SevgiForum.NET

SevgiForum.NET (https://www.sevgiforum.net/index.php)
-   Ayın Konusu (https://www.sevgiforum.net/ayin-konusu-114.html)
-   -   43. Ayın Konusu ''Hadis-i Şerif - Sünnet'' (https://www.sevgiforum.net/ayin-konusu-114/43-ayin-konusu-hadis-i-serif-sunnet-31552.html)

Kenshi 31.08.2019 23:48

43. Ayın Konusu ''Hadis-i Şerif - Sünnet''
 
..Hadis-i Şerif - Sünnet..


https://resmim.net/f/74CLre.png
Kitab ve sünnet ifadesindeki sünnet, hadis-i şerifler demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allah’ın kitabına, Peygamberin sünnetine sarılırsanız hiç sapıtmazsınız.) [Hakim]


Farz ve sünnet ifadesindeki sünnet, Resulullah efendimizin farz olmayarak yaptığı işler demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Ümmetim bozulunca, sünnetime uyana şehit sevabı verilir.) [Hakim]


Düşüncelerinizi bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz.. Keyifli forumlar.:gul2:
Kenshi 31.08.2019 23:57


Kenshi 31.08.2019 23:58


eRkam 01.09.2019 23:15

Yaşayan Kuran ( Yürüyen kuran) olan efendimiz s.a.v min hayatındaki söz fiilen eyleme geçmiş davranışları ümmet icin yol gösterici mahiyetindedir.
Hadisler ya Ayetlerin Teyit hukumlerini anlaminda yasantimizda intikal etmistir , yada tamamlayci yönüyle efendimizden ordanda bize yol gösterici babında örnektir.
Veda hutbesinde emanet olarak ümmete vasiyet edilen Kuran ve Sünnet seniye birbirinden bağımsız düşünülmez,düşünülürse her insanın kendisine göre hükümler koymasına neden olabilir ,
Amenna kuranı kerim herseyi açık ve net beyan etmiştir eksiksiz yanılgısız, bunun insanlara yansıma efendimiz s..a.v yaşantısıylayda örnek teşkil etmiştir.

Ayeti kerimede Allah c.c
Peygamber size neyi getirmişse onu alın, neyi yasaklamışsa ondan sakının.” (Haşr, 59/7) Ayetinde buyurduğu gibi Hadisler müslümanlar icin olmassa olmazıdır.

Son zamanlarda bazı akımlar aradaki bağlantıyı zayıflatmaya çalışmış olsalarda birbirinden bağımsız olmalari büyük yıkımlara neden olmuştur.

Hadis üzerinde insallah ilmi çalışmalar hakkında istişare yoluyla devam ederiz.


Sahra 02.09.2019 17:41


Peygamberimiz ( a.s.v ) söz, iş ve davranışlarına sünnet denilir.

Farz olan ibadetleri peygamberimizin sünnetine uyarak yapmak ibadete taalluk eden sünnetlerdir.

Adet ve muamelatta ki sünnete uymak ise adete taalluk eden sünnetlerdir.

İbadetlere taalluk eden sünnetlere uymak zorunluluğu vardır.
Muhalif hareket bid'attır.

Bu konuda İmam-ı Rabbani Hz. buyurmuştur:


“Ben seyr-i ruhanîde kat-ı merâtip ederken, tabakat-ı evliyâ içinde en parlak, en haşmetli, en letâfetli, en emniyetli, Sünnet-i Seniyyeye ittibâı esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm.
Hattâ o tabakanın âmi evliyaları, sair tabakâtın has velîlerinden daha muhteşem görünüyordu.”


İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât: 1:240 (260. Mektup)


Rabbimizin bizden isteği

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.”


Âl-i İmrân Sûresi, 3:31.


