PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : dursun ali erzincanli - veysel karanin duasi


Ademoğlu
07-28-2013, 11:03 PM
dursun ali erzincanli - veysel karanin duasihttp://i.imgur.com/OqECh.jpg

Ey Allah’ım Rabbim Sensin.
Çünkü ben bir kulum.
Nefsimin terbiyesinden acizim.
Demek beni terbiye eden Sensin.
Hem Sensin Yaratıcı.
Çünkü ben yaratılmış bir varlığım, yapılıyorum.
Hem rızık veren Sensin.
Çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor.
Demek rızkımı veren Sensin.
Hem Sensin Malik, mülkün gerçek sahibisin.
Çünkü ben bir memluk ve köleyim; benden başkası bende tasarruf ediyor.
Demek benim sahibim Sensin.
Hem Sen izzet sahibisin, yücesin.
Ben ise zelilim.
Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor.
Demek Senin izzetinin aynasıyım.
Hem Sensin sınırsız zengin.
Çünkü ben muhtaç ve fakirim;
bana bu fakir hâlimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor.
Demek mutlak zengin Sensin, veren Sensin.
Hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi Sensin.
Çünkü ben ölümlüyüm;
dirilmem ve ölmemde Senin daimî hayat sıfatının cilvesi görünüyor.
Hem Sensin Baki
Çünkü ben fâniyim;
ömrümün sona ermesinde Senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum.
Hem Sen şeref sahibi yüceler yücesisin.
Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum.
Demek şeref ve haysiyet Senden geliyor.
Hem sonsuz ihsan sahibi Sensin.
Ben ise günah işleyen bir kulum.
Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor.
Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden Sensin.
Hem günahları affeden yalnız Sensin.
Ben ise, günahkarım.
Demek günahları affedecek Senin kapından başka kapı yoktur.
Hem büyüklük ve azamet sahibi Sensin.
Ben ise hakir ve küçüğüm.
Küçüklüğüme bakarak Senin büyüklüğünün her türlü övgüden daha yüce olduğunu anlıyorum.
Hem kuvveti bütün kâinatı kaplamış ve bütün varlıkları zapt ederek hükmü altına almış olan Sensin
Çünkü ben aciz ve zayıfım;
bende zayıflığın aksine bir güç görünüyor
Demek güç ve kuvvet Senden geliyor
Hem kâinatı rahmet hediyeleriyle dolduran ve istekleri en güzel şekilde karşılayan Sensin
Çünkü ben sözlerimle ve hâlimle daima yalvararak istiyorum, dileniyorum
Demek veren ve hediye eden Sensin
Hem vadinde ve sözünde emin olan ve güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayan Sensin
Çünkü ben korku ve kaygı içindeyim;
Sana dayanıp güvendiğimde bütün korkularımdan kurtuluyorum
Demek emin olan ve güven veren Sensin
Hem cömert olan Sensin
Çünkü ben miskinim ve hayatıma lâzım olan şeyleri elde etmekten acizim
Fakat acizliğime rağmen bir zenginlik içindeyim
Demek cömertçe ihsan eden Sensin
Hem dualara cevap veren Sensin
Çünkü ben hâlimle ve dilimle daima dua edip istiyorum, niyaz edip yalvarıyorum
Arzularım yerine geliyor
İsteklerime cevap veriliyor
Demek arzu ve isteklerime cevap veren Sensin
Hem her türlü hastalığa şifa veren Sensin
Çünkü ben hastayım
Hastalıktan her kurtuluşumda Senin şifa verici tecellini görüyorum
Demek her türlü hastalığa şifa veren Sensin
Benim günahlarımı affet
Hatalarımı bağışla
Hastalıklarıma şifa ver,
Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah!
Ey güzel isimlerinin sonsuz hazineleri her şeyin her ihtiyacını her zaman en mükemmel şekilde karşılayan Kafi!
Ey varlıkları yaratıp onları en münasip organ ve duygularla donatan ve ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayarak onları yaratılış gayelerine sevk eden Rab!
Ey vaadini yerine getirmesinde şüphe olmayan ve bütün varlıkların ihtiyaçlarını kudret ve rahmetiyle gideren Vafi!
Ey rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmakla birlikte imanlı ve ihlâslı kullarına çok özel ikram ve şefkati olan Rahim!
Ey maddi ve manevi her çeşit hastalığa şifa veren Şafi!
Ey sayısız rahmet meyvelerini ve nimetlerini bütün canlıların önlerine seren ve iyiliği bol olan Kerim!
Ey maddi ve manevî dertleri gideren, afiyet ve sağlık veren Muafi!
Beni, anne ve babamı, iman ve Kur’an hizmetinde sadakat gösteren arkadaşlarımızı bağışla
Benim her türlü günahımı affet
Her türlü hastalığımı gider, sıhhat ve afiyet ver
Beni ve onları sonsuza kadar rızana dahil et
Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi
Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet âlemlerin Rabbi olan Allah’ım Sana mahsustur


[MP3 PLAYER]http://birgo.mynet.com/static//2011/08/61796/dursun-ali-erzincanli-veysel-karanin-duasi_byabdullah23tkci.mp3[/MP3 PLAYER]

dursun ali erzincanli - veysel karanin duasi

Ademoğlu
09-03-2015, 04:31 PM
width=250 height=25

Nurhanım
09-03-2015, 04:43 PM
Emeğinize sağlk teşekkürler
:gul2: