Go Back   SevgiForum.NET > Etkinlikler > Ayın Konusu
Home Menu

Site Navigation

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Alt 1 hafta önce #31
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yöneticibyabdullah
 
Üyelik tarihi: 26.07.2013
Mesajlar: 4.500
Mentioned: 14 Post(s)
Tagged: 5 Thread(s)
Ebbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this point
Ebbedullah
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

TEFEKKÜRDE DERİNLEŞMEK

Tefekkürde derinleşmek ve böylece rûhu inkişâf ettirmek,
kulun en mühim mes’ûliyetlerinden biridir.
Zira ibâdetlerde huşûya, kalbin rikkat kazanmasına, muâmelâtta nezâkete ve ahlâkta kemâle erebilmek,
ancak rûhu inkişâf ettirecek bir tefekkür ile mümkündür.

Hayat ve kâinâtı ibretle seyrettiğimizde,
cevapları rûhumuzun derinliklerinde gizli pek çok suâl ile karşılaşırız:

Bu cihâna nereden geldik?
Niçin yaratıldık?
Bu cihan nedir?
Kimin mülkünde yaşıyoruz?
Nasıl yaşamalıyız?
Nasıl düşünmeliyiz?
Yolculuk nereye?
Fânî hayâtın hakîkati nedir?
Ölüm gerçeğinin sırrı nasıl çözülür?
Ona nasıl hazırlanılır?..

İşte bu nevî tefekkürler, Kur’ân ve Sünnet’in rehberliği ile ilâhî kudret ve azamet tecellîleri karşısında kulu hiçlik ve acziyetini idrâke sevk eder.
Yoktan var edilen insana, varlık ve benlik iddiâsında bulunmanın ne büyük bir yanlış olduğunu hatırlatır.
Sahra, Muallem. ve Taquilla bunu begendiler.
__________________
Ebbedullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 1 hafta önce #32
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yöneticibyabdullah
 
Üyelik tarihi: 26.07.2013
Mesajlar: 4.500
Mentioned: 14 Post(s)
Tagged: 5 Thread(s)
Ebbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this point
Ebbedullah
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

TEFEKKÜRSÜZ KUR'ÂN KIRAATİ

Tefekkür ile ulvî bir ruh kıvamına eren mü’minin kulluk hayâtında ve ibâdetlerinde yüksek bir feyz ve rûhâniyet hâsıl olur.

Tefekkürle inkişâf eden rûh idrâk eder ki:

“İbâdette bedenin kıblesi Kâbe, her nefeste rûhun kıblesi ise Cenâb-ı Hak’tır.”

Bunun içindir ki Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- :

“İlimsiz ibâdette ve tefekkürsüz Kur’ân tilâvetinde fayda ve feyz azalır.” buyurmuştur.
Sahra, Muallem. ve Taquilla bunu begendiler.
__________________
Ebbedullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 1 hafta önce #33
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yöneticibyabdullah
 
Üyelik tarihi: 26.07.2013
Mesajlar: 4.500
Mentioned: 14 Post(s)
Tagged: 5 Thread(s)
Ebbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this point
Ebbedullah
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

BİR SAAT TEFEKKÜRÜN FAZİLETİ

Ebu’d-Derdâ -radıyallâhu anh- da şöyle buyurur:

“Bir saat tefekkür; kırk gece nâfile ibâdetten üstündür.”
(Deylemî, II, 70-71, no: 2397, 2400)

Nitekim böyle bir tefekkür de duyuşları derinleştirerek ibâdetleri kolaylaştırır,
huşû hâlini ve şükrü artırır.
Sahra, Muallem. ve Taquilla bunu begendiler.
__________________
Ebbedullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 1 hafta önce #34
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yöneticibyabdullah
 
Üyelik tarihi: 26.07.2013
Mesajlar: 4.500
Mentioned: 14 Post(s)
Tagged: 5 Thread(s)
Ebbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this point
Ebbedullah
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

SÂLİH MÜ'MİNLERİN EN MÜHİM HASLETİ

Dinin yaşanmasında, îtikâdın tam olması îcâb ettiği gibi, ibâdet de zarûrîdir.
Lâkin ibâdetleri makbul kılan, onun gönle nüfûz eden bir tefekkür iklîminde, mânevî dikkat,
incelik ve zarâfet içinde îfâ edilmesidir.
Bu sâyede kul, Rabbine yakın hâle gelir.
Ashâb-ı kirâmın ve onları ihlâsla tâkip eden sâlih mü’minlerin en mühim hasleti de bu kalbî kıvâma sâhip olmalarıydı.

