PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Karanlığı Aydınlatan Işık...


Futbolcu
07-29-2013, 05:59 PM
ABD Afrikanın Önemi


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Afrikanın-Önemi.jpg
Afrika’da büyük öneminden dolayı baş üstünde tutulan su,
Amerikan yardımları sayesinde yerini Cola’ya bırakıyormuş.
Çünkü Akılverir Amerika “Su Bulamıyorlarsa Kola İçsinler” demiş !

Futbolcu
07-29-2013, 06:02 PM
Sabır Ayağı


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Sabır-Ayağı.jpg

Futbolcu
07-29-2013, 06:03 PM
Hayat Çiçeği


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Ölecek-Ölmeyecek.jpg


Ölmeyecek, Ölecek, Ölmeyecek, Ölecek

Futbolcu
07-29-2013, 06:25 PM
İnsanoğlu Birbirini Yedi Kemirdi


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Birbirini-Yedi-Bitirdi-İnsanoğlu-680x449.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Birbirini-Yedi-Bitirdi-%C4%B0nsano%C4%9Flu.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:26 PM
GÖzlenen


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Gözlenmek-680x450.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/G%C3%B6zlenmek.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:27 PM
Trafik Çilesi Oyunu


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Trafik-Sıkışıklığı.jpg

Futbolcu
07-29-2013, 06:27 PM
Namaz Spor Niyetine Kılınmaz


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Spor-Olsun-Diye-Namaz-Kılınmaz-680x453.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Spor-Olsun-Diye-Namaz-K%C4%B1l%C4%B1nmaz.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:29 PM
Ağır Basmakhttp://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Ağır-Basmak.jpg

Futbolcu
07-29-2013, 06:30 PM
Yalnız da Kalsa Sağdan Şaşmaz

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Yalnız-da-Kalsa-Sağdan-Şaşmaz-680x453.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Yaln%C4%B1z-da-Kalsa-Sa%C4%9Fdan-%C5%9Ea%C5%9Fmaz.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:30 PM
Tel Engel

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Tel-Engel-680x450.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Tel-Engel.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:31 PM
Kara Petrol Kara Bahtı

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Benzin-Yangınında-Kuveyt.jpg

Futbolcu
07-29-2013, 06:32 PM
Açlığın Verdiği Rahatlık

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Açlığın-Rahatlığı-680x450.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/A%C3%A7l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Rahatl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:33 PM
Kırmızı Uyarı

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Kırmızı-Uyarı-680x453.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1-Uyar%C4%B1.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:34 PM
Tek Kural Kral

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Dikkat-Yolunuzu-Krallar-Kesebilir.jpg
Dikkat! Yolunuzu Krallar Kesebilir

Futbolcu
07-29-2013, 06:35 PM
Başka Bir Eve Taşınmak

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Başka-Bir-Eve-Taşınmak-680x454.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Ba%C5%9Fka-Bir-Eve-Ta%C5%9F%C4%B1nmak.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:36 PM
Hayat Yükü Basamak Basamak

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Hayat-Yükü-Basamak-Basamak-540x809.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Hayat-Y%C3%BCk%C3%BC-Basamak-Basamak.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:37 PM
Gençlik Rüzgarında Savrulan Baştan Çıkar


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Rüzgar-Yönünde-Savrulur-ve-Çıkar-680x281.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/R%C3%BCzgar-Y%C3%B6n%C3%BCnde-Savrulur-ve-%C3%87%C4%B1kar.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:38 PM
Karanlık Eller

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Karanlık-Eller-540x823.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Karanl%C4%B1k-Eller.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:39 PM
Karanlıkta Beslenen Ahali

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Karanlıkta-Beslenen-Ahali-680x680.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Karanl%C4%B1kta-Beslenen-Ahali.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:40 PM
Karmakarışık Kafam

