SevgiForum.NET

SevgiForum.NET (https://www.sevgiforum.net/index.php)
-   Serbest Kürsü (https://www.sevgiforum.net/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Bilmiyorum Diyebilmek (https://www.sevgiforum.net/showthread.php?t=33173)

ALi 28.12.2019 00:26

Bilmiyorum Diyebilmek
 
BİLMİYORUM' DİYEBİLMEK

Yazar:Abdullah KAHRAMAN, Kategoriler:130.Sayı, Fıkıh

"İlimde haddi bilmek çok önemlidir. Sorumluluğunu bilen bir ilim adamı¸ bilgili görünmek
için bildiği ve bilmediği her konuda fikir beyan etmekten kaçınır. İyi bildiğini anlatır¸
bilmediği ve uzmanı olmadığı konuda da çekinmeden ‘Bilmiyorum' deme erdemini gösterir."

Tasavvuf büyüklerinden Zile'li Ebu'l-Leys Muharrem ez-Zîlî (v.1000-1591) aynı zamanda İslâmî ilimlerin her alanında eser telif eden bir müelliftir. O¸ Sivas'lı meşhur mutasavvıf Şemsüddin Sîvasî'nin büyük kardeşi¸ Abdülmecid Sivâsî'nin de babasıdır. Mezhep olarak Hanefî¸ meşrep olarak ise Halvetî'dir. Âlim¸ fâzıl¸ fakih¸ müstakim ve kanaatkâr; hile ve hud'a bilmez bir şahsiyettir. Vefat ettiğinde miras olarak kitaplarından başka bir şey bırakmamıştır. Onun yazdığı ve miras bıraktığı eserler arasında ilmihal geleneğinin iki önemli ve öncü kitabı vardır. Bunlardan biri Hubbu'l-Mesâil veya Cübbü'l-Mesâil adını taşıyan fıkıh (ilmihal) kitabı; diğeri ise kadın ilmihali tarzında özet olarak yazdığı Umdetü'n-Nisâ adlı eseridir.

Muharrem Efendi bu eserlerinde çok önemli bilgileri bir araya getirmiştir. Fıkıh ve tasavvufun iç içe bir ilim olduğunu isbat etmiştir. Bu yazıda onun ilimde haddi bilmeyi anlatırken sunduğu zengin örnekler okuyucuyla paylaşılacaktır. Çünkü ilimde haddi bilmek çok önemlidir. Sorumluluğunu bilen bir ilim adamı¸ bilgili görünmek için bildiği ve bilmediği her konuda fikir beyan etmekten kaçınır. İyi bildiğini anlatır¸ bilmediği ve uzmanı olmadığı konuda da çekinmeden ‘Bilmiyorum' deme erdemini gösterir. Böylece de insanları yanıltmaktan ve saptırmaktan kurtulmuş olur. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in terbiyesinde ve sohbetinde yetişen sahâbe-i kirâmdan itibaren İslâm âlimlerinin tavrı hep bu şekilde olmuştur. Mezhep âlimlerimizden İmam Mâlik'e kırk soru sorulmuş¸ otuz altı tanesine ‘Bilmiyorum' cevabını vermiştir.

Bu konuda sözü Muharrem Efendi'ye bırakalım. O şöyle diyor:

"Hz. Peygamber (s.a.v.) ilâhî vahiy ile evvelkilerin ve sonrakilerin ilmine sahip olduğu halde yine de Allah'tan¸ ‘Allah'ım ilmimi artır.' diye niyazda bulundu. Şurası bilinmelidir ki¸ bir kimse ne kadar derin bilgi sahibi olsa da (daha) fazla bilmeye hala muhtaç olurmuş. Âlimler her şeyi bildiklerini düşünerek asla ilimlerini beğenip mağrur olmamalıdırlar. Zira her bilenin üstünde bir bilen vardır ve ilmine sınır ve nihayet olmayan sadece Yüce Allah'tır.

