PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ashab-ı Kiram


 1. Sahabe
 2. Eshab-ı Kiram Okuyun Lütfen
 3. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü: Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK
 4. Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe: Hz. ÖMER
 5. Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe: Hz. OSMAN
 6. Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB
 7. Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri: ABDURRAHMAN BİN AVF
 8. Cennetle müjdelenen ümmetin emîni: EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH
 9. Resûlullahın okçusu: Sa’d bin Ebî Vakkâs
 10. İlk Müslüman olanlardan: TALHÂ BİN UBEYDULLAH
 11. Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM
 12. Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB
 13. Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS
 14. Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS
 15. Uhud şehîdlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ
 16. Hz. Ebû Bekir’in oğlu: ABDULLAH BİN EBİ BEKR-İ SİDDIK
 17. Meleklerin Yıkadığı Sahâbînın Oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA
 18. Resûlullahın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZÂFE
 19. Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî: ABDULLAH BİN MES'ÛD
 20. En çok hadîs bilen sahâbîlerden: ABDULLAH BİN ÖMER
 21. Resûlullahın şâiri: ABDULLAH BİN REVÂHA
 22. Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî: ABDULLAH BİN SELÂM
 23. Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD
 24. Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR
 25. Ailece cömert olan sahâbî: ADÎ BİN HÂTİM TÂÎ
 26. Meleklerin defnettiği sahâbî: ÂMİR BİN FÜHEYRE
 27. Şehîd oğlu şehîd: AMMÂR BİN YÂSER
 28. Meşhûr Arab dâhîlerinden: AMR BİN ÂS
 29. Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT
 30. Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî: BERÂ BİN ÂZİB
 31. Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî: BEŞİR BİN SA'D
 32. Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞÎ
 33. Resûlullahın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB
 34. Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden CÂBİR BİN ABDULLAH
 35. Cennete uçarak giden sahâbî: CA'FER-İ TAYYÂR
 36. Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ
 37. Resûlullah efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE
 38. Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
 39. En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE
 40. Resûlullahın süvârilerinden: EBÛ KATÂDE
 41. Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE
 42. Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden: EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ
 43. Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden: EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ
 44. Tek başına hicret eden sahâbî: EBÛ SELEME
 45. Resûlullahın fedâisi: EBÛ TALHÂ
 46. Gıfârî kabilesinin reisi: EBÛ ZER GIFÂRÎ
 47. Kâdılık yapan sahâbîlerden: EBÜDDERDÂ
 48. Resûlullahın hizmetçisi: ENES BİN MÂLİK
 49. Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ'L ERKAM
 50. Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî: ES'AD BİN ZÜRÂRE
 51. Yemenli sahâbîlerden: FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ
 52. İlk Müslüman sahâbîlerden: HABBÂB BİN ERET
 53. İlk Müslüman olan sâhabilerden: HÂLİD BİN SA'İD BİN ÂS
 54. Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
 55. Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY
 56. Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMÂN
 57. Şehîdlerin efendisi: Hz. HAMZA
 58. Peygamber efendimizin şâirlerinden: KÂ'B BİN MÂLİK
 59. Resûlullahın süvârilerinden: MİKDÂD BİN ESVED
 60. Resûlullah efendimizin fedâîlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME
 61. İslâmda ilk öğretmen: MUS'AB BİN UMEYR
 62. Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî: MU'ÂZ BİN CEBEL
 63. Hâşimoğullarının en yaşlısı: NEVFEL BİN HÂRİS
 64. Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından: NU'MÂN BİN MUKARRİN