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Karman-Çorman-Kafam-680x680.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Karman-%C3%87orman-Kafam.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:41 PM
Maddiyat Gençliğin Gözünü Kör Etti

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Maddiyat-Gençliğin-Gözünü-Kör-Etti-560x369.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Maddiyat-Gen%C3%A7li%C4%9Fin-G%C3%B6z%C3%BCn%C3%BC-K%C3%B6r-Etti.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:42 PM
Böğüren Matador

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Matadora-Göre-İnek-560x378.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Matadora-G%C3%B6re-%C4%B0nek.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:43 PM
Günlük Kuaför İşkencesi

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Günlük-Kuaför-Çilesi-560x522.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/G%C3%BCnl%C3%BCk-Kuaf%C3%B6r-%C3%87ilesi.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:44 PM
Düşmana Çiçek Uzatabilmek

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Düşmana-Çiçek-Uzatabilmek-560x341.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/D%C3%BC%C5%9Fmana-%C3%87i%C3%A7ek-Uzatabilmek.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:45 PM
En Etkili Aile Büyüsü

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/En-Etkili-Aile-Büyüsü-560x373.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/En-Etkili-Aile-B%C3%BCy%C3%BCs%C3%BC.jpg)
Aile Arasını Açma Büyüsü

Futbolcu
07-29-2013, 06:46 PM
Gölge Oyunu

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Gölge-Oyunu-560x373.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/G%C3%B6lge-Oyunu.jpg)
Afgan Mülteci Kamp Çadırında Çocuğuyla Oynayan Kadın

Futbolcu
07-29-2013, 06:47 PM
Bu Pil Nereye Kadar Gidecek?

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Bu-Pil-Nereye-Kadar-Gidecek-560x373.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Bu-Pil-Nereye-Kadar-Gidecek.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:49 PM
Dokunduran Yolculuk

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Dokunduran-Yolculuk-560x387.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Dokunduran-Yolculuk.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:50 PM
Diri Diri Pişmek

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Diri-Diri-Pişmek-560x373.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Diri-Diri-Pi%C5%9Fmek.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:50 PM
O Konuşunca Her Şey Susar

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/O-Konuşunca-Herkes-Susar-560x373.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/O-Konu%C5%9Funca-Herkes-Susar.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:51 PM
Tarihi Doku

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Tarihi-Doku-560x442.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Tarihi-Doku.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:51 PM
Önce Güvenlik

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Can-Güvenliği.jpg

Futbolcu
07-29-2013, 06:52 PM
Hepsi Oy İçin Oy Anam Oy

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Anamızı-Ağlattılar-Bu-Siyasetçiler-560x369.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Anam%C4%B1z%C4%B1-A%C4%9Flatt%C4%B1lar-Bu-Siyaset%C3%A7iler.jpg)
Seçimlerde Oy Kullanmaya Gelen Bir Vatandaş

Futbolcu
07-29-2013, 06:53 PM
Şehir Kurbanlıkları

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Kurbanlık-İnsanlar-Şehirde1-560x427.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Kurbanl%C4%B1k-%C4%B0nsanlar-%C5%9Eehirde1.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:54 PM
Alışveriş İbadeti

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Alışveriş-İbadeti-560x382.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Al%C4%B1%C5%9Fveri%C5%9F-%C4%B0badeti.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:55 PM
Yukarıdan Pay Edilir Dünya Malı

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Pay-Edilen-Dünya-Malı-560x374.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Pay-Edilen-D%C3%BCnya-Mal%C4%B1.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:56 PM
Evden Mutlu Çıkabilenlere Ne Mutlu

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Mutlulukla-Evden-Çıkan-Hane-560x370.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Mutlulukla-Evden-%C3%87%C4%B1kan-Hane.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:56 PM
Kaderine Boyun Eğen

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Kaderine-Boyun-Eğen.jpg

Futbolcu
07-29-2013, 06:57 PM
Havada Bulut Sen Bunu Unut

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Havada-Bulut-Sen-Bunu-Unut.jpg

Futbolcu
07-29-2013, 06:57 PM
Dil Seçimi

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Dil-Seçimi.gif

Futbolcu
07-29-2013, 06:58 PM
Globalism

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Globalism-560x436.gif (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Globalism.gif)

Futbolcu
07-29-2013, 06:58 PM
İsevilik Katliamı

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/isevilik-Katliamı-560x746.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/isevilik-Katliam%C4%B1.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 06:59 PM
Gözünü Toprak Doyurdu

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Gözünü-Toprak-Doyurdu-560x839.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/G%C3%B6z%C3%BCn%C3%BC-Toprak-Doyurdu.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 07:00 PM
Aydınlat Zihnimi Ey Işık

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Ey-Işık-Bir-Fener-Tut-Zihnime-560x583.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Ey-I%C5%9F%C4%B1k-Bir-Fener-Tut-Zihnime.jpg)
Ey Işık Bir Fener Tut Zihnime!

Futbolcu
07-29-2013, 07:00 PM
Hissiz Bir Gül

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Hissiz-Gün-560x405.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Hissiz-G%C3%BCn.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 07:01 PM
Yavaş Yürüyen Adalet Değildir

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Geç-Gelen-Adalet.jpg

Futbolcu
07-29-2013, 07:02 PM
Papaz Kılıklı Rektörün Şirin Avcılığı

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Papaz-Kılıklı-Rektörün-Şirin-Avcılığı.jpg

Futbolcu
07-29-2013, 07:02 PM
Büyük Bir Kalp Ameliyatıdır Işık

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Büyük-Bir-Ameliyattır-Işık-560x357.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/B%C3%BCy%C3%BCk-Bir-Ameliyatt%C4%B1r-I%C5%9F%C4%B1k.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 07:03 PM
Sonradan Benzetilenler (http://www.arastiralim.net/ilk/sonradan-benzetilenler.html)

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Sonradan-Benzetilenler-560x376.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Sonradan-Benzetilenler.jpg)
Hiçbir Kimse Doğduğunda Böyle Bir Şeye Benzemez, Sonradan Benzetilir.

Futbolcu
07-29-2013, 07:04 PM
Tabut Hırsızlığı

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Tabut-Hırsızlığı-560x386.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Tabut-H%C4%B1rs%C4%B1zl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.jpg)
Deprem sonrası tabut hırsızlığı yapan bir adam tabut sahibini dışarı atıyor

Futbolcu
07-29-2013, 07:05 PM
Akılsızlığın Cezasını Tüm Beden Çeker


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Akılsızlığın-Cezasını-Tüm-Vücut-Çeker-560x376.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Ak%C4%B1ls%C4%B1zl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Cezas%C4%B1n%C4%B1-T%C3%BCm-V%C3%BCcut-%C3%87eker.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 07:06 PM
Resimleşen Gülümsemeler

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Resim-Olan-Gülümsemeler-560x373.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Resim-Olan-G%C3%BCl%C3%BCmsemeler.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 07:06 PM
Savaş Korkusu ve Saklanmak

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Savaş-Korkusu-ve-Saklanmak-560x383.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Sava%C5%9F-Korkusu-ve-Saklanmak.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 07:07 PM
Bir Eşek ile İki Eşşek

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Bir-Eşek-İki-Eşşek-560x368.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Bir-E%C5%9Fek-%C4%B0ki-E%C5%9F%C5%9Fek.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 07:07 PM
Çocuklar Her Yerde Çocuk Değildir

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Cocuklar-Her-Yerde-Çocuk-Değildir-560x590.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Cocuklar-Her-Yerde-%C3%87ocuk-De%C4%9Fildir.jpg)
Irak ve Amerika’da Farklıdır Çocuklar

Futbolcu
07-29-2013, 07:08 PM
İşte Dünya Hali

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Dünyanın-Hali-İşte-560x379.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/D%C3%BCnyan%C4%B1n-Hali-%C4%B0%C5%9Fte.jpg)
Birileri Gülerken Birileri Ağlar

Futbolcu
07-29-2013, 07:09 PM
Sürü Psikolojisiyle Saldırmak

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Biz-de-Bu-Sürü-Gibi-Sevkediliyoruz-560x359.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Biz-de-Bu-S%C3%BCr%C3%BC-Gibi-Sevkediliyoruz.jpg)
Tesadüfü Görüyor musun Coni? Bizler de Bu Sürü Gibi Sevkediliyoruz!

Futbolcu
07-29-2013, 07:10 PM
Münker ve Nekir Sorgusunda Gibi

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Münker-ve-Nekir-Sorgusu-560x373.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/M%C3%BCnker-ve-Nekir-Sorgusu.jpg)

Futbolcu
07-29-2013, 07:10 PM
Yetimhane Kutusu

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Kutu-Yetimhane-560x403.jpg (http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/05/Kutu-Yetimhane.jpg)
Bir Savaş Yetimi Çocuk, Yetimhanede Karton Kutu İçinde Oturuyor, Kongo, 2009.

Futbolcu
04-28-2014, 09:38 PM
Eski Kapıdan Bakmak

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Eski-Kapıdan-Bakmak.jpg

Futbolcu
04-28-2014, 09:39 PM
Elle Çevirmek

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Elle-Çevirmek-800x563.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Elle-Çevirmek.jpg)

Futbolcu
04-28-2014, 09:40 PM
II. Dünya Savaşı Gazisi, Beyaz Rusya

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/2.-Dünya-Savaşı-Gazisi-Beyaz-Rusya-800x633.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/2.-Dünya-Savaşı-Gazisi-Beyaz-Rusya.jpg)

Futbolcu
04-28-2014, 09:43 PM
Play After Drink

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Play-After-Drink-800x520.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Play-After-Drink.jpg)

Futbolcu
04-28-2014, 09:46 PM
18 Gemi Yükü

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Taşınan-Gemiler-800x484.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Taşınan-Gemiler.jpg)

Futbolcu
04-28-2014, 09:47 PM
AVM Sonuçları

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/AVM-Sonuçları-680x462.gif (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/AVM-Sonuçları.gif)

Futbolcu
04-28-2014, 09:48 PM
Fas Tepesi

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Fas-Tepesi-800x483.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Fas-Tepesi.jpg)

Futbolcu
04-28-2014, 09:49 PM
Göz Renkleri


http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Göz-Renkleri-800x528.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Göz-Renkleri.jpg)

Futbolcu
04-28-2014, 09:49 PM
Yardım Dilenilen

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Yardım-İstenen-800x525.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Yardım-İstenen.jpg)

Futbolcu
04-28-2014, 09:50 PM
Hastaneden Müzeye

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Hastaneden-Müzeye-1-800x512.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Hastaneden-Müzeye-1.jpg)

Futbolcu
04-28-2014, 09:51 PM
Kaplan Atak

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Kaplan-Atak-800x523.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Kaplan-Atak.jpg)


http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Angola-Civil-War-3-800x532.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Angola-Civil-War-3.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Angola-Civil-War-2-800x518.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Angola-Civil-War-2.jpg)

Futbolcu
04-29-2014, 07:25 AM
Moskova’da Gazlı Perde

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Moskovada-Gazlı-Perde.png (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Moskovada-Gazlı-Perde.png)

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Theater-Siege-1-800x583.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/10/Theater-Siege-1.jpg)

Futbolcu
04-29-2014, 07:27 AM
Suriye Kan Bataklığı

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/09/Suriye-Bataklığı-2-800x570.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/09/Suriye-Bataklığı-2.jpg)

Futbolcu
04-29-2014, 07:28 AM
Kavga Molası

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Kavga-Molası-1-800x532.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Kavga-Molası-1.jpg)