Bilmiyorum Diyebilmek

Bundan dolayıdır ki¸ İmâm-ı Âzam Hazretleri¸ asrının âlimlerinin en bilgilisi ve devrinin en fazîletli kişisi iken her fetva sorana cevap vermeye cür'et etmeyip ‘Ateşe karşı en cür'etli olanınız fetvâ konusunda en cür'etkâr olanınızdır.' hadisiyle amel etmiş ve soru soranların bazısına ‘Bilmiyorum' demiştir. Fakihlerin en fakihi İbn Mes'ûd (r.a.) buyurdu ki¸ ‘Her suâle cevap veren kimseler var ya bilin ki onlar sefihtir.' İmam Müzenî'nin dediğine göre¸ İmam Şâfiî¸ Risale adlı kitabını seksen kere okumuş¸ her okuyuşta kendi hatasını düzeltmiş¸ en sonunda bir hata daha bulunca îöyle demiş: ‘Sübhânellâh! Bildim ki Hak Teâlâ'nın kitabından başka hata ve yanlıştan hâli kitap olmazmış!'

Şa'bî'ye bir mesele sordular¸ cevaben ‘Bilmiyorum' dedi. Dediler ki: ‘Allah'tan utanmaz mısın Iraklıların imamı olasın da ‘Bilmiyorum' diyesin!' O da cevaben dedi ki: ‘Hak Sübhânehû ve Teâlâ meleklere¸ ‘Şunların isimlerini bana söyleyin.'[1] buyurdu. Melekler¸ ‘Ya Rabbi! Sen allâmu'l-ğuyûbsun biz ne biliriz?' diye acziyet gösterdiler. Şa'bî'nin kendi ilmi o meleklerin ilmine nisbetle yüzbin şubeden biri değildir.'

Ebû Yûsuf Başkadı iken bir mesele sordular ‘Bilmiyorum' dedi. Dediler ki¸ sen Kâdı'l-kudâtsın¸ Beytü'l-mal'den günde yüz akçe yersin bu meseleyi bilmem dersin!. O da cevaben dedi ki: ‘Günde yüz akçe ilmim kadardır. Eğer cehlime göre vazife verseler bana dünya hazineleri yetmezdi.'

Ebû Bekir Iyâd minberde va'za çıktığında bir mesele sordular ‘Bilmiyorum' dedi. Dediler ki bu çıktığın yüksek makam ‘lâ edrî=bilmiyorum' makamı değildir¸ niye ‘bilmiyorum' diyorsun dediler. O da şöyle cevap verdi: ‘Ben ilmim kadar yüksekliğe çıktım cehlim kadar yüksekliğe çıkmam gerekseydi göğe çıkardım.'

Yine bir cemiyette bir âlim başköşede posta oturmuştu. Bir mesele sordular ‘Bilmiyorum' dedi. Dediler ki: ‘Bu oturduğun mekân bilmeyenlerin yeri değildir.' O da cevaben dedi ki: ‘Bu oturduğum yer eşyanın azını bilip çoğunu bilmeyenlerin mekânıdır. Her şeyi bilen ve her nesneden malumatı olan (Allah) ise mekândan münezzehtir.'

Sözün özü şudur ki¸ din âlimi¸ insaf sahibi olup bilmediğini utanmadan bilmiyorum diyendir."[2]

[1] 2/Bakara¸ 31
[2] Muharrem Efendi¸ Hubbu'l-mesâil¸ Vr. 56a-58b.
(somuncubaba.net)

ALi 13.01.2020 01:19

imam Malik hazretlerine 40 mesele soruldu, 36´sine “bilmem” buyurdular. Halbuki imam Malik hazretleri bil-ittifak muctehiddir. Bilmem buyurmalari muctehid olmasina münafi degildir.

Binaenaleyhbütün meselelerin tüm illet ve sebeblerini hifz etmek şart degildir. Bir melekeye haiz olmak kafidir. Her ne vakit isterse bir muctehid o meleke ile ictihad eder.

Meşhurlardan Şa´bi hazretleri de “Bilmiyorum demek ilmin yarisidir.”der. Bir meselede Şa´bi, “bilmiyorum”demiş; sual soran zat, “Sen Irak´in fakihi olasin da bilmiyorum diyesin, utanmiyor musun?” deyince, Şa´bi merhum, “Melekler Allah Teala´ya ´Ya Rabbi, Senin bize bildirdiginden başka bilgimiz yoktur.´demekten istihya etmediler.” diye cevap verdiler.

Günümüzde o kadar fetva verenler var ki bilmiyorum demekten utaniyor da, bilmedigi halde biliyorum diyerek yalan söylemekten utanmiyor.

“Bilmiyorum demek, ilmin yarisidir.”
Fikih Usulu-Mirkatu´l-Vusul Tercümesi Ve Şerhi-Molla Hüsrev, Sf. 480/Haydar Sadikoglu)


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:33.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.