Rabbimiz, biz kullarından, ilâhî kudret ve azametini,
kâinattaki büyük nizâmın sır ve hikmetlerini,
kullarına olan sayısız ikramlarını tefekkür etmemizi, bu tefekkür neticesinde de dünyanın fânîliğini, asıl hayâtın âhiret hayâtı olduğunu idrâk ederek tevâzû ve hiçlik duyguları içinde, takvâ üzere,
güzel bir kul olmamızı arzu etmektedir.

Bişr bin Hâris el-Hâfî Hazretleri şöyle der:

“İnsanlar Allah Teâlâ’nın azameti hakkında tefekkür etseler,
O’na isyân edemez, günah işleyemezlerdi.”
(İbn-i Kesîr, I, 448, Âl-i İmrân 3/190 tefsirinde)
Sahra, Muallem. ve Taquilla bunu begendiler.
__________________
Ebbedullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 1 hafta önce #35
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yöneticibyabdullah
 
Üyelik tarihi: 26.07.2013
Mesajlar: 4.500
Mentioned: 14 Post(s)
Tagged: 5 Thread(s)
Ebbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this point
Ebbedullah
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

TEFEKKÜR ETMEK İLE İLGİLİ ÂYETLER

Kâinatta cereyan eden sayısız âyetlerin yanında Kur’ân-ı Kerîm âyetleri üzerinde de derin bir tefekkür iklîmine girmemiz gerektiğini Yüce Rabbimiz bir misalle kullarına şöyle hatırlatır:

“Eğer Biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara tefekkür etsinler diye veriyoruz.” (el-Haşr, 21)

Kur’ânî tefekkürden mahrum olanları ise şöyle tasvir eder:

“Onlar Kur’ân’ı tefekkür etmiyorlar mı? Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var?” (Muhammed, 24)

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in örnek hayatı, Rabbimizin kullarında görmeyi murâd ettiği mânevî tekâmül için tefekkürün ne kadar lüzumlu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Zira O, geceleri ayakları şişinceye kadar gözyaşları içinde kulluk ve ibâdete devâm etmiş, gözleri uyusa bile kalbi dâimâ uyanık kalmış, Allâh’ın zikrinden, tefekkür ve murâkabesinden bir an bile uzaklaşmamıştır.

Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ- vâlidemiz, Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in kalbî rikkatine ve tefekkür ufkuna dâir bir misâli şöyle nakleder:

“Bir gece Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bana:

«–Ey Âişe! İzin verirsen, geceyi Rabbime ibâdet ederek geçireyim.» dedi. Ben de:

«–Vallâhi Sen’inle berâber olmayı çok severim, ancak Sen’i sevindiren şeyi daha çok severim.» dedim.

Sonra kalktı, güzelce abdest aldı ve namaza durdu. Ağlıyordu…
O kadar ağladı ki; mübârek sakalları, elbisesi, hattâ secde ettiği yer sırılsıklam oldu.

O, bu hâldeyken Bilâl -radıyallâhu anh- ezan okumaya geldi ve Allah Rasûlü’nü perişan bir hâlde buldu. Âlemlerin Efendisi’nin ağladığını görünce, O’nu bu kadar mahzun ve mağmûm eden hâdisenin ne olduğunu merak ederek:

«–Yâ Rasûlâllah! Allah Teâlâ sizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarınızı bağışladığı hâlde niçin ağlıyorsunuz?» diye sordu.