Konu çok değerli açtığınız için teşekkür ederim:sfgul2:

Kenshi 03.09.2019 12:38

Sünnet, yalnız olarak kullanılınca, İslamiyet demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bir zaman gelecek ki, ortalık bozulduğu zaman sünnetime [İslamiyet’e] tutunmak avuçta ateş tutmak gibi olacaktır.) [Hakim]

Sünnet, yol, çığır gibi manalara da gelir. Mesela sünnet-i hasene iyi çığır, sünnet-i seyyie kötü çığır demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bir kimse, sünnet-i hasene çıkarırsa, [iyi bir çığır açarsa] onun sevabı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin sevabı kadar sevap alır. Bir kimse de sünnet-i seyyie çıkarırsa, [kötü bir çığır açarsa] onun günahı ve kıyamete kadar onu işleyenlerin günahı kadar günah kazanır.) [Müslim]

Bir de, sünnet âdet, iş anlamındadır. Mesela Sünnetullah tabiri, Allah’ın âdeti, Allah’ın işi demektir. Hazret-i Ömer’in sünneti demek, Hazret-i Ömer’in âdeti demektir.

Ehl-i sünnet, kurtuluş fırkasının adıdır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki:
Tirmizi’nin bildirdiği hadis-i şerifte, (Ümmetim 73 fırkaya ayrılır, 72si Cehenneme gider, yalnız bir fırka kurtulur. Bu fırka, benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir) buyuruldu. Bu fırkaya (Ehl-i sünnet vel cemaat) denir.

Çocukların sünnet olmasına da sünnet denir.

HaNZaLa 03.09.2019 16:48

Öyle ki, Hadisi Şerifsiz Ve sünnetsiz yaşam Lailahe illallah deyip. Muhammeden rasulullah dememektir.

Muallem. 04.09.2019 13:00

Kuran ışığında Hadis ve Sünnetin ehemmiyeti ;

Efendimiz Hz Muhammed ( asv ) ın Hadis’i Şerif’lerini ve Sünneti seniyyesini bilmek her müslümanın en önemli meselelerinden biridir. Bu önemli meselemizi sevgiforumda “ Ayın konusu “ vesilesi ile, İslami düşünce dünyamızın baş köşesine taşıyacağız. Konuya dair emeklerini geçenlere teşekkür ediyorum...
Peşinen söylemeliyim ki ; bizler, evsafı Muhammedin ( asv ) tercümesinden ibaret olan Sünnet ve hadislerden bahs etmekle onlara bir güzellik katmış olmuyoruz. Belki biz Efendimiz ( asv ) ın Sünnet ve hadislerinden bahs etmekle tabirlerimiz güzelleşiyor, cümlelerimiz Nurlu anlamlar kazanıyor. Yanık bir Arap şairin dediği gibi “ wema medehtu Muhammedün bi mekaleti, welakin medehtü mekaleti bi Muhammedün ( asv ). Yani ; ben sözlerimle Hz Muhammed’i( asv ) methetmedim, güzelleştirmedim. Belki Hz Muhammed’den bahs etmekle sözlerim güzelleşti. Evet evet.! Ondan bahs eden sözler güzelleşir, onun izinden yürüyen ruhlar gençleşir. Güzel sözlü ve genç ruhlu kalmanıza dair isteğimi dua olarak bu günkü ömür sahifenize bırakıyor, “ Hadis ve sünnete genel bir bakış” için müsaadenizi istiyorum...

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ;
Yalan ile doğrunun aynı çarşıda satıldığı, hak ile batıl’ın aynı hayat sahnesinde gösterime çıkartıldığı , koyun ile koyun postuna bürünmüş çakalın aynı meskende tutulduğu, Ülkeler kıtalar arası sınırların kalktığı, her türlü melanetin baş ucumuza kadar olanca hızı ile aktığı, dalalet ve sefahatin tüten Ocak’ları yıktığı bir devri rezilede yaşıyoruz. Saymakla azaltamayacağımız bu olumsuzluklar şer güçlerin benliğimizi istila ve yok etmek için canhiraşane diş bilediği, namertlerin hakem tayın edildiği , sermayesi az , riski çok bir ticarete çıkmış bulunuyoruz.
Tüm bu çetin olumsuzluklara karşı tüm Kuvvetimiz , şaşmaz ve şaşırtmaz rehberimiz ; Kuranımız , Hadis ve Sünnet-i Efendimizdir... Elbette içimizi karartmak, manevi kuvvetimizi azaltmak için bu olumsuzlukları söylemedim! Batıl-ı kuvvetli olarak tasvir etmedim, etmem.!! Belki tahribin kolay olduğunu, nefis hesabına çalıştığını, yirmi kişinin yirmi günde yaptığı bir evi bir kişi bir günde yıkabildiğini hatırlatmak istedim.