Futbolcu
04-29-2014, 07:29 AM
Suriye Sofrası, 2013

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-1-800x533.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-1.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-2-800x531.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-2.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-3-800x519.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-3.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-4-800x527.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-4.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-5-800x523.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-5.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-6-800x522.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-6.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-7-800x506.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-7.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-8-800x542.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-8.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-9-800x547.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-9.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-10-800x520.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateşi-10.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateş-800x569.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Suriye-Ateş.jpg)
Ateşe Verilen Petrol Boru Hattı – Homs – 15 Şubat 2012
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Okul-Saldırı-800x494.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/08/Okul-Saldırı.jpg)

Futbolcu
04-29-2014, 07:30 AM
Mısır Karışıklığı, 2013

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Mısır-Katliamı-800x387.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Mısır-Katliamı.jpg)
Temmuz 2013
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-21-800x487.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-21.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-1-800x537.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-1.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-2-800x473.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-2.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-3-800x526.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-3.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-4-800x533.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-4.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-5-800x577.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-5.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-6-800x532.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-6.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-7-800x539.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-7.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-8-800x501.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-8.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-9-800x598.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-9.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-10-800x540.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-10.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-11-800x529.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-11.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-12-800x533.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/2013-Mısır-Karışıklığı-12.jpg)

Futbolcu
04-29-2014, 07:31 AM
Canilik ve Annelik

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Little-Xiao-Bao-800x522.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Little-Xiao-Bao.jpg)

Futbolcu
04-29-2014, 07:32 AM
Garip Bir Medeniyet

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-1-800x518.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-1.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-2-800x447.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-2.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-3-800x520.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-3.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-4-800x553.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-4.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-5-800x517.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-5.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-6-800x399.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-6.jpg)
http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-7-680x803.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/07/Garip-Bir-Medeniyet-7.jpg)

Futbolcu
04-29-2014, 07:34 AM
Avcı Keyfi

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/06/Avcı-Keyfi-800x628.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/06/Avcı-Keyfi.jpg)

Futbolcu
04-29-2014, 07:35 AM
Sıradanlaşan Korku, Afganistan, 2013

http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/06/Sıradanlaşan-Korku-Afganistan-2013-800x601.jpg (http://arastiralim.net/4/wp-content/uploads/2013/06/Sıradanlaşan-Korku-Afganistan-2013.jpg)

Futbolcu
05-01-2014, 06:49 AM
Gölekoş

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/04/G%C3%B6leko%C5%9Fu-800x442.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:49 AM
Çocuklar Etrafında Dönen Dünya

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2012/07/Etraf%C4%B1nda-D%C3%B6nerken-800x535.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:50 AM
Ana Işığında Eğitim

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2012/09/E%C4%9Fitim-Ayd%C4%B1nl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-800x599.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:51 AM
Köleliğin Son Gözyaşıdır Kan

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Elbise-At%C3%B6lye-800x500.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:52 AM
Ayrılık Gözleri

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2012/07/G%C3%B6zleri-Ayr%C4%B1l%C4%B1kta-800x610.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:53 AM
Old City Istanbul, 1973

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Eski-%C4%B0stanbul-1.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:53 AM
Kıvrımlı Kum Tepesi

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/K%C4%B1vr%C4%B1ml%C4%B1-Kum-Tepesi-680x678.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:54 AM
Altın Bağında

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Alt%C4%B1n-Ba%C4%9F%C4%B1nda-800x431.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:54 AM
Aydınlık Tepenin Ardında

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Ayd%C4%B1nl%C4%B1k-Tepenin-Ard%C4%B1nda-560x800.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:55 AM
Touristen Chicago River

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Touristen-Chicago-River-680x1015.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:55 AM
Donkey and Flowers, Sicily, 1955

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Donkey-and-Flowers-Sicily-1955-800x534.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:56 AM
[SIZE="4"]Sarımsak Tutan[/SIZ

