaliyet gösterememektedir.

NASIL YAPILDIĞINA GELİNCE

Bir kere Hafızlık yapmaya niyetlenen kişilerin KURAN-I KERİMİ usulune uygun ve seri bir şekilde(yaklaşık bir sayfayı asgari 2 dakikada okumak) okuması gerekmektedir. Bu zaman dilimini aşan insanların bu sureyi 2 dakikaya indirmeden hafızlığa başlamaları ileride bıkkınlığa sebebiyet verebileceği tecrübelerle sabittir.

Günümüzde hafız olmayan hocaların hafızlık yaptırdıklarını görmekteyiz. Bu tür bir uygulamanın sağlıklı olmadığına ve hafız olmayan hocalarda ders alanların galat (yanlış) larını ömür boyu düzeltemediklerine şahit olmaktayız. Bu nedenle hafızlık yapacak insanların hocalarını iyi seçmelerini özelliklede kura hafız olmasına özen göstermelerini tavsiye ederiz.

Öte yandan hafızlık yapmak kadar hafızlığı muhafaza etmekte son derece önemlidir. Hafızlığını muhafaza etmeyenlerin mesuliyetinin büyük olduğunu Resulullah (S.A.V) efendimiz Mirac’ta gördükleriyle şöyle açıklamaktadır.

“ Camilerden bir çöp parçasını almanın sevabı kadar bir sevap, Kur’an-ı Kerim’den bir ayet ezberleyip unutan insanın günahı kadar bir günah görmedim. ”

Cenab-ı Hakk cümlemizi Kura’nı Kerimi Hakkıyla anlamaya ve okumaya çalışan kullarından eylesin. AMİN.

Kurra Hafız
Mahir DEMİRKOL

Bem_Beyaz
02-15-2014, 03:53 PM
teşekkürler kardeş yüreğine sağlık

SAHRA
02-15-2014, 06:34 PM
Ehl-i Cennetin Reisleri: HâfızlarHâfızlar, Kur’ân’ın hizmetkârları, Kelâm’ın fiilî tezahürleridir. Asr-ı saâdetten âhir zamana kadar gelen nûrun taşıyıcılarıdır. Çünkü onlar Kelâmullah için gece gündüz çalışırlar. Vakitlerini Allah yolunda harcarlar. Kur’ân-ı Kerîm’in dostları, hâfız-ı kelâmlarıdır.

Âdeta Kur’ân-ı Kerîm bir gül, onlar ise bülbülleridir. Onlara karşı tüm ihsanlar, ikramlar Cenâb-ı Hakk’tan medh-ü senâ ve övgüler Peygamber-i Zîşan’dandır. Ve bakınız habib-i zîşan nasıl taltif ediyor hâfız-ı Kur’ânları:

“Kur’ân’ı okumada ve ezberlemede mahareti olan kişi ‘sefere’ denilen kerîm ve mutî meleklerle beraberdir.”

“Kur’ân’ı ezberleyen yaşayışıyla da onun hükümlerine ayna olan kimseler cennet ehlinin rehberleridir.”

“Kur’ân’ı ezberleyerek okuyan hâfız, tıpkı vahiy getiren melekler gibidir.”

“Hâfız olup da Kur’ân okuyan kimse, Melâike-i Kiram ile birliktedir.”

“Ümmetin en şereflisi hamele-i Kur’ân, hâfız-ı kelâmlardır.”

Şu kitâb-ı kebîr-i kâinatın en mükemmel kitabı olan Kelâmullah, aklını nurlandıran bu hâfız-ı kelâmlar kâinatın en değerli insanından, Sultan-ı Levlâk’tan medh-ü senâ ve övgüler almışlardır. Öyle değerli hâdim-i Kur’ânlar, onların sıkıntıya düşmeleri Habîb-i Ekrem (asm)’a çok ağır gelir. Şöyle ki: Benî Lihyanlılar hicretin 4. yılında Bi’r-i maune mevkiinde 70 tane Kur’ân hâfızı ve muallimini hunharca şehit etmişlerdi.