Bunun üzerine Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- :

«–Allâh’a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Vallâhi bu gece bana öyle âyetler indirildi ki, onu okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun!» dedi ve şu âyetleri okudu:

«Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akl-ı selîm sâhipleri için (Allâh’ın birliğini ve azametini gösteren) kesin deliller vardır.

Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her an) Allâh’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve:

Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen’i tesbîh ederiz; bizi cehennem azâbından koru! (derler).» (Âl-i İmrân, 190-191)” (İbn-i Hibbân, II, 386; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, IV, 157)

İşte bu âyet-i kerîmeler nâzil olduğu gece Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, güller üzerindeki şebnemleri imrendirecek gözyaşları ile sabaha kadar ağlamıştı. Mü’minlerin, ilâhî kudret ve azamet tecellîlerini tefekkür ile dökecekleri gözyaşları da, Allâh’ın lutfu ile, fânî gecelerin ziyneti, kabir karanlıklarının aydınlığı, cennet bahçelerinin şebnemleri olacaktır.
Sahra, Muallem. ve Taquilla bunu begendiler.
__________________
Ebbedullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 1 hafta önce #36
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yöneticibyabdullah
 
Üyelik tarihi: 26.07.2013
Mesajlar: 4.500
Mentioned: 14 Post(s)
Tagged: 5 Thread(s)
Ebbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this point
Ebbedullah
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN HİRA MAĞARASINDAKİ TEFEKKÜRÜ

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, tefekkür husûsundaki fermân-ı ilâhîye, daha risâlet vazîfesine başlamadan önce bile, Hira Mağarası’ndaki inzivâ ve tefekkür hayâtı ile tâbî olmuş durumda idi. O’nun Hira’daki ibâdeti, tefekkür etmek, atası İbrahim -aleyhisselâm- gibi göklerin ve yerin melekûtundan (görünen âlemin ötesindeki kudret ve azamet-i ilâhîden) ibret almak ve Kâbe’yi seyretmek şeklindeydi.
O günlerde olduğu gibi Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, daha sonraki hayâtında da dâimâ mahzun ve düşünceliydi.
Konuşması zikir, sükûtu tefekkür idi. Nitekim hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardı:

“Rabbim bana sükûtumun tefekkür olmasını emretti, (ben de size tavsiye ediyorum.)”

“Allâh’ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin...”
(Deylemî, II, 56; Heysemî, I, 81)

“Tefekkür gibi ibâdet yoktur.”
(Ali el-Müttakî, XVI, 121)

Velhâsıl, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Fahr-i Kâinât Efendimiz’e lâyık olabilmek için hayat ve kâinatta sergilenen derin hikmetlere gönül vererek tefekkür iklîminde yaşamamız îcâb etmektedir.
Zira bu âlemde olup biten her şeyi îman penceresinden ibret nazarıyla temâşâ edip rûhu tefekkürle inkişâf ettirmek zarûrîdir.
Neticede, hâdiselerin özündeki ilâhî murâda dâir hikmet parıltıları, Allâh’ın izniyle damla damla gönle akacaktır.
Sahra, Muallem. ve Taquilla bunu begendiler.
__________________
Ebbedullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 1 hafta önce #37
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yöneticibyabdullah
 
Üyelik tarihi: 26.07.2013
Mesajlar: 4.500
Mentioned: 14 Post(s)
Tagged: 5 Thread(s)
Ebbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this pointEbbedullah is an unknown quantity at this point
Ebbedullah
Ebbedullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

TASAVVUF HER ŞEYDEN ÖNCE TEFEKKÜR ETMEKTİR

Nice âbide şahsiyetler yetiştirmiş olan tasavvufun özü de hakîkatte böyle bir feyz ve rûhâniyeti tahsilden ibârettir.
Bu bakımdan tasavvuf, hikmetle derinleşerek Hakk’a doğru mesafe alma yoludur.
O aslâ dünyadan el-etek çekmek, Yûnus’un buyurduğu gibi yalnızca tâc ile hırkaya bürünmek ve ancak belirli bir evrâd ü ezkâr ile iktifâ etmek değildir.