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Sar%C4%B1msak-Tutan-680x881.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:57 AM
Kıran Maymun

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/K%C4%B1ran-Maymun.gif

Futbolcu
05-01-2014, 06:57 AM
Coconuts, Panama, 1941

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Coconuts-Panama-1941-800x519.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:58 AM
Zıplayan Balıklar

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Z%C4%B1playan-Bal%C4%B1klar-800x569.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:58 AM
Kar Savaşı

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Kar-Sava%C5%9F%C4%B1-800x528.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 06:59 AM
Filiz Tarlası

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Filiz-Tarlas%C4%B1-800x491.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 07:00 AM
Kafes Yemeği

2001 yılında aynı köyde yaşadıkları 13 yaşındaki bir çocuğu öldüren akıl hastası Çinli adam Wu Yuanhong, akli yetersizlik nedeniyle serbest bırakıldı. Adamın serbest kalması yüzünden köylüler büyük korkuya kapıldı. Yaşlı kadın kendi eliyle yaptığı kafese yatak koyup oğlunu ayaklarından zincirledi. Tam 11 yıldır o kafesin içerisinde yaşayan Wu Yuanhong, annesinin yemekleriyle karnını doyuruyor.

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Wu-Yuanhong-Kafes-800x521.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 07:00 AM
South China, 1938

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/South-China-1938.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 07:01 AM
Damlayan İlaç

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2012/10/Damlayan-%C4%B0la%C3%A7-800x532.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 07:02 AM
Koç Pazarından, Türkiye, 1937

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2012/10/Ko%C3%A7-Pazar%C4%B1ndan-T%C3%BCrkiye-1937-640x683.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 07:02 AM
Village of Dobaba

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Village-of-Dobaba-800x532.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 07:05 AM
Hope to Become Doctors

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Hope-to-Become-Doctors-800x534.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 07:05 AM
Oturarak Gözatmak

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/Oturarak-G%C3%B6zatmak-800x531.jpg

Futbolcu
05-01-2014, 07:06 AM
Photos of World WarII

http://arastiralim.net/com/wp-content/uploads/2013/05/II-D%C3%BCnya-Sava%C5%9F%C4%B1-Resimleri-1-800x512.jpg

Elif
05-01-2014, 09:01 AM
teşekkür ederim

Futbolcu
06-13-2015, 08:56 PM
İlim fenerinden yayılan ışık: Karanlığı Aydınlatan Işık

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2009/02/karanligi-aydinlatan-isik-ilim-fenerinden-yayilan-isik.jpg

Futbolcu
06-13-2015, 08:59 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/p280x280/373894_447311135303743_104750289_n.jpg?oh=955bd109 cdd391d37ade63998facc138&oe=562BB8E3&__gda__=1446106300_f1f375409c824e09cb230b04d1bb123 6

Futbolcu
06-13-2015, 09:00 PM
Televizyon; aylak, şuuru iğdiş edilmiş,hiçbir zaman okumak ve düşünmek alışkanlığı kazanmamış sokaktaki adam için icad edilmiş bir nevi afyondur...


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/550164_404236312944559_523898315_n.jpg?oh=846ebbb3 437a45d7f25e2e9257687430&oe=55E66948&__gda__=1446101401_f4a880b12cbf3fa95d66a1e2f280ad1 6

Futbolcu
06-13-2015, 09:01 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/33938_413919001976290_456812363_n.jpg?oh=748ed5e6e c6e493aed8dc6be943c6190&oe=562A435F&__gda__=1441769272_3e597722109f72c68a8f90caff4d01b f

Futbolcu
06-13-2015, 09:01 PM
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/385650_419460298088827_1530461196_n.jpg?oh=fbd3043 12575b919a132795734e1ce9c&oe=55EB6116