Fahr-i Âlem (asm)’ı ağlatan bu haber Ashâb-ı Kiram’ı dahi ağlatmıştı. Çünkü Kur’ân hâfızları ve muallimlerinin kanları yerde kalmamalıydı. Peygamber Efendimiz, büyük bir ordu hazırlayıp harekete geçti.

Bizler de buradan Asr-ı saâdete sesleniyoruz: “Ya Resûlallah! Sen üzülme. Senin yüreğini serinletecek, senin acını ve ızdırabını dindirecek nice fedailer yetişiyor. Kur’ân yoluna adanmış nice erler yetişiyor.

Hak ile bâtılı birbirinden ayıran, zulümatlı bir geceyi aydınlığa ulaştıran, melekleri bile hayran bırakan hâdim-i Kur’ânlar yetişiyor. Farz-ı kiyâfe gibi bir emri yerine getiriyorlar. Tâ ki insanların üzerlerinden bu yükümlülüğü kaldırabilsinler.

Ancak bu dehşetli asırda hatmettiğimiz mukaddes kitabı aklımızda ve sînemizde muhafaza etmek çok zordur. Eğer bu Kelâmullah’ı unutur, emir ve yasaklarından kaçınmazsak, Resûl-i Ekrem (asm)’ın buyurduğu şu dehşetli hadîs-i şerife mazhar oluruz: “Kim Kur’ân’ı Kerîm’i ezberler ve onu okursa, sonradan (onu terk eder ve okumayı) unutursa, kıyamet günü cüzzamlı olarak Allah’a kavuşur” Bizler bu hadîs-i şerife mazhar olmamak için Risâle-i Nûr’un bize verdiği derslerle kendimizi takviye ediyoruz ve Kur’ân-ı Azîmüşşân’a daha sıkı sarılmaya çalışıyoruz.

HAFIZLIK YAPANLARA TAVSİYELER

Allah yolunda fedakârlıkta bulunanların Ce*nâb-ı Hakk’ın inâyeti onların üzerinde ol*du*ğunu unutmamak lazımdır. Hâfızlık kudsi bir vazifedir. Bu meslekte olan kardeşlerimize birkaç tavsiyemiz olacaktır: Hâfızlık süresince çok imtihanlardan, sıkıntılardan geçiriliriz.

Bu da hâfızlığın Allah indinde değerini ve makbûliyetini gösterir. “Zîrâ hayırlı işlerin mu**zır mânîleri çok olur. Şeytanlar bu hizmetin hâdimleriyle çok uğraşırlar” düsturuyla “Rıza-i İlahî dairesinde olan başarılar fedakarlık ister” deyip her türlü zorluklara metânetle katlanıp neticeyi Allah’tan beklemelidir. Montaigne’nin bir sözü vardır: “Amacı olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez” Bizim de bir hedefimiz olmalı ki başarıya ulaşabilelim.

İyi ağaç kolay yetişmez. Rüzgâr ne denli güçlü eserse, ağaç da o denli sağlam olur. Zorluklar başarının değerini attıran süslerdir. Bedîüzzaman Said Nursî Hazretleri Mektûbat isimli kitabında “Ye’se karşı ‘La Taknetü’ kılıncı kullanınız.” (Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz buyurmaktadır.) Bizler de böyle dersleri kendimize rehber ittihaz edersek inâyet-i ilahiyenin yardımını daha yakından hissederiz inşâallah.

irfan mektebi

Ayala
05-28-2016, 01:33 PM
Teşekkür ederim

Beste
05-28-2016, 09:40 PM
Şu Fani Dünya da tek imrendim Hâfiz'lardir.

Allah razi olsun

Kenshi
05-31-2016, 12:45 PM
SAHRA Teşekkürler, güzel bir döküman olmuş :)

Şu Fani Dünya da tek imrendim Hâfiz'lardir.

Allah razi olsun

:)