Yâni tasavvuf, her şeyden önce mes’ûliyetimizi tefekkür etmektir, kendimizi muhâsebe hâlinde bulunmaktır, idrakte yol katedebilmektir.
Kısacası her türlü nefsânî düşüncelerden kurtulmak ve ancak rûhânî tefekkürle derinleşmek ve bu tefekkürle de merhale merhale yücelerek nihâyette ebedî mîrâca ermektir.
Sahra, Muallem. ve Taquilla bunu begendiler.
__________________
Ebbedullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 1 hafta önce #38
Sahra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Gözlerin anlattığı cümleyi suskunlar dinler.
 
Üyelik tarihi: 10.09.2013
Mesajlar: 12.152
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 4 Thread(s)
Sahra is an unknown quantity at this pointSahra is an unknown quantity at this pointSahra is an unknown quantity at this pointSahra is an unknown quantity at this pointSahra is an unknown quantity at this pointSahra is an unknown quantity at this pointSahra is an unknown quantity at this pointSahra is an unknown quantity at this pointSahra is an unknown quantity at this pointSahra is an unknown quantity at this pointSahra is an unknown quantity at this point
Sahra
Sahra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

Tefekkür çeşİtleri Tefekkürün birçok çeşitleri varıdır. Büyük veli Muhammed b. Hamid et-Tirmizî, tefekkürün çeşitlerinden bahsederken şöyle demiştir:

Tefekkür beş çeşittir:

1. Allah Teâlâ’nın yarattığı şeylere bakıp, O’nun yüceliğini düşünmek. Bundan marifet yani Rabbini tanımak hâsıl olur.

2. Allah Teâlâ’nın nimetlerini ve ihsanlarını düşünmek. Bundan muhabbet hâsıl olur.

3. Allah Teâlâ’nın vaad ettiği nimetleri ve mükâfatları düşünmek. Bundan ibadete karşı rağbet ve ibadet yapma şevki hâsıl olur.

4. Allah Teâlâ’nın azabını düşünmek. Böyle tefekkür eden kimse, Allah’a isyan etmekten sakınır.

5. Allah Teâlâ’nın verdiği nimetler ve ihsanlan yanında, nefsin kötülüklerini düşünmek. Bundan da, geçmiş günahları hatırlayarak Allah’a karşı hayâ, utanma hâsıl olur.

Evliyanın büyüklerinden Ebû Ali Ruzbarî (k.s), “Tefekkür nedir?” diye soran birisine; şu cevabı vermiştir:

“Tefekkür dört türlü olur:

1. Allah Teâlâ’nın mahlûklarındaki güzel sanatları, faydaları düşünmek, O’na inanmaya ve sevmeye sebep olur.

2. O’nun vaad ettiği sevapları düşünmek, ibadet yapmaya sebep olur.

3. O’nun haber verdiği azapları düşünmek, O’ndan korkmaya, kimseye kötülük yapmamaya sebep olur.

4. O’nun nimetlerine, ihsanlarına karşılık, nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek, Allah’tan hayâ etmeye, utanmaya sebep olur.”

Devam edecek inşallah
Ebbedullah, Muallem. ve Taquilla bunu begendiler.
__________________
Sahra isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 1 hafta önce #39
Muallem. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
 
Üyelik tarihi: 27.07.2019
Mesajlar: 1.542
Mentioned: 11 Post(s)
Tagged: 3 Thread(s)
Muallem. is an unknown quantity at this pointMuallem. is an unknown quantity at this pointMuallem. is an unknown quantity at this pointMuallem. is an unknown quantity at this pointMuallem. is an unknown quantity at this pointMuallem. is an unknown quantity at this pointMuallem. is an unknown quantity at this pointMuallem. is an unknown quantity at this pointMuallem. is an unknown quantity at this pointMuallem. is an unknown quantity at this pointMuallem. is an unknown quantity at this point
Muallem.
Muallem. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

ETTEFEKKÜRU SAATİ HAYRUN MİN İNADETİ SENE...