Futbolcu
06-13-2015, 09:01 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/384319_296112300423628_1708777281_n.jpg?oh=b9cdcee 657866dc501ddf1d8246acce7&oe=55E93F58&__gda__=1445874604_b53ad86efc0a3cebc5fed318e6ec9b0 0

Futbolcu
06-13-2015, 09:01 PM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/400952_311254118909446_894320025_n.jpg?oh=cb36f741 bb724288a94c166a34facf99&oe=55FF4BD4&__gda__=1445571333_6f31f9051f3fa48ebf20ef8d4275419 1

Futbolcu
06-13-2015, 09:02 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/393331_314432638591594_836340364_n.jpg?oh=7465da33 eb90c80b03164d3548dad040&oe=5630334E&__gda__=1441806239_73afc30d9705cbcc8ba27de8eee2f99 4

Futbolcu
06-13-2015, 09:02 PM
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/396994_333986289969562_1537381229_n.jpg?oh=56da327 fdefc0760f32ed39f7d80ab07&oe=55EAAC7A

Futbolcu
06-13-2015, 09:02 PM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/526687_412657285435795_303638765_n.jpg?oh=e8c7390e b9d8880bda1a24e244857f34&oe=55FB1BA8&__gda__=1445555833_c9dad75ac1a722c5611f79c82080017 0

Futbolcu
06-13-2015, 09:02 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/389014_434974683204055_2014583654_n.jpg?oh=949360b a93893fc2fef583d8a0bc9cae&oe=5631BE74&__gda__=1442766589_4efc02535c3c06575b0f5cb54d55f71 8

Futbolcu
06-13-2015, 09:03 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/582603_435485989819591_1049174809_n.jpg?oh=16996c4 dbb218880e0a605659461a625&oe=55FE6AD0&__gda__=1441811545_df69861d9eee655b923af43b6963692 3

Futbolcu
06-13-2015, 09:04 PM
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/552062_458811547487035_2542124_n.jpg?oh=893686b736 1bab03bc25f1c126d23e11&oe=55F76D95

Futbolcu
01-06-2016, 10:42 PM
İçeri Buyur Umut

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/08/Buyurun-680x453.jpg

Futbolcu
01-06-2016, 10:44 PM
Eli Yetişmeye

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/09/Uzak-Bisk%C3%BCvi-680x452.jpg

Futbolcu
01-06-2016, 10:44 PM
Köpek Merakı


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/09/K%C3%B6pek-Merak%C4%B1.jpg

Futbolcu
01-06-2016, 10:46 PM
Banka İntihar Bombacısı


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/09/Bankan%C4%B1n-%C4%B0ntihar-Bombac%C4%B1s%C4%B1-680x406.jpg

Futbolcu
01-06-2016, 10:47 PM
Türkiyeyi İstemeyen Gevurlar!

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/09/T%C3%BCrkiyenin-Aya%C4%9Fa-Kalkmas%C4%B1n%C4%B1-%C4%B0stemiyor-Bu-Gevurlar-680x463.jpg

Futbolcu
01-06-2016, 10:48 PM
Ölümsüzlüğe Uzanan

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/06/Ebediyyen-Yatan-680x414.jpg

Futbolcu
01-06-2016, 10:49 PM
Elindeki Değnek

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/09/Elindeki-De%C4%9Fnek-680x480.jpg

Futbolcu
01-06-2016, 10:50 PM
Kıvrımlı Açılım


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/09/K%C4%B1vr%C4%B1ml%C4%B1-A%C3%A7%C4%B1l%C4%B1m-500x755.jpg

Futbolcu
01-06-2016, 10:51 PM
Dilencilik Anıtı


http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/09/Dilencilik-An%C4%B1t%C4%B1.jpg

Futbolcu
01-06-2016, 10:52 PM
Ayrılık Cezası

http://www.arastiralim.net/ilk/wp-content/uploads/2011/09/Ayr%C4%B1l%C4%B1k-Cezas%C4%B1.jpg