 65. Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî: OSMAN BİN MAZ'ÛN
 66. Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî: OSMAN BİN TALHÂ
 67. Peygamber efendimizin hatîblerinden: SÂBİT BİN KAYS
 68. Ensârın en hayırlılarından: SA'D BİN MU'ÂZ
 69. Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî : SA'D BİN REBİ
 70. Hz. Ömer'e benzeyen vâli: SAÎD BİN ÂMİR
 71. Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan: SÂLİM MEVLÂ EBU HUZEYFE
 72. Eshâb-ı kirâmın okçularından: SEHL BİN HANİF
 73. Medîne'de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA'D
 74. Piyâdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVÂ
 75. Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî: SELEME BİN HİŞÂM
 76. Ehl-i beytten sayılan sahâbî: SELMÂN-I FÂRİSİ
 77. Resûlullahın hizmetçisi: SEVBÂN
 78. Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî: SÜHEYB-İ RUMİ
 79. Yemâme kabîlesi reisi: SÜMÂME BİN ÜSÂL
 80. Işık Saçan Sahâbî: TUFEYL BİN AMR
 81. Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT
 82. Eshâb-ı suffadan: UKBE BİN ÂMİR
 83. Kırâati ile meşhûr sahâbî:ÜBEYY BİN KÂ'B
 84. Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden: ÜSÂME BİN ZEYD
 85. Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR
 86. Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî:VELÎD BİN VELÎD
 87. Medîneli ilk Müslümanlardan: ABDULLAH BİN ATİK
 88. Peygamberimizin müezzinlerinden:ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM
 89. Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî: ABBAS BİN UBÂDE
 90. Müminlerin annelerinden: CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS
 91. Peygamberimizin azatı kölelerinden: EBU RAFİ
 92. Peygamberimizin süt kardeşi: EBU SÜFYAN BİN HÂRİS
 93. Hz. Ali’nin annesi:FÂTIMA BİNTİ ESED
 94. Mekkeli sahabilerden: HACCAC BIN ILAT
 95. Peygamberimizin hanımlarından: HAFSA BİNTİ ÖMER
 96. Allahın kılıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî:HÂLİD BİN VELİD
 97. Peygamberimizin sütannesi:HALİME HATUN
 98. Peygamber efendimizin halasının kızı: HAMNE BİNTİ CAHŞ
 99. Meşhur kadın şair sahabilerden: HANSA HATUN
 100. Peygamber efendimizin şairlerinden: HASSAN BİN SABİT
 101. Peygamber efendimizin elçilerinden: HÂTİB BİN EBİ BELTEA
 102. Peygamberimizin hanımlarından: Hz. AİŞE-İ SIDDIKA
 103. Peygamberimizin en sevgili kerimesi: Hz. FÂTIMA
 104. Cennet gençlerinin seyyidi: Hz. HÜSEYİN
 105. Peygamberimizin hanımlarından: Hz. REYHANE
 106. Cennetle müjdelenenlerden: HZ. SAİD BİN ZEYD
 107. Meşhur İslâm kumandanlarından: İKRİME BİN EBİ CEHİL
 108. Meleklerle konuşan Sahâbî: İMRÂN BİN HUSAYN
 109. Peygamberimizin hırkasını verdigi şâir Sahâbî: K’B BİN ZÜHEYR
 110. Eshab-ı kiramın okçularından: KATADE BİN NU’MAN
 111. Peygamberimizin hanımlarından:MEYMUNE BİNTİ HÂRİS
 112. Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî: MUGİRE-TEBNİ SU’BE
 113. Eshab-ı kiramın elçilerinden: RİBİ BİN ÂMİR
 114. Ensârın sancaktarlarından: SA’D BİN UBÂDE
 115. Peygamberimizin halası: SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB
 116. Peygamberimizin hanımlarından:SAFİYYE BİNTİ HUYEY
 117. Ailece müslüman olan sahabilerden: SEDDAD BİIN EVS
 118. Peygamberimizin hanımlarından:SEVDE BİNTİ ZEM'A
 119. Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden: SÜRÂKA BİN MÂLİK
 120. Hz. Ali'nin abisi: UKAYL BİN EBİ TÂLİB
 121. Peygamberimizin dadısı: ÜMM-İ EYMEN
 122. Peygamberimizin hanımlarından: ÜMM-i HABiBE
 123. Hz. Ali’nin kızkardeşi: ÜMM-i HÂNi
 124. Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:ÜMM-i HiRAM
 125. Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi: ÜMM-i HiRAM -2-
 126. Hz. Ebu Bekir'in hanımı: ÜMM-i RUMAN
 127. Devsli muhacir hanım sahabîlerden: ÜMM-i ŞERiK
 128. Eshabın kadın kahramanlarından: ÜMM-i ÜMARE NESiBE HATUN
 129. Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî: Vahşi
 130. İlk îman eden köle: ZEYD BiN HÂRiSE
 131. En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî: ZEYD BiN SÂBiT
 132. Zeyneb Bint Cahş Peygamberimizin hanımlarından