SevgiForum.NET

SevgiForum.NET (https://www.sevgiforum.net/index.php)
-   Haber Merkezi (https://www.sevgiforum.net/haber-merkezi-108.html)
-   -   İsteğe bağlı sigortalılık nedir? Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir? (https://www.sevgiforum.net/haber-merkezi-108/istege-bagli-sigortalilik-nedir-kimler-istege-bagli-sigortaya-basvurabilir-27823.html)

RasyoneL 08.01.2019 22:00

İsteğe bağlı sigortalılık nedir? Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?
 
İsteğe bağlı sigortalılık nedir? Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Herhangi bir işte çalışmayan bazı vatandaşlar, yine de sigortalı olmanın getirdiği avantajlardan faydalanmak istiyor. Sigortalı olmanın emeklilik zamanı ile ilgili olması sebebiyle, bazı durumlarda çalışmayan kişiler de sigortalı olmak için başvuru yapabiliyor. Peki çalışmayan kişilerin de sigortalılığın getirilerinden yararlanmasını sağlayan isteğe bağlı sigortalılık nedir, kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir, isteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder.

http://idora.gazetevatan.com/vatanme...g-3931750.Jpeg

Emekliliğe hak kazanmak, her çalışanın hayali. Bazı vatandaşlar yaş şartını tamamlasalar dahi sigortalı gün sayısı sebebiyle emeklilik hakkını kazanmakta zorlanıyor. Aynı zamanda sigortalı olmak sağlık hizmetleri konusunda da vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. İşte bu gibi durumlarda devreye giren isteğe bağlı sigortalılık nedir?

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NEDİR?

5510 sayılı yasanın 50.maddesindeki ifadeye göre; “İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.” Yani bir işte çalışmakta olmayan kişileri prim ödemek koşuluyla sigortalayan sigorta türüne isteğe bağlı sigortalılık denir.

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA BAŞVURABİLİR?

-Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
-5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
-Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
-Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
-18 yaşını dolduranlar.
-Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

-İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
-Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.
-5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NE ZAMAN BAŞLAR?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR NE KADAR PRİM ÖDER?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.
İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NASIL SONA ERER?

İsteğe bağlı sigortalılık;
-İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
-Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
-Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK SÜRESİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

kaynak:gazetevatan


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:49.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1