Bu serlevhayı hep düşüne gelmişim ömrümün an diyarına.
Tefekkür etmek yani fikretmek Neden bu kadar kiymetlidir ?
Hem de öyle bir kıymet’e haiz ki “ bir saat’i bir sene nafile ibadet’ten geri deyil .
Neden dir bunca kıymet ?
Nedir bu kadar az’ı , çok kıymetli kılan ?
Kendi kendime sorduğum nedenleri yine kendim cevaplıyorum.
Cevaplardan bir cevap şöyle düşüyor sadrıma, sonra satırlarıma.
Şöyle ki ;
Maneviyattan nasibi olmamış( tabi kendi özgür iradesi ile ) onca siyah mürekkep yalamış, kilolarca tebeşir tozu yutmuş sözde aydınım şu gibi düşüncelerin gırdabına kolay düşebiliyor; “ gidip de gelen mi var ?, gidip de geldimi ki böyle konuşuyorsun ? “ ölüm sonrası yokluktur. Orda sadece yokluk var. Dünyaya bidaha mı gelecem sanki ?
Bırakın istediğim gibi yaşıyayım ,
saçıp savurayım,
kırıp dökeyim,
cürmümü örtpas edeyim.
Gibi safsatalar ile onu bekleyen geleceği görmemek için tefekkür ufkunu kapatıp,
Nefse hoş gelen Her türlü lezzeti gücü yettikçe almaya çalışır.
Tefekkür nimetinin kapısını çalmadığı için küfür kapı ona açılır, ebedi helakete doğru koşar.
Esasen biraz düşünseydi, tefekkür etseydi
her akşam yatarken öldüğünü,
her sabah uyanıp kalkarken esasında dirildiğini görecekti.
Hayatı biraz tefekkür etseydi onca toz yutmuş aydınımız (!) hayata ve Menat’a Bu pencereden temaşa edip seadet Saray’ların kilidini açıp içeri girmeye namzet olacaktı.

Biz insanların bu kör noktasına dikkat çeken Efendimiz ( asv )’ın dua kabilinde ki şu hadisi çok manidardır.
Uyuma hazırlığını yaparken şu dua ile başını yastığa koyar tefekkür üstadımız.
“BismikeAllahune emutu we ahya “
yani ; beni her akşam öldürüp her sabah dirilten Allah’ın adıyla der...
Az bir tefekkür gayreti ile her akşam öldüğümüzü ve yine her sabah dirildiğimizi görmek ne kadar kolay olduğunu elbette tefekkür edenlerin bileceği bir iştir.

Düşünce ufkumuzu şu sözlerle yaldızlamak mümkün olduğunun düşünüyorum.
İnsan idrakı lütfü İlahiden bir hazine olarak insana verilmiş.
O hazinenin anahtarı ise tefekkür.


Takdir edersiniz ki kapıları kilitli, anahtarı olmayan bir hazine faidesiz yığından ibarettir.
Hatta varlığı yüktür.
An itibari ile efkarıma düşen Rabbimizin “ efela yetefekkerun “ ( hiç tefekkür etmezmisiniz ) tatlı teşviki ile siz müfekkirleri baş başa bırakıyorum.

Efela yetefekkerun ya ehlel Sevgiforum !!

Konu için teşekkürler kıymetli Sahra.
Ebbedullah ve Taquilla bunu begendiler.
__________________
Muallem. isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 6 Gün önce #40
Taquilla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
 
Üyelik tarihi: 08.02.2020
Mesajlar: 33
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 2 Thread(s)
Taquilla is on a distinguished road
Taquilla
Taquilla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart

Ebbedullah ve Muallem. bunu begendiler.
Taquilla isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
50. ayın, konusu, tefekkür


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık








Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Powered by vBulletin ® Version 3.8.11 .Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
vBseo 3.6.1
Sevgiforum.com     hack forum     webmaster forumu     imagez.site