Değerli arkadaşlarım ;
Bildiğiniz gibi Dinimiz İslam’ın kaynağı dört olarak kabul edilmiş .Bunlar ;
Kitap ( Kuran ),
Hadis, sünnet,
İcma ve
Kıyas tır.
Bu dört temel kaynağın gösterdiği yolun adına doğru yol ( sırat-ı müstakim ) olarak biliyoruz. “
Biz müslümanların dünya hayatında, ahirete yönelik işlerde Hadis ve sünnetin önemi çok büyüktür. Biliyoruz ki dünya ve ahiret seadetimizin yolu kainatın efendisi Hz. Muhammed’in gittiği yol, söylediği sözlere uymakla mümkündür. Zira onun ( asv ) halleri, sözleri, ve fiilleri kuranı hatırlatıyor, kuranı okuyor. Kuran ayetlerinin bir çeşit tefsiri, vahyin bir çeşidi olan Hadis-i Şerif’leri bilmemek, tanımamak, yolundan gitmemek, çizgisinden çıkmak; her şeyden önce Kuranı bilmemek ve tanımamak ve anlamamak anlamına geliyor. Böyle bir gaflete düşmekten Allah’a sığınıyoruz. Zira Kuran bize diyor ve uyarıyor ki ; “ wema yentiku anil heva. İn huve illa wehyun yuha “ ( o hevasından konuşmaz. O ancak vahiy ile konuşur ). Hani hatırlarsınız Aişe annemizden Hz Muhammed’in ahlakı sorulunca Cevaben ; siz hiç kuran okumazmısınız ? “ hulukul Kuran “ , ahlakı Kuran dır. deyip Onu ( asv ) en iyi tanıyan birisi olarak biz Peygamber sevdalılarına muazzam bir ders verir.

Kuran’ı Azimuşşan mükerreren ayetlerin muhtelif yerlerinde “ wettebeana Resul! Wettebeana Resul! “ ( Resul’e tabi olun, ) deyip, ısrarla Resul’e tabi olmamızı hatırlatmakla beraber, Hem dünya, hem ahiret hayatımızın seadeti, klavuzumuz olan Kuran'nın bir nevi tefsiri mahiyetindeki Hadis ve Sünnete uymakla mümkün olduğunu söylüyor. ( Hadis ve sünnetten hissesi çok olanlardan olmak dileğimiz ve duamızla...)
Ve yine Bir hadisi kudsi de Rabbimiz buyur ki ; “ lewlake lewlak, wema halektül Eflak “ Ey habibim sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Bu hadisin bu muhteşem ifadesinden sonra, Kainatın Sahibi tarafından bu kadar sevilen bir zatın her halinin , her sözünün ne kadar ehemmiyetli, ne kadar kıymettar olduğunu idrak etmek zor olmasa gerek...
Şahsiyeti Muhammediyenin ( asv )büyüklüğünü, Sünnet ve hadislerin ehemmiyetini, ona tabi ve onu sevmenin Allahı sevmek hesabına geçtiğine dair şüphemiz kalmadı./ kalmamalı. Çünkü nazarlarınıza sunduğumuz kudsi mesajlar akl'ı muhatab kabul eder. Akıl ise ziyadesi ile hissesini aldı sanırım. Son olarak yine bu manayı teyid ve takviye eden bir başka ayet daha nazarlarımıza sunup, bu bahsi burda kapatacağım. Bakınız Yüce Rabbimiz bizlere lisanı kuran ile şöyle ders veriyor ;
Kul inkuntum tuhibbunellahe, fettebiuni in yuhbibkumullah.
Mealen ; Eyer Allahı seviyorsanız Allah’ın habibine ittiba ediniz, tabi olunuz. Eyer tabi olmazsanız netice veriyor ki Allah’a muhabbetiniz yoktur.

Kıymetli hakikat arayıcısı arkadaşlarım.;
Hadislerin ve sünnetlerin makbuliyetini destekleyen bu kadarNurlu beyan ile iktifa ediyoruz. Gerçi bizim için tek ayet bile kafi iken birden çok ayete müracaat ettik. Zira gelen her bir ayet Hadise olan bağlılığımızı ve Sünnete olan sevgimizi ziyade ediyordu. Bunun için bir ayet yeter demedik, vakit el verdikçe yazmaya gayret ettik. İnsaallah İsraf etmedik, isabet ettik.!

Hadis ve sünnetin makbuliyetini bir de hadisin kendisinde dinleyelim “ Sizlere iki emanet bırakıyorum. Siz onlara sıkı sıkı sarıldıkça yolunuzu sasırmazsınız . Bunlar ; Kuran-ı Kerim ve Sünnetimdir “ der Efendimiz. Mademki Sünneti Resulullah bir ısık bir nur , rotamızı gِsteren bir pusula mahiyetindedir.Öyle ise Sünnet tabir edilen muhtesem rojnameyi iyi tanımalıyız, dinlemeliyiz ve hayatımıza nakşetmeye gayret etmeliyiz. Ne mutlu o kimselere ki sunnette hissesi ziyade ola .....

Sünneti Resulullah üç çesittir.
Biri efali ( fiilleri )
Biri akvali ( sِözleri. Buna ehadis diyoruz )
Biri de ahvali ( halleri ) dir.
Sünnetin bu üç kısmı ayrı,uzun uzun yazmak icab eder. uzun yazma okumamaya davetiye çıkardığını düşündüğümden, devamını başka zamana bırakıyorum. ( nasib olursa ). tekraren okuma ve yazma gayretlerinize Teşekkürlerimi sunuyorum.:coffee:


Muallem.

Kenshi 05.09.2019 18:23

Peygamber efendimizin yaptığı işlere sünnet denir. Hatta birini bir şey yaparken görüp de bir şey demediği işlere de sünnet denir. Peygamber efendimiz bu yaptıklarını ya ibadet olarak veya âdet olarak yapardı. Âdet olarak yaptıklarına sünnet-i zevaid denir. Uzun entari giymesi, saçlarını uzatması veya kısaltması, sakal bırakması gibi. Bir kimse, (Peygamberimiz, kadınlar gibi entari, uzun gömlek giyermiş) diyerek alay etse, imanı gider. Yahut sakalı beğenmeyen veya sünnete uygun sakalı olana çember sakallı, top sakallı diye hakaret eden kâfir olur. Çünkü Peygamber efendimizin yaptığı işleri yani sünnetini, beğenmemiş olur. Halbuki Allahü teâlânın bütün insanların en üstünü olarak yarattığı ve âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamberini beğenmemek, Allah’ı beğenmemek olur. (Niye böyle Peygamber gönderdin) demek olur. Allah’ı beğenmeyenin de kâfir olacağı pek açıktır. Kur'an-ı kerimde, Peygamber efendimizin emrettiğini yapmak, yasakladığından kaçmak gerektiği bildiriliyor. (Haşr 7)

Kenshi 05.09.2019 18:24

İbadete ait hükümler zamanla değişmez. İbadetleri değiştirmek, dini değiştirmek olur, dinsizlik olur. Bir kâfir, bir söz ile [kelime-i şehadet getirerek] müslüman olur. Bir müslüman da küfre düşürücü bir söz ile kâfir olur. Dinimizin herhangi bir hükmünü beğenmeyen, mesela, (tesettür lüzumsuzdur) diyenin imanı gider. Resulullah efendimize uymanın önemi büyüktür. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

Peygamber efendimiz de aynı mealde buyuruyor ki:
(Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur, bana isyan eden de Allah’a isyan etmiş olur.) [Buhari]

Kur'an-ı kerimde, Resulullaha itaatin Allah’a itaat olduğu, Ona isyan edenin Allah’a isyan etmiş olduğu bildirilmekte, (Allah’a ve Resulüne itaat), (Allah ve Resulüne isyan) ifadeleri çok yerde geçmektedir. (Nisa 13-14)


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